1. marts 2010

Herre!

Jeg Er! Mit Nærvær er med dig; Jeg vil helbrede dine sår; Min Vassula, Jeg har udvalgt dig blandt hele menneskeheden til at åbenbare Mit Ord for denne generation; du må ikke være modløs; Jeg vil hjælpe dig;

de sætter Mig på prøve! fat mod, Mit barn … dette siger Jeg til Kirkerne:

at afvise Helligåndens gaver, der nu såvel som før i tiden er og har været til gavn og fremgang for Kirken, jeres afvisning er en vederstyggelighed i Mine Øjne; en åndelig død, der er krøbet ind under huden på jer! frafaldne der volder Min Hellige Ånd kvaler! det er dem, der er faldet ind i åndelig dovenskab og vranglære; forstår du? hvordan kan Min Hellige Ånd bo i dem, når de er domineret af dovenskab og andre synder? hvordan vil de nogensinde kunne se Min Helligånds Lys, når de bærer fjendskab i deres hjerter og ligeledes tager så mange synder til sig?

Jeg siger dig, det kun er ved Min Helligånds nåde, at Sandheden kan blive åbenbaret for dem; det er Min store sorg, når så mange af Mine præster ikke søger Mig; og værre endnu, når de lægger mærke til, at en sjæl er opflammet af guddommelig Kærlighed til Mig og finder glæde i Mig og ikke i denne verden og foretrækker Mig fremfor alle verdens lidenskaber og er blevet forelsket i Mit Nærvær – så vokser deres fortørnelse endnu mere; de kaldede sjæle, Jeg valgte at begunstige, nedtrampes af dem enten af åndelig misundelse eller af en rationalistisk ånd; de godtager ikke Mit sprog, Jeg underviser jer med, for deres kød forstår det med kødet; hvorimod Jeg underviser i de åndelige aspekter på en åndelig måde; de er, som den hellige Skrift siger om dem, “et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok …”1 åndelig blindhed vil aldrig lade deres ego dø for at forstå den højeste dyd, som er kærlighed; kærligheden, der er den største af alle dyder, og den dyd, hvorved I alle skal blive målt og dømt til sidst;

det er rigtigt at sige, når du vidner i Mit Navn, Vassula, at al tro og håb er grundet på denne dyd, og det er ved at gøre godt, at være godhjertet, kærlig, barmhjertig og sagtmodig af hjertet, at de skal se Gud og vil arve Mit Rige; med andre ord: de rene af hjertet …2 ja! Guds Ord er forløsende og frelsende hjælp; det er kundskaben om Gud, der kun kan kendes af dem, der ejer Os3; det er selve Guds Ord, der er Kærlighed; og på grund af Kærligheden blev Jeg med glæde menneske, og Jeg bar af egen fri vilje Mit Kors; manges syn sløredes, da de så Mig Opstanden;

– kærligheden er hellig, den er symbolet på Mit Billede og alt, hvad Jeg repræsenterer;

– kærligheden er mere end rigdom; ja!

– kærligheden er mere strålende end solen, fordi den overstråler alle andre dyder, når de sammenlignes i lys,

– kærligheden er en uudtømmelig skat til menneskeheden, for den glæder sig mere ved at give end ved at modtage;

– kærligheden har ingen egeninteresser, men giver sig selv til hele menneskeheden;

alle, der besidder denne dyd, hersker sammen med Mig; guddommelig magt er en gave, der er givet jer af Mig, og den kan gives jer alt efter hvor meget kærlighed, I har; kontemplér hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og kom til fornuft; den fornuft der er i at anstrenge sig for at dø fra sig selv for at opnå kærlighed, og så snart I opnår den og bliver kronet med den, vil den lede jer ind i en evig uovervindelig hellighed, for den bærer på sejr i al evighed!

så frist ikke jeres sind med fordærv og ondskab og heller ikke med fascinationen ved at gøre ondt; Jeg siger jer, lev et uplettet liv, så at Jeg kan fastgøre jeres sjæl til Min Hellige Ånd, Den, I kalder Usynlig; I kan aldrig opnå et fast grundlag eller dybe rødder i Mig, med mindre I har kærlighed;

– kærligheden er som en båds ror, der styrer jer til jeres bestemmelsessted; uden den kan I ikke andet end at drive med hver en strøm og gå fortabt;

– kærligheden vil lede jer til jeres sande bestemmelsessted, og det er Mig; den vil også gøre jer i stand til at genkende Mig i jeres næste og elske ham; hvad nytter det, hvis I ikke elsker jeres næste og besidder gejst for Min Kirke? kom da og ånd i Mig og modtag Mine gaver og disse dyder;

generation, Jeg har brug for jeres fuldkomne løsgørelse, og dag efter dag vil Jeg vokse i jer, medens både jeres selviskhed og vilje formindskes I jer; således vil Jeg udstøde jer fra denne fordærvede verden, så I kan komme ind i Mit Hjerte; vær velsignede alle I, der nu er villige til at adlyde Mine forskrifter; ic


1 1 Kor 2:14
2 Matt 5:8
3 Den Hellige Treenighed.