27. december 2011

Herre, befri os fra det onde i dette kommende år og lad Dit Rige komme og Dit Herredømme omfatte os;

åh, Vassula! Jeg giver dig Min Fred; Jeg er kendt for at have udført store ting, så stol på Mig; undlad aldrig at forkynde alt, hvad Jeg har givet dig; vær tålmodig med dine forfølgere og åh! det, Jeg sagde til Min Fader i Himlen, er så relevant også for jeres tider; Jeg bebrejdede byerne, hvori Jeg udførte så mange mirakler, og alligevel var de ikke indstillet på at angre; undrer du dig over, hvorfor de gejstlige mistror dig og ikke kan se, at disse budskaber er Mit Barmhjertighedsarbejde, hvordan nogle af dem oven i købet nyder at fordømme dig uden rettergang? du spørger, hvorfor de ikke har fået den nåde at tro, ser du, som Jeg sagde dengang, således siger Jeg også i dag: “Jeg velsigner dig Fader, himlens og Jordens Herre, for at skjule disse ting for de lærde og vise og åbenbare dem for rene børn; ja, Fader, for det er det, der glædede Dig at gøre;”

selv sjakaler giver bryst og ammer deres unger; men Mit folks døtre er blevet grusomme som strudsene i ørkenen1; hvad angår de unge mænd, er deres ansigter formørkede af synd;

Vassula, lyt og skriv: de sammensvor sig imod dig og jagede dig, men enhver ond handling, al den sladder de brugte imod dig, vil falde tilbage over deres eget hoved; stol på Mig, stå fast og håb på Mig; du er ikke alene, Jeg Er med dig!

Jeg har foretrukket dig blandt mange til at tale i Mit Navn; venligheden hviler over dig, og Jeg har omkranset dit hoved med en krans af mod, håb og troskab; ser du, Jeg har gjort dig til et vidne for denne onde generation, og Cypern vil vokse i Mit Navn, og vinden vil bære Mine Ord vidt og bredt; saml nationerne, folk af enhver slags, og lad dem høre Mine budskaber; mange flere vil blive forsamlede og komme for at høre Mine budskaber; forstår du?

Min Vassula, Jeg vil fortsætte med at samle Min flok, og angående dig: Kærligheden elsker dig, stå i Mit Lys, og håb på Mig; ic


1 Klages 4:3