27. april 2011

Min fred giver Jeg dig;

husk på Mine Ord: hvis nogen tjener Mig, så vil Min Fader i himlen ære ham;

Jeg vidste, at du altid ville høre Mig, når Jeg kaldte på dig, og med Min nåde givet dig ville du herliggøre Mig, som du også ville herliggøre Min Fader; igen i dag forfølger de1 Vejen, selv da Jeg efterlod Min duft bag Mig i deres nærvær; som ulve flænser de Mit Legeme i stykker; undere gjort i Mit Navn har ikke længere nogen betydning for dem; de ignorerer dem; til dig, Vassula, siger Jeg: bliv ikke mismodig, for gaven, som er givet dig, har haft og har stadig sit formål og virker stadig: forbliv trofast og mind altid verden om, at alle og enhver har ret til og mulighed for, hvis de ønsker, at være nær Mit Bryst og nyde Mit venskab og blive fortrolig med Mig;

du, som Jeg har begunstiget, har lært værdien af fortrolighed, og efter at have draget dig ind til Mit Hjertes inderste2, smagte du Min sødme og den berusende og ubeskrivelige kærlighed, Jeg har til hver en sjæl, du så i et syn3, Jeg gav dig, hvordan Min hellige Ånd har udvalgt dig blandt mange til at blive Mit Ekko og Min Kirkes bygmester;

alt dette skete4, medens Jeg var nær dig; hvordan ville du ellers, Vassula, have båret Mit Kors? Jeg skænkede dig en fortrolig tillid, uden den, ville tyngden og vægten af Min Enheds Kors have knust dig og gjort dig modløs og afskrækket dig fra at fortsætte! forstår du, Min due? strømme af uophørlig guddommelig nåde blev udgydt over dig for at styrke dig til at fortsætte på trods af al modstand;

Mit Hjerte jublede, da Jeg hørte dig sige: “Gud har kontrol over alt, så fortvivl ikke!” ja! så sandelig har Jeg kontrol over hver en situation; nogle sjæle tror måske ikke på det, når situationer vender sig imod dem, for uklogt stoler de på deres styrke og deres sejre; imidlertid formindskes, før eller siden, deres frugt, og al overjordisk lys begynder at forsvinde; selv målet og dyden af deres kærlighed til Mig begynder at aftage; onde tilbøjeligheder begynder at gro i dem, og den energi, de havde fået af Mig, ophører på farlig vis og optages ikke som før; kødet begynder at erobre dem, og påvirket af verden vil deres ånd drage dem tilbage til deres gamle lidenskaber;

men hvis en sjæl forbliver i Mig og ikke forsømmer sit åndelige og hellige liv og alt, hvad Ånden lærte hende, og som tillod sig selv at blive ejet af Min Ånd, da vil denne sjæl stole på Mig, i tider med forfølgelse og vanskelige situationer, og vil med tillid sige: “Herren er med os, så hvem kan være imod os?” sig aldrig: “Vorherre har forladt os…” eller “Herren har glemt mig…”

datter, giv Mig din tid og Jeg vil glæde Mig over det, nægt Mig ikke dit selskab, fred være med dig, vi, os? Jeg elsker dig! ic


1 Hierarkiet og ikke-troende lægfolk
2 Jeg hørte på samme tid ordet ’kammer’
3 Synet som blev givet den 29. januar 1989.
4 Perioden med stilhed