24. juni 2011

Mit barn, Jeg er din Fader, tillad Mig at arbejde igennem dig;

glæd Mig altid ved at indrømme, at du er en synder og ude af stand til ved egen kraft at have nået dertil, hvor du er nu;

intet menneske er fuldkomment; og dog, når Helligånden bor inde i dig og åbenbarer Sig og giver dig Sin nåde, forener Han legeme og sjæl med Os og herliggør Os … ved at blive i dig, gør Han dig derfor fuldkommen og skænker dig essensen af alt godt;

du har talt godt: at Jeg på grund af så megen misforståelse og mangel på Kundskab har givet dig og denne generation rigelig undervisning i Helligånden, eftersom Han er den mindst kendte af den Hellige Treenighed; du henvendte dig mange gange til Ham, og Han talte til dig, dette blev gjort, så de forstår, at Han er den tredje guddommelige Person i Treenigheden;1

Mit komplet elendige barn, Jeg vil fuldende Min plan i dig, så vær ikke bekymret for at svigte Mig, lyt ikke til den2, hvis ønske var og er at vriste dig ud af Min Omfavnelse; fornyelsen finder sted, og enhver sjæl, der forvandles, herliggør Mig; enhver sjæl, der kommer tilbage til Mig, er velsignet;

forstår du, Vassula, gennem dine anstrengelser og gennem dine fornægtelser vrister du sjæle fra Satan, og han har ikke længere nogen magt over dem; denne gerning, vil Jeg tilføje, denne frelsende gerning, har også sin pris, men enhver sjæls trivsel og sikkerhed er af afgørende betydning;

som Jeg tidligere har sagt til dig: den sande troslære er kontemplationen over Mig, din Gud; lad dine kritikere kritisere dig lige så meget, de vil; verdslig eller boglig kundskab kan ikke måles med den Kundskab, der gives af Ånden ved en åbenbaring; det er Ånden, som bruger forskellige måder til at nå dig og undervise dig, gennem tegn, gennem en åbenbaring, gennem en personlig oplevelse, i lyset af mystisk kundskab og forståelse, alle disse ting: Vassula `Mou´3 Jeg har givet dig vinger til at flyve og være fri som en fugl, der svæver højt oppe på himmelen, stig op til højderne, og opnå de ubeskrivelige dyder, der er tilgængelige for alle og enhver; Jeg, som er jeres Skaber og Fader, velsigner jer; lev i Min Fred;


1 Og ikke blot en due som et symbol.
2 Satan.
3 Græsk ord der betyder `Min´.