14. december 2009

Vassula skriver:

Sidste lørdag her på Rhodos, havde vi vort bedemøde. Ikke alle var til stede den dag, kun nogle få. Henimod slutningen bad vi alle sammen bønnen fra den 28. november. Derefter tog vi den græske bibel (den var helt ny) og åbnede den. Min finger stod på Ezekiel kapitel 7, vers 1 – 14. Medens vi læste det, følte vi alle sammen, at det var ligesom vi læste bønnen igen! En fortsættelse. Da jeg åbnede den engelske bibel for at læse den (da mit græske ikke var perfekt) havde jeg et bogmærke netop der. Hvad vi forstod fra dette er, at Herren prøvede at fremhæve alvoren og den presserende karakter af Hans tidligere budskab, som er bønnen. Efter bønnen åbnede vi SLIG budskaberne og læste. Også der fremhævede Kristus vor bøn. Jeg åbnede på 13. september 2002, og mine øjne faldt på den følgende passage: “O Dommedag! når Min Søn vil skinne fra oven i skyerne!” indtil slutningen.

Næste dag, søndag, da jeg sad i kirken, hørte jeg efter fem minutter eller så, Herren kalde på mig og tale til mig. Jeg var bekymret, om jeg kunne huske at skrive det, som Han sagde. Vor Moder sagde nogle få ord til sidst. Men, vor Herre lod mig forstår, at jeg ikke skulle være bekymret, for Han ville minde mig, når jeg skulle skrive Hans ord, faktisk ville Han lede min hånd igen. Så dette er, hvad Jesus Kristus sagde i går, og i dag, mandag den 14. december, blev Hans ord nedskrevet.

giv vidnesbyrd, Mit barn, på Mine vegne og i Mit Navn, og tal og fortæl denne generation:

lyt ikke længere til falske profeter som bliver ved med at stryge jer med kærtegn og fortæller jer, at alt er vel, og at I har gjort fremskridt, når I på samme tid kalder jer kristne, og ikke opfører jer som sådan, for I handler næsten ikke efter Mine Ord i Evangeliet; for Jeg siger jer, hvis jeres kristne dyder ikke går dybere end de gudløses, så vil Min Fader, hvis Han ikke kan genkende Mig i jer, aldrig tillade jer at komme ind i Vores Rige! Min Faders vrede vil komme over jer; har I ikke lært, at Min strenghed er lige så stor som Min Barmhjertighed? Du, som sælger dig selv til dine omgivelser som en god kristen og giver dem dette falske billede af kristendommen, når du er lige det modsatte, du vil blive afsløret og dine synder ligeledes; og du, du hvis tunge aldrig holder op med at dømme uretfærdigt, dine synder vil falde tilbage på dit eget hoved; Min vrede raser over jeres slags, og Jeg vil dømme jer for jeres handlinger, som det fortjenes;

du, som ikke kan tilgive og glemme, som Jeg tilgiver og glemmer, den synd vil Min Fader også huske! Jahve er nær, og kommer med fuld fart, så fortæl Mig, hvor vil du skjule dig? at leve et liv fuld af synd, er at tilhøre djævelen; du har lært, hvordan du vil blive dømt, når du er uvillig til at forsone dig med den, du stadigvæk bærer nag til; Jeg siger dig: denne synd af uvillighed til at komme overens med den, du holder ansvarlig, denne synd vil du bittert komme til at betale tilbage til sidste øre; har Jeg ikke sagt: du skal elske din næste som dig selv og endda mere, du må lære at elske dine fjender? nå, hvad har Mine Øjne været vidne til? Jeg har været vidne til, at der kun er et lille antal, som i sandhed følger Mine veje, men flertallet synder og gør Satans arbejde; bedrag ikke jer selv, for i de kommende dage er I på vej mod undergang, fordi I ikke følger Mine Ord;1 hvis nogen indtil denne dag afslår at adlyde Mine grundsætninger, så vil Min Fader sige nej til, at han får en bolig i himlen; og du som har taget Mit Navn2 og alligevel handler med voldsomhed, vrede og stolthed, den samme plage din skarpe tunge anvender mod dine brødre, vil du ligeledes modtage og din synd vil fordømme dig; og du som stadig sover i din ligegyldighed og sløvhed, tro ikke at Jeg ikke har lagt mærke til dig, du vil blive sat mellem hedningerne, og du vil høste, som du har sået;

ligesom de frafaldne vil smage helvedes ild! Min Faders vrede er opflammet på grund af denne onde og perverterede generation; hvordan kan Jeg yderligere holde Hans Arm tilbage fra at piske jer? vend om fra jeres onde veje var vores konstante emne, men gode og ringe har afvist at opgive deres livs veje; de gode for ikke at tage Mine Ord i disse budskaber alvorligt og handle efter dem, de ringe for at afvise at blive frelst, afvise Min Barmhjertighed og afvise Min Hånd; til disse siger Jeg: hvad vil I gøre, når I den dag bliver klar over, at I kun er ler, og ler uden Mit Nærvær inde i jer, at I ikke er andet end støv?

der er katastrofe lige omkring hjørnet, og løvet vil visne; ændre allesammen jeres opførsel og handlinger, og lad ikke ødelæggelse få magt over jer; tag den rette vej og stop al jeres vederstyggelighed og jeres perversion; lad jeres hjerte være i Mit Hjerte, for at I ikke skal smuldre ned til aske som en brændt by;

og nu, om Jeg gør jer bedrøvede blot for et øjeblik, er det på grund af Min store Kærlighed, Jeg har til jer; Jeg ønsker at lede jer til anger og frelse jer; Jeg ønsker, at det er rene læber, der påkalder Mit Hellige Navn, især i disse dage hvor Mit Hellige Navn vil blive vanhelliget og ikke betyde noget for mange, når de fejrer Min fødsel uden ære og lovprisning; lad jer alle angre og fokusere på Mig; og bed om at denne generations skyld ikke vil blive årsagen til jeres tilintetgørelse; ellers vil Faderens vrede lede Ham til at råbe:

det er nok!

og Hans brændende vrede vil dække mange lande, og verden vil gå i opløsning; lykkeligt det menneske der lytter til Mig nu og renser sig selv; Jeg vil støtte ham;

Jeg er Jesus Kristus, Ophavsmanden til disse Budskaber, og Jeg er kendt for at lede jer med lethed; Jeg er kendt for at lade jer blomstre, hvis I er villige, og hvis I behøver det, vil Jeg vande jer med Mine Tårer; Jeg er kendt for at være den Gode Hyrde, som aldrig svigter Sine får; Jeg leder jer på grønne enge, men når pagter bliver brudt, og de vidner, som Jeg sender, bliver foragtet og afvist, hvordan kunne Jeg forblive tavs? når Jeg ved, I styrer imod en dødelig tilintetgørelse, ville Jeg da ikke reagere? på Dagen for Min Faders vrede vil de, som har glemt Mig, huske Mig; og de vil blive behandlet i overensstemmelse hermed;

mange spørger virkelig hvilke synder? synder som Jeg har nævnt og synder med vanhelligelse mod Min Helligånd, jeres oprørs synder og jeres splittelse, perverse synder der er en afskyelighed i Mine Øjne, synder af fordomme, synder af foragt, af moralsk fordærv, af arrogance, af stolthed, synder af nedværdigelse og af sløvhed, verden er forurenet med synd; forstå nu hvordan Mit Hellige Hjerte er krænket og i smerte; bliv herre over jeres tanker og synd ikke mere; glem Mig aldrig, Vassula, og lad Mit folk kende Mine advarsler; Jeg er her; ic

Så sagde vor Frue:

følg alt det, Min Søn Jesus Kristus har fortalt dig, og skriv det ned, frygt aldrig;


1 Den Hellige Bibel
2 Kristen