5. maj 2011

Herre! Du er kendt for at
have nedlagt kongers og herskeres troner,
og omstyrtet rige efter rige,
når alle disse stod i vejen for Dit besøg;

Du er kendt for at udslette Dine fjender;
så hvorfor svigter Du nu Dine venner?

Uretfærdighed og arrogance er
hvad de bærer på; stoltheden
er kendt for at være hadefuld mod Dig,
min Gud og Fader;

Hvad har jeg gjort, siden jeg fortjener foragt?’
har jeg overtrådt Dine Bud?
har jeg svigtet Dine forskrifter og Dit Kald?

“Opdyrk din næste,
genopliv og forén Min Kirke,”
var Din bøn men også Din Befaling;
“arbejd med Mig hånd i hånd og lovpris Mig;”
var Din trøst;

Jeg blev fremmed for min egen familie
for Dine Interessers skyld;

Nu bytter de, der bagtaler, om på godt og ondt;
med onde påfund omringer de mig
og lurer på en chance for at spytte på mig
og gyde blod…
dømmer jeg nu igen?

at dømme er afskyeligt for Mig; tillad ikke, at der vokser vrede i dig; ja! ganske rigtigt provokerer deres handlinger din ånd, men dobbelt er deres synd; den ene del, for deres falske fordømmelse af dig, og den anden for at provokere dig til synd; deres ondskabsfuldhed mod dig vil falde tilbage på deres egne hoveder;

Mit barn, lyt til Min undervisning og anvend den, for det vil glæde Mig, når Jeg føler, at du stoler på Mig; har Jeg ikke gennem din hånd skrevet tusinde sider med råd, og bragt erindring om Mit Ord og Min kundskab? Har Jeg ikke banet vejen, for at du kunne være i stand til at udbrede Mine Budskaber? Har Jeg ikke lært dig at svare dem, der udspørger dig, med Visdommens kloge ord? Sig derfor ikke, ”Jeg vil behandle dem, som de behandler Mig;” Jeg vil hellere have, at du siger: ”Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør!” og Jeg vil tilgive dem, og de vil blive helbredt; de vil vokse i deres kærlighed…

lær af Mig, elev og tilpas dig Mig, for Mine veje er retfærdige; da vil Jeg være i stand til at sige dig: Mit barn; din gode tro vil ikke være forgæves, du vil modtage din belønning fra Mig; giv ikke efter for fortvivlelse, Jeg Er har magt over alle situationer! liv og død, godt og ondt, disse har Jeg også magt over! Min Hånd holder din hånd; enhver ubarmhjertig bedømmelse af dig er en ubarmhjertig bedømmelse af Mig; Min vrede retter sig mod denne troløse generation; har du ikke bemærket det, Vassula? Mit råb har gennemtrængt luften, som en orkan af ild skal Jeg stige ned over dem, og floder af ild vil opsluge mange nationer; Min vrede vil ikke slutte, har I ikke set Tidernes tegn? havenes vande vil fortsat ubarmhjertigt rase imod denne onde og troløse generation, for snart vil Min Faders Hånd falde tungt over de frafaldne; denne generation vil falde i Min Faders Hænder, og skarer af dem, der har glemt Mig, vil lide forfærdeligt; åh! ja! de vil pludselig huske Mig og råbe Mit Navn, men ikke med anger eller af kærlighed, men af frygt for deres liv; nogle vil med frygtelig irriterende spydighed råbe forhånelser og vanhelligelse over Mig, stadig pralende med deres filosofi og såkaldte selvrealisering, og med deres kundskab om diametre og beregninger vil de håne Min Visdom den dag; men deres håb, Min Vassula, vil være forgæves, og alt det, denne generation tænkte, de ville opnå uden Mig, vil ende formålsløst; alt, hvad de har stræbt efter uden Mit navn, ved faktisk, bevidst, at fjerne Mit Hellige Navn, vil vise sig frugtesløst;

datter! lad Mig sige dig: Jeg, Gud, har sat denne generation på prøve, og som du har bemærket, har mange vist sig uværdige til at dele Mit Rige; deres fascination over at opdage, hvad der ligger hinsides kosmos, forbavser Mig1 og gør Mine Engle forlegne! hele menneskeheden blev tilbudt Nåde og Barmhjertighed, men de, der hørte Mig, valgte alligevel ikke at lytte og tog heller ikke imod Min frelsende hjælp; på grund af deres vantro vil de lide umådeligt ligesom Kain! de, der er trofaste, vil leve i Mit Hjerte, i kærlighed; nu er også de blevet prøvet som guld i en smelteovn og har vist sig værdige til Mit Rige, Jeg skal være deres Konge i al evighed … dette er begyndelsen på disse Tiders ende2, når Min Ild kommer, vil alle verdens elementer smelte; allerede nu er der forandringer i solhverv, og rækkefølgen af jeres årstider har forandret sig; og der vil komme mere;

Vassula, Mit barn, lad Mig opfriske din hukommelse atter engang: du er Min ejendom, frygt ikke, du blev født til dette Mit kald; Jeg formede dig til Mit formål; for Jeg vidste, du ikke ville afvige fra Sandheden, og Jeg ville blive din Hellige Ledsager på denne jord; Jeg havde afstukket din vej, før du blev født 3; helt fra begyndelsen forenede Jeg Mit Hjerte med dit; dog blev din ånds frihed vist til mennesker, du var og er som en fugl, der flyver over verden gennem luften, svævende i himlene; bestyrerne4 af Mit Rige5 observerede og bemærkede din frihed og har sendt ubarmhjertige bedømmelser mod dig og har kastet pile mod dig for tage modet fra dig og ramme dig uden skånsel for ikke at efterlade noget spor efter dit besøg i Min Kirke; de er aldrig holdt op med at prale af deres onde bedrifter; for Dyd og Kærlighed6 bor ikke i dem; hvor meget de end foragter dig, vil de ikke skade dig eller nedbryde dig; selv hvis bjergene styrter i havet, og vandene raser og syder, frygt ikke, for ved din side Er Jeg! Mit Kongelige Scepter er over dig for at lede dine skridt og beskytte dig mod at vende dig fra Mine forskrifter; nyd Mit Nærvær; Jeg holder fast i dig, og du vil være sikker;

fortæl Mit folk og mind dem om, at: kærlighed dækker over mange synder; lad jeres kærlighed til hinanden vise sig at være sand …

tillad Mig at opfriske din hukommelse: det er en velsignelse for dig, når de håner dig og forfølger dig for Min Skyld, fordi det beviser, at Jeg, Gud, hviler over dig … hvis du kun ville behage mennesker, så ville Jeg ikke have kaldt dig; hvis du kun ville arbejde hårdt for dine egne interesser og ære og ikke for Mine, så ville Jeg have vendt Mine Øjne bort fra dig;

åbn jeres hjerter vidt op og modtag Mig; vær forenede, hjælp hinanden og prøv at trøste Mit folk i disse tider; kærlighed til din næste burde være din hovedopgave;

husk at forkynde Mit Budskab vidt og bredt, for lugten af død har nået himlen, og straffen, der venter denne generation, vil blive draget ned over jorden på grund af dens vantro og dens frafald; udsendingene, som Jeg sender jer, bliver der ikke lyttet til, og Min Ånd bliver vanhelliget; mange skader Min Kirke hensynsløst og stener Mine profeter; mange går i forfald, og nu gives der synlige tegn, der står i forhold til deres frafald og deres synder;

prøvelser og bekymringer råder over denne troløse generation; disse er tegn, der allerede er givet dem på grund af deres vægring mod at forsone sig med Mig;

Jeg har retfærdiggjort mange af jer foran Min Fader, dog ønsker Jeg, at I gengælder Kærligheden, gengælder trofastheden; Jeg har åbenbaret for jer, hvordan Jeg arbejder, og hvad Jeg søger; I har hørt Mit Budskab om Enhed og troet det; Jeg har vist jer formålet med Mit kald; I har sat jeres segl og æret Mig højt, kan man fornægte det, man tror? hold i jeres hjerte det i live, I fra begyndelsen blev undervist i, og nægt at sælge Mit Blod; Jeg giver jer Min fred og siger jer: frygt ikke, for Jeg Er med jer; bær Mit navn og ær Mig; ic


1 over hvor dumme vi kan være!
2 ikke af denne verden
3 liv
4 dette er ikke en god benævnelse, Herren mener de ikkeåndelige præster
5 Herren mener kirken
6 jeg forstod, at Dyd og Kærlighed betyder Gud her; disse to ord erstattede Guds Navn