13. november 2006

Vassula forklarer: ”Jesus Kristus dikterede denne bøn til mig, som er en bøn for omvendelse, helbredelse og befrielse. Han sagde, at der er behov for denne ”eksorcismebøn” i vore onde tider.

Folk ved ikke, hvordan de i deres bønner helt skal forsage Satan, som kontrollerer dem, gør dem blinde og giver dem megen smerte, enten gennem sygdom eller ved at holde dem fanget. Jesus siger også, at mange mennesker tilbeder falske guder (afguder).

Denne bøn vil være effektiv, hvis den bliver bedt med hjertet og oprigtigt.

Herren sagde:

Min Vassula, fred være med dig; Jeg glæder Mig, når du kommer til Mig på denne måde; når du taler i Mit Navn, så lad den troende forsamling indvie sig til Mig; lad dem angre foran Mig med disse ord:

Herre, Du har udholdt mig
med mine synder i alle disse år,
men ikke desto mindre har Du haft medlidenhed med mig;

jeg blev ført vild på alle måder, men nu vil jeg ikke synde mere;
jeg har gjort Dig uret, og jeg har været urimelig;
jeg vil ikke være sådan mere;
jeg forsager synd,
jeg forsager Djævlen,
jeg forsager misgerning,
som skænder min sjæl;
fri min sjæl fra alt,
hvad der er imod Din hellighed;

jeg bønfalder Dig, Herre,
om at frelse mig fra alt ondt;
kom Jesus nu, kom nu
og forbliv i mit hjerte;

tilgiv mig, Herre,
og tillad mig at hvile i Dig,
for Du er min Beskytter,
min Forløser og mit Lys,
og jeg stoler på Dig;

fra i dag vil jeg velsigne Dig, Herre, til alle tider;

jeg forkaster det onde
og alle andre guder og idoler,
for Du er
Den Højeste over verden, idet
du langt overgår alle andre guder;

ved Din mægtige kraft,
udfri mig fra dårligt helbred,
udfri mig fra at være en fange,
udfri mig fra bekymring og
tilintetgør min fjende Djævelen;
kom hurtigt til min hjælp,
O Frelser!

Amen

Jeg, Gud, elsker dig, elskede; vi, os? Jeg Er