18. maj 2011

Vassula, Mit barn: Jeg er Fred og Kærlighed; skriv:

Mine udsendinges stemme bliver ikke hørt på grund af deres synders urenhed; jeres1 hyrder sover og ligeledes dit folk; Mine får er spredte; Jeg finder ingen trøst i deres hjerte; lig ligger spredt ud, og hvor Jeg går, snubler Jeg over dem; utallige er de; Jeg er kommet til dem som en hyrde for at redde og frelse dem, der er faldet bort fra Mit Ord; nogle få har lyttet til Mit Barmhjertige kald, og med glæde samlede Jeg dem nær Mig; og hvis dit land nu er knust og befinder sig i sørgesang, og magthaverne drikker dit folks vin og berøver dem og efterlader hele familier magtesløse, så de fattige blive endnu mere fattige, piner Mit Hjerte Mig af sorg;

Jeg har i et stykke tid vandret på deres jord2 med et brændende ønske om at sætte dem på græs, men Min Krone blev kastet til jorden med hånende råb af Mine hyrder, idet de hævede deres stemmer mod Min gave; ak! fordi de har svoret at kæmpe imod Mig, alt imens Jeg gav dem føde og drikkelse3 og tilbød dem Mit Hjerte i Min Hånd, kommer deres land til at slå sig for brystet; Jeg var besluttet på at samle dem alle og føre dem til Mit Rige; og lade Min får græsse; og lære den ondsindede at opgive sine veje, det onde menneske sine tanker; Jeg var parat til at bære dig4 på Mine skuldre, behandle dig kosteligt, for du er Mit barn, og Jeg er rig på tilgivelse; selv da jeres engle advarerede jer på grund af jeres forfængelighed og råbte til jer:

“vogt jer! forband ikke jeres Konge! væk ikke Hans Retfærdighed, for I vil komme til at sørge og klage i nød! himlens magter er rystede, og jeres trængsler til tage til … opflam ikke Guds vrede; hold op med at gøre ondt; I skal angre og ikke give Ham mere sorg;”

og alligevel ville de ikke lytte; forstår du, datter, Jeg er midt iblandt jer, i jeres midte Er Jeg, men de behandler Mig med foragt; Jeg er glemt; hyllet ind i ligegyldighed, har Mine hyrder ikke svaret Mig; de har ej heller smagt Min Sødme for at undgå at sygne hen … Jeg er Klippen, men de finder glæde i at støtte sig til tågen, ikke til Mig;

når de benægter, at du hører Mig eller ser Mig i dit hjerte, forvrænger de i deres vantro den Hellige Skrift; Jeg bor i alle mennesker, så hvordan kan de fornægte Mit Nærvær?

Herre, Du har forøget min sjæls synsevne og tilladt Mig at beskue Dig i Din herlighed;

Du kommer og går, Du viser Dig længe, og så forsvinder Du, er borte i endnu længere tid, og dog er Du altid med mig…

Vassula, problemet med Mine hyrder er, at de har intellektualiseret Mig; nogle besidder Mig, men mange gør ikke; Min Ånd hviler over dig, og det har Jeg bevist for mange; tegnene på, at du kommer fra Mig, er særdeles synlige; glæd dig! for din Frelser, som du har set i din barndom, og som kaldte dig, holdt aldrig op med at være med dig; blev du ikke hånet, bagvasket, beskyldt for at være en bedrager og lignende? blev du ikke forfulgt for Min Skyld? dette er tegnene på, at Min Ånd er, og altid har hvilet over dig; profeti som nådegave bliver afvist af jeres hyrder, men det betyder ikke, at den profetiske ånd er ophørt at eksistere! den Hellige Skrift lyver aldrig, og I burde holde godt fast i den;

når jorden er tilsmudset af synd, frafald og styret af Satan, ville Jeg så ikke gribe ind? ville Jeg ikke sende Min Hellige Ånd for at bevæge Min udvalgte og tale i Mit Navn? det er en skæbnesvanger sag at afvise profetiens gave; så, Min Vassula, stå fast, bliv aldrig usikker og vær ikke vægelsindet, gro i Min nåde, og lær af Mig; Jeg glæder Mig over dig … kom, vi, os? ic


1 I mit land, Grækenland
2 Billedligt
3 Åndelig føde gennem disse Budskaber
4 Grækenland