8. december 2011

Min datter, støt dig til Mig; følg den sti, Jeg har beredt for dig, en sti dækket med udsøgte safirer, dette er den sti, der vil lede dig til Mig; følg den retfærdiges sti, for den er jævn1; følg Mine Dommes sti, udbyg Min Kirke, bring Mit folk sammen så det kan skyde knop og blomstre, Jeg formaner dig, Ægyptens datter, at betragte Mig, din Herre, og elske Mig; vend ikke dit blik væk fra Mig førend høsten er i hus, så at du kan fortsætte med at kende Min Vilje;

se på Mig, datter, glæd Mig ved at kontemplere over Mig;

den Gud, som jeg fordybes over,
får min sjæl til at juble,
Han stråleglans fylder hele universet,
Han er Alfa og Omega og
alligevel ubeskriveligt sagtmodig og mild;

al jordisk sorg forsvinder,
når jeg betragter Dig;
alle bekymringer forsvinder, suget ind
i Dit Lys af fred og hellighed;

så sandt, datter, Jeg er Hellig, og Min stråleglans dækker hele Kosmos; Mit ikke-skabte Guddommelige Lys åbenbarer Min Faders Rige for menneskeheden, så den bliver i stand til at trænge ind i Mine, Menneskesønnens, mysterier;

Jeg har kaldt, og kalder stadigvæk alle til at overgive sig til Min Vilje og angre, så at de kommer ind i Mit Guddommelige Lys, der vil åbenbare Min Faders Rige og Hans Vilje for dem; ondskabsfuldhed skal bortjages fra ethvert hjerte, for ondskab bringer død;

Vassula, når folk i din levetid stadig spørger dig, hvordan de kan vide, om de lever i overensstemmelse med Min Vilje, så sig til dem: “hvis jeres ånd ikke hviler i Gud, men føler sig urolig, presset og bekymret over alt i denne verden, er det et tegn på, at I ikke fuldt ud har overgivet jer til Gud, og heller ikke til Hans Vilje;

for den, der lever efter Guds Vilje, stoler på Gud; hvis trængsler skulle komme på hans vej, og hans liv være truet, vil disse ikke indvirke på hans fred, nej, men hvis du frygter for dit liv, er også dette et tegn på, at du er langt fra at have overgivet din vilje til Guds;

en sjæl, der overhovedet intet frygter, er en sjæl, som har givet Gud sin vilje; hvis en sjæl beder til Gud for at opnå noget og alligevel ikke modtager det og er bekymret over ikke at have modtaget det, den sjæl er stadig langt væk fra Guds Vilje;

en sjæl, der har overgivet sin vilje til Guds Vilje, bekymrer sig ikke, frygter ikke, lever ikke i ængstelse, for hvad der end måtte ske, denne sjæl forbliver ubekymret og i fred, den accepterer Guds beslutning, og mister aldrig sin fred; men en person, der kun bekymrer sig om sit liv og al denne verdens materielle ting, vil leve i konstant uro, frygt, og bekymringer, og ikke førend han giver sig selv hen til Guds Vilje, vil han blive i stand til at leve i fred og kende Guds Vilje;”

da, og først da, vil de se klart og anerkende Mig; den Hellige Skrift siger: “ja, aldeles tomme var jo alle de mennesker, som ikke vidste noget om Gud, og som ikke ud fra de gode ting, de kunne se, var i stand til at erkende Ham-som-er”2; nogle vil sige: “Herren påfører mig lidelser og plager, som er ud over det, jeg kan bære”; ”hvad der end kommer fra Min Vilje, vil du, hvis du er under Min Nåde, være i stand til at bære med et let hjerte og med styrke, for kærlighed udholder med kærlighed og nåde”; dette er, hvad du kan sige til dem; og hvis de spørger: “men hvorfor giver Herren mig ikke denne nåde og styrkens gave at kunne bære alt det, der plager min sjæl?” er Mit svar: “Jeg ønsker, at du opgiver din egen vilje og følger Min! du har ikke overgivet din vilje til Min Vilje, men du går stadigvæk dine egne veje; og værre endnu, har du ikke undret dig over, hvorfor det er hver gang, du siger, `Gud lod mig forstå, eller fortalte mig, gør sådan og sådan,´ og dog er disse ting gået galt og ikke gået i opfyldelse? også dette er et tegn på, at du ikke fuldstændig har overgivet dig til Min Vilje; ydmyg dig; bed Mig om at skænke dig en angerfuld ånd, og du vil hvile i Mig; da vil Jeg åbenbare Min Faders Rige for dig;” fortvivl ikke, for Jeg er altid med dig; Kærligheden elsker dig; ic kom…


1 På samme tid hørte jeg ordet ´plan´.
2 Visdommens Bog 13:1