5. januar 2006

Jeg har nu, efter alle disse år,
der er gået,
ingen tvivl om, at Dit Ord, oh Herre,
er kommet til mig;

ja, Herre, gennem en svag skabning
som, ved Din Kraft og Autoritet,
lykkedes med at give Dit Ord videre
til andre …

Du har, på en sådan ubeskrivelig måde
åbenbaret Din Hellighed og Din Vilje
for mig;

Du har betroet mig Dit Ord
for at påminde nationerne om
deres forpligtelse overfor Dig
og for at overbringe til ethvert væsen,
at Du kalder dem alle
til at forsone sig med Dig og
deres medmennesker;
Du har sendt mig for at
bringe nationer tilbage
til lydighed og kærlighed,

Du har sendt mig
til Dine hyrder for at få kirkerne til at
angre splittelsens synd og
forsone sig med hinanden og forenes;
en yderst vanskelig opgave, udover
al menneskelig formåen,
for bare dette Budskab
tager form som en række trusler;

hvem af dem
tog ydmygt imod Dine bebrejdelser?
hvem, fortæl mig, Herre,
af disse herskende magter
har bøjer sig og lyttet?
vej Dit folk, Herre … vurder dem …
hvem der indtil videre er på Din side?
jeg er foragtet af mine egne1,
når jeg overbringer Dine Ord
om Enhed;

ja, Min Vassula, djævelen holder dem adskilt; men vær dog i fred og vær tålmodig … profetér for Mit folk og bliv aldrig mismodig; gør Mig ikke bedrøvet; du ved efterhånden, at Jeg kan gøre store ting! vær ved godt mod! husk på, Jeg har været og er stadig din Lærer, der salvede dig; salvelsen, Jeg gav dig, var for at åbne din sjæls øjne og lærte dig alt det, du skulle lære; du er salvet med Sandheden, og som du har lært den, således vil andre også lære den; Jeg er kendt for at have omstyrtet mægtige konger, berømte konger; Jeg vil altid bortrive Min blomst fra dine undertrykkere; og Jeg vil forsyne dig med Styrkens Ånd; så forbliv i Mig, hvor du får liv i Mig; Himlen er så ubeskrivelig i sin skønhed, Mit barn; du vil leve i Himlen med Mig; i fylde …

… og Gud vil være omkring mig, i mig og
alle vegne over mig,

indeni og udenfor;
Himlen er at være lys og leve i Lyset
og være ét med Lyset…

absorberet af og opløst i Lyset …
og eksistere, være …
alt inde i Lyset,

alle verdslige anliggender,
alt fra før og nu,
og alle tanker indeni os
er glemt, udvisket og eksisterer ikke,
og er i stedet erstattet med
Guds ubeskriveligt fængslende sødme
og en enorm sjælelig glæde,
åndens frihed, en tørst
efter konstant at nyde
denne trøst og velvilje som Gud
alene og kun Gud i Sin Guddommelige
omfavnelse kan give en sjæl;

det er ikke forbavsende, at de, der
har haft en ud af kroppen oplevelse
og har set Gud,
stået ansigt til ansigt med Ham
i blot ét sekund
ikke ønskede at vende tilbage
til Jorden!

nu ved jeg, at jeg ejer Dig,
som Du ejer mig, og alle disse glæder,
jeg oplever i Dit Nærvær,
er givet af Dig,
menneskehedens Elsker!
dette er at leve et liv ud over det
at være et liv i evigheden,
et liv, der oplyser resten af verden;

alt det, Jeg i overflod har undervist dig i, er givet frit; alene dette er tilstrækkeligt for dig … Jeg har undervist dig i Byzantinsk lære på en faderlig måde for at integrere dig i Mig; Jeg har givet dig levende billeder2 af fortiden og fremtiden; Jeg har ved nåde åbenbaret Mit Hjerte for dig og tilladt dig at tælle dets slag; Jeg har standset dit oprør, og bragt dig ind i Mit Hjerte for at bo inde i Det; Min Sjæls offer, bevæg dig i Mig, ånd i Mig, lev i Mig; Ordet bor nu i dit hjerte, og dette overvælder Mig med glæde! du er trods alt Mine Hænders værk, og Jeg har skabt dig uden anstrengelse; Jeg har ladet dig rejse ad ujævne veje, men det er sådan, Jeg behandler,3 ja, Mine venner; vær Min harpe og glæd Mig med dine formuleringer; Min Sjæls velsignede, formuleringer som du har lært af Mig; fratag Mig ikke din hånd og tid; Jeg Herren velsigner dig … ic


1 De fleste af de græsk ortodokse præster.
2 Visioner.
3 Her vidste jeg, hvad han ville sige …