29. april 2011

Din pragt kan ikke sammenlignes med noget andet, min Gud!

Jeg Er, lyt! udvalgt-blandt-mange-til-at-opvække-Min-Kirke, se dig ikke tilbage, Min Ånd er Den, der giver dig denne uudslukkelige tørst efter at være hos Mig; så afvis ikke Min Kærlighed;

min sjæl klynger sig tæt til Dig…

ja! og det bør den; Jeg er din højborg; overdrag Kærligheden du har til Mig, og Jeg vil beskytte dig imod alle fristelser, kom, frygt ikke … hvil i Mig, og du vil finde tilflugt i Mit Hjerte, fortsæt på den måde, Jeg har lært dig, men tilsidesæt heller aldrig din husholdning;

som Du ved, er jeg lille, svag og foragtet af min egen Kirkes autoriteter;

har du fattet storheden i Min Kærlighed, som Jeg har til dig, sjæl! Jeg ville give Mit Liv igen når som helst, hvis det var nødvendigt, for dig alene, kære sjæl! ildhu for Mit Hus fortærer Mig, og Jeg var parat, og er stadig parat til at sende de mindste i Min flok som et offer; fra begyndelsen har Min Fader og Jeg udvalgt dig til at være i Vort Nærvær og i Vore Himmelske Sale at undervise dig i Visdommens Ord, Vi vidste, og Vi fortalte dig, at den ondes herredømme vil forfølge dig og gøre dig mismodig for at ophæve vore planer og skabe kaos omkring dig; han ville oprejse undertrykkere og uden nåde bagvaske dig; men Jeg lovede dig også, at Jeg ville være din Vogter, dit Skjold, og selv når den onde og de ondskabsfulde ville spytte gift på dig, så ville du ikke vakle eller falde, og ej heller svækkes, for Min Styrke ville holde dig oppe; Jeg, Herren, har givet et højtideligt løfte: at bevare dig sikker, at løfte dig1 at forme dig2 til at vandre med Mig og udvikle dig; Jeg har afsløret Min Kirkes tilstand for dig og har fået dig til at forstå, at den har mistet sin glød, og at den trænger til at blive styrket!

til Mit eget formål har Jeg derfor kaldt på dig, ikke fordi du var velegnet til denne opgave, men det var Mine disciple heller ikke, da Jeg kaldte dem; sådan er Mine fremgangsmåder; Jeg er langt over nogen som helst Magt og over enhver ophøjethed, autoritet eller Trosretning, eller noget andet navn; Jeg er selvtilstrækkelig; nu er du også blevet kaldet, og til Min store glæde troede du …

Jeg har sendt dig rundt i verden med netop det formål: at styrke Min Kirke og forene den… så fortsæt med dette forbillede; Jeg har fjernet din frygtsomme ånd og givet dig Ånden af Styrke, mod og gejst for Mit Hus;

Vassula, sandelig siger Jeg dig, enhver, der begår uret imod dig, gør uret imod Mig; enhver, der bortviser dig fra Mit Hus for at vidne, bortviser Mit Ord, der er givet til dig; du er i Min tjeneste, og enhver, der skånselsløst vanærer dig, vil tage del i de samme lidelser som de, der båndlagde Mine Ord, der blev givet til de troende Jeg kom ikke med sværd, men med ømhed, for med fredsbetingelser at forene dem ved at tilbyde dem Mit Hjerte; du er blevet som en åben bog inspireret af Min Hellige Ånd; når dine anklagere nu anklager dig uretfærdigt, er det fordi, de ikke har kendt Mig, og ej heller har kontempleret over Mig;

Jeg tilbød dem Mit Hjerte, men de vender sig i anden retning for at søge det, så hvor meget længere skal Jeg udholde at se Mine hyrder tage ubesindige beslutninger om Mit Værk? dette er denne sygdom, der holder dem tilbage, dette er frafaldet;

Herre, at fortælle dem, at jeg har en samtale med Gud, er som at fortælle dem, at jeg har fløjet med vinger til månen!

formild Min Faders vrede og bed for dem; vær som den, der skrev salmerne, og bed Ham om at give tid, så at himlen ikke åbner dørene for at lade det regne med ild! at give tid til vindene og havene, så de ikke hvirvler rasende rundt og forårsager oversvømmelser, så de opflammer Min Faders vrede og opsluger hele nationer; afgrøder og marker vil lægges øde, præster vil falde fra høje positioner, kirkegårde vil mangfoldiggøres og grave åbne sig, fluerne vil formeres med udbrud af store plager til følge, og stor sorg vil komme over denne generation; Kirkens embedsmænd vil slå sig for brystet, når de indser, at det viste sig, at Jeg havde ret; jorden vil åbne sig og sluge dem levende; Min Fader, optændt af vrede over alt det, Han ser, når Hans Søns Blod og Ofre er blevet glemt, trampet under fode; tro Mig, denne generations stolthed har overgået stoltheden hos dem, der byggede Babelstårnet; hvor meget mere, hvor meget længere vil spottere fryde sig over at håne Mit Offer? sådanne mænd vil være magtesløse, når Min dag med den brændende ild kommer;

og hvad dig angår, forbliv nær Mig, forbliv nær Mig, og lys strålende som en lampe i mørket! Mi fovasse´ kanenan! Imé mazi sou!3 modtag Min Fred; kom og tilbed Mig og vær en lindring for Mig, Jeg, Jesus, elsker dig, kære sjæl; ic


1 At adoptere mig
2 At uddanne mig og undervise mig
3 Græsk: frygt ingen! Jeg er med dig!