6. januar 2006

Herre Jesus Kristus, Du er
mit livs glæde

husk, Mit barn, på Mit Kors og den løsesum, der blev betalt for at frelse og udfri jer, for at I kunne have et Evigt Liv; selv om du ikke har ord til at udtrykke din fuldstændige glæde og din kærlighed til Mig, så giver dit hjerte Mig lovprisning hver eneste gang, du kommer til Mig i din fattigdom; Vassula, Jeg fortalte dig engang, at når du omfavner Mig, omfavner du ligeledes Mit Kors; kom nærmere til Mig og tag også del i Mine lidelser; at bære Mit Kors er en velsignelse; du og andre lader ikke til at forstå dette fuldt ud, at dette er tegnet på, at Jeg, Gud, hviler over jer; forstår I, hvilket privilegium det er? at Guddommen hviler over Sine skabninger? forbliv i jeres Skaber og Brudgommens brændende omfavnelse og læg alle jeres bekymringer til side, også jeres fristelser, fejl og lidelse, smerter og angst og fald ind i lyksalighed og glemsomhed, fald ind i stilheden og fokuser på Mig, din Gud og dit Alt; Jeg er Alt; i Min omfavnelse vil din sjæl opleve Mine skjulte mysterier;

Jeg glæder Mig over din intethed, Jeg glæder Mig over børn; forbliv i Mig og giv aldrig slip; og når mennesker konfronterer dig og siger alle slags uetiske ting og modsiger dig, sårer dig, tildeler dig deres gift, husk da på Mig, husk Min Lidelse, husk hvad den hellige Skrift siger om Vinstokken og dens grene; grenene, der blev skåret af, blev skåret af, fordi de ikke forblev i Mig; de grene, som blev afskåret fra Mig, har i deres tørhed ikke forstået Sandheden, ej heller Min Rigdom; i denne åndelige død og i deres tomhed undertrykker de alle dem, der kalder på Mig, og dem, Jeg har begunstiget; ser du, Jeg har ledt dig til at følge Mine profeters ældgamle vej, talt til dig på et mystisk sprog, smykket dig med gaver for at udtrykke Mine Ord gennem lovsange af Kærlighed; ledt dig gennem kontemplative metoder, givet dig tilskyndelsen og iveren efter at gøre det gode og ønsket om at glæde Mig; Jeg skænkede dig noget, der overgår ethvert sinds fatteevne, og det er: at samtale med Mig med denne ligefremhed, når som helst du ønsker; derfor vil dine modstandere, som behandler dig med fjendskab og som provokerer Mig, blive dømt meget strengt af Mig; disse ting går i deres tørhed over deres forstand; på samme vis som de grene, der nødvendigvis må kastes på ilden; ved at have afvist den rige saft, som Vinen har givet, er de visnet og kan intet gøre; ja, de vil blive samlet af Mine Engle og kastet på ilden for at blive brændt;

og du, datter, Jeg vil med rette gengælde dem, der har skadet dig, med skade og vil belønne dig for at udholde uretfærdighed og forfølgelser for Min Skyld; du skal vide, at Jeg har skrevet Mit Navn overalt på dig, så du med styrke og værdighed vil fortsætte med at modstå alle de plager, der bydes dig af dine forfølgere, som i virkeligheden er forfølgere af Mit Kors; Jeg velsigner dig og giver dig Min Fred; ic