31. maj 2006

Vassula, Min fred er dig givet – Mit Hjerte brænder med ønsket om at have alle hyrder omkring ét Alter; Jeg brænder med ønsket om at se dem tage sig af Min flok og ikke deres pengepung; Jeg brænder med ønsket om at høre dem udtrykke Min ømhed og retfærdighed og med høj stemme fortælle alt det, Jeg har undervist i; tage sig af Mit folk med kærlighed og barmhjertighed; men i stedet lægger mange af dem tunge byrder på Mit folk, som de ikke selv er i stand til at bære eller villige til at røre, end ikke med deres lillefinger! men når det kommer til at udvide deres klæder1, ophøje sig selv på offentlige steder og forlænge deres taler om Mammon, er de mestre; når det kommer til at genopbygge Min Kirke, der ligger i ruiner, udtænker de onde gerninger og afgiver falske løfter til dem, Jeg sender som engle til dem; de elsker deres komfort og svajer med fornøjelse i deres autoritet, så de lader Min flok uden opsyn, så den strejfer til venstre og højre; men vent og du skal se; eftersom de har lukket deres ører, så de ikke hører Mig, genkender de Mig heller ikke, når Jeg taler; de gør deres hjerter urokkelige overfor Mine Kald for ikke at komme til at genkende Min Stemme og de forordninger, Mine engle har sendt i Min Ånd; Jeg vil komme med Mine engle med magt og træde på dem, som man træder på mudder, for at afsløre deres nøgenhed og gøre dem til skamme; i denne kamp vil du bemærke forskellen mellem de oprigtige og de slemme, imellem dem, der har tjent deres egne interesser, og dem, der her tjent Mig; Min Vassula, barn af profetien, spred Mit Lys de steder, Jeg sender dig; frygt ikke at blive forfulgt, Jeg er med dig; berig Min Kirke med Mine ord, se ikke til venstre eller højre, men følg Mig; vi os? så hav fred og skriv:

den dag vil komme over disse forsømmelige hyrder, hvor Jeg vil løfte Mit Scepter op i luften og spørge dem: “hvem har du fornærmet, og hvem har du vanhelliget?” de vil sige som svar, “jeg har aldrig nogen sinde vanhelliget, ej heller krænket Dig, hvis det er det, Du mener, Herre!” “jo!” skal Jeg sige, “du har vanhelliget Min Nådes Helligånd: du har gjort det til din mission at forfølge Mig, at forhåne Mig og spytte på Mig; gennem dine håndlangere har du krænket Mig; du har raset imod Mig; ved din forsømmelighed og din mangel på kundskab om de Hellige Skrifter har du udvist hovmod mod Mine budbringere; du har ikke erkendt Min Magt og heller ikke Min Barmhjertighed, og det, der er rent og helligt, kalder du ondt! du har i sandhed talt gudsbespotteligt om Min Ånds Gerninger! du har rettet dit håb mod Mammon, i sandhed, du har syndet igen og igen … når den dag kommer, vil du råbe Mit Navn, men Jeg vil ikke høre dig”;

Vassula, hold ud med ro i hjertet og genvind din styrke; bed til Faderen om at tilgive dem alle, som Jeg gjorde på Korset og sagde: ”tilgiv dem Fader, for de ved ikke, hvad de gør!” bring Mit Navn frem for Mine skabninger; ser du, hvor ivrig Jeg er efter at bringe Mit Hus til forsoning og at leve i fred og enhed?

forstå, Min due, at fra det tidspunkt, hvor dette Budskab blev udbredt, er byer blevet genopbygget, og broer er blevet repareret, men ikke alle; Jeg har endnu tilbage at fuldende enheden på en enkelt bro, men verdens hersker har ikke villet give efter; han har på hver side af denne bro anbragt sit imperium; og for at blokere vejen opbudt en vrimmel af fæstninger på hver side; hvis nogen skulle vove at nærme sig denne bro og reparere den, så vil herskeren og denne verdens fyrste af mørket blive rasende; han vil sætte sig for at gå i strid med den, som Jeg ville sende;

Hvad kan man da gøre for at fjerne denne Forhindring?

læg din indtrængende bøn foran Mig, din Gud; bed, bring ofre og søg ikke efter lovprisning og ære; bevar smilet på dit ansigt og lyt til Mine Bud; Jeg vil styrke dig for at samle Mine hyrder rundt om ét Alter; dette vil være Mit Værk; og du vil have Den Hellige Ærkeengel Mikael som din støtte; han er din Skytsengel, som han er for hele Mit folk; han vil hjælpe dig, som han har gjort tidligere i hver en strid; han vil omstyrte de fæstninger, der holder Min Kirke adskilt, og han vil sejre; hvad angår de fuglefængere, der håber på at tilintetgøre dig, vil de tilintetgøre sig selv; Jeg vil omstyrte deres imperium med Min sande lære og Min trofasthed; Jeg vil omstyrte Min fjende med dem, som Jeg lige har genoprejst fra graven; Jeg vil omstyrte enhver modstand med Min Kærlighed og Barmhjertighed; Jeg vil bringe de ondskabsfulde til tavshed med floder af Barmhjertighed;

Min søster, du er blevet bedt om at bringe ofre, og det har du gjort; i dag beder Jeg dig om at forkynde om det, der er blevet stjålet af fjenden, og det er næstekærlighed og forsoningens ånd iblandt Mine hyrder; Jeg kan ikke finde hvile, før Jeg ser Min Kirke forsonet og forenet … tillad Mig at skive Mine ønsker og Mine instruktioner på dit hjertes tavle og give dig Mine ønskers suk på din pande; mind Mine hyrder om, at foruden at samles til bønner eller samtaler har Jeg brug for at se dem samlet omkring ét Alter, og med én stemme fejre: Liturgien; vi, os? alle Enhedens korn vil blive spredt!


1 Jeg tænker ´at tage på i vægt´