28. februar 2006

Jahve har på Sin fyrstelige måde
bøjet sig hele vejen ned til os
for at nå os;
på Sin Majestætiske måde
bragte Han os Sit Ord
som floder, der spreder sig
vidt og bredt over udtørret land;

Han er vor Dommer og vor Lovgiver,
øjnene, der genkendte Ham
og så Ham i denne Kærlighedssang,
vil ikke længere være lukket;
ørerne på dem, der hørte Hans ord,
vil forblive opmærksomme;

og det milde hjerte,
der tog imod Ham i anger,
vil for at ære Ham lære retskaffenhed;

ære være Ham
i evighedernes evighed …

to Fyrstelige Budbringere
af Himlens højeste rang
kom til mig i begyndelsen for at
henvende sig til mig;
deres navne var Daniel og Uriel;

som ambassadører for fred
kom de til mig,
den så komplet uværdige,
for ud af denne snavsede og tørre jord1
at skabe en mark
med liljer og påskeliljer
til at være egnet
til at modtage Guds Ord …

lykkeligt det land, der modtog Mig2, for ved at modtage Mit Ord trolovede Jeg Mig med dig, og i Min Sødme og Ømhed forenede Jeg dit hjerte med Mit i en guddommelig forening, så du kalder Mig: ”min Brudgom …” din Skaber vil fortsætte med at lede dig med tøjler af godhed, med ledebånd af kærlighed og holde dig nær ved Mit Hjerte, dette samme Hjerte som Min Søn Jesus Kristus er nærmest ved; Jeg har, sammen med Min Søn og Helligånden, givet jeres generation kundskaben om frelse; Jeg har givet dig til dem, for at de kan få gavn af alt det, Vi har lært dig; det står skrevet, at Mine Ord er sødere end honning, ja selv den flydende honning der drypper fra bikagen;3 på denne måde former Jeg dem, Jeg har udvalgt; Jeg ønsker, du skal være kompromisløs, når du underviser i alt det, Jeg har givet dig; disse er de ting, Jeg ønsker, du siger;

De græsk-ortodokse præster stiller spørgsmålstegn ved Din Sødme, Herre; de anklager mig og kalder Dit sprog: erotisk sprog;

de, som afviser at acceptere Mit sprog og anklager dig, Min elskede, har hverken set Min Værdighed eller Mit venskab, ej heller har de erkendt Min myndighed i Mine ord; de foragter profeti og krænker Nådens Ånd; i disse tider, hvor oprøret hersker, skulle Jeg så ikke gribe ind? når Jeg strømmer over af medfølelse, burde Jeg forholde Mig tavs? hvem som helst, der taler gudsbespotteligt om Nådens Ånd og Min Barmhjertighed, vil blive fordømt og få en alvorlig dom … Mine Ord, som I er givet, er en afspejling af den Hellige Skrift; men mange er ikke ivrige efter at finde Mig, som Jeg er i Min Sødme og i Min Skønhed; de selv samme er langt fra guddommeliggørelse og forvandling; enhver som ikke har kontempleret over Mig, hvordan skulle han kunne kende Mig? hvordan skulle han kunne vide noget om Min Sødme, hvis han aldrig har smagt den? udadtil lader de til at være hellige og vidende, men indeni er alt dynd og ondskab; de går skamløse og forudindtagede rundt og dominerer med ondskab og syndighed og plager dem, der har modtaget nåde, og gennem nåden, Lys og Liv; det er de simple af hjertet, den sagtmodige og oprigtige flok, der besidder Helligånden, disse vil lovprise Mig ved deres udholdenhed, deres gode gerninger, og sammen med Mig vil de tiltrække mange til den universelle Kirke; købstæder og hele landsbyer vil blive omvendt ved ofrene fra dem, Jeg har udvalgt; sammen vil vi udrydde uretfærdige vederstyggeligheder, så de retter deres hjerte mod Mig; fortsæt med at undervise alle lande og bygge broer der, hvor der ikke er nogen; løbet er endnu ikke ovre, men Jeg er med dig; Jeg er din støtte og ved din side; overlad dem, der ikke har sat pris på Min store Kærlighed, til Mig; bed for dine præster, for Min Søn græder bittert over dem, og undgå at dømme dem; bed indtrængende for deres sag, så at også de en dag vil afgive en sød duft som af røgelse og give Mig velduft; vær stærk, Mit barn og håb på Mig; Jeg velsigner dig og efterlader Min Munds Ånde på din pande;


1 Min sjæl.
2 Faderen taler
3 Sl 19:11