3. januar 2006

fred være med dig; se på Mig; Min ven og Min ledsager, se på din Konge og gå med rolige skridt … ær Mit Hellige Navn, eftersom Jeg har tilladt dig at være til stede i Mit Hellige Hjerte og i Mine Sale; Jeg har salvet dit hoved med olie for at bekendtgøre Mit Ord og Min Herlighed til evige tider;

at give den goldeste ørken noget at drikke og få træer til at blomstre, hvor alt er dødt, er i sandhed Min glæde; Jeg glæder Mig over at give liv! Jeg Er almægtig og nådig; mediter, datter, over Mine undere; du har rejst rundt i verden med Mig, og Jeg har forsynet dig med tale; det er helt rigtigt ved hvert eneste møde at sige, at vi har rejst sammen; tænkte du et eneste øjeblik, at Hyrden ville forlade Sit lam? du er blevet bemyndiget af Mig til at tale i Mit Navn, til at gentage Mine Ord og gøre Min Vilje kendt for Mit folk for at trøste og opmuntre dem, for at lade Min Ånd binde onde ånder; du behøver kun at åbne munden, for at Jeg fylder den …

det er velkendt, at den renes mund er en livgivende kilde; den rene sjæls læber giver næring til mange; ændringen i disse tider, er, ikke at erkende Mig som en levende Gud; disse mørke ånders magt er skjult og har ophav på den samme Jord, som du lever på; Jeg skuer over alt dette og er harmfuld, for disse er trods alt Mine sønner og døtre!1 således forblændet af synd, tænker de aldrig på deres fejl; disse onde magter skaber oprør, og fornægtelse af Min eksistens er en del af deres tidsaktuelle samtale; men Jeg siger dig: fra Øst vil Min Herlighed lyse tilskyndet af Min Helligånds Åndedrag; Østen vil opstå; vent og du skal se, Mit barn;

at bringe Mine sønner og døtre tilbage langt borte fra, så de flyver tilbage til Mig, vil være den mindste gave for Min Kirke, den større vil være, når Min Kirke vil forsone og forene sig; for øjeblikket er Min Kirke i oprør og kastes rundt af den onde; der er mistillid iblandt hyrderne, når det handler om at tale om enhed; mange af dem taler ikke sandheden; i begyndelsen åbenbarede Jeg for dig, hvordan de lemlæstede Mit Legeme;

Himlen sørger, og mange af Mine hyrder indser ikke, hvorfor Mine Øjne løber med tårer af blod; tegn! hvad får de ud af dem? hvem iblandt dem har forsøgt at forstå betydningen af dem?

Jeg har indsat dig i denne tidsalders slag i kampen mod synd, så tag det med oprejst pande, datter, Jeg jævner den sti, du går, medens dine hænder bærer Mine Budskaber, der giver liv, og bliver modstanden hårdere for dig, udhold da dette kors for Min Skyld; Jeg er her for at lede dine skridt, forstår du? Jeg vil konstant holde Mine Porte åbne for dem, der vil vende tilbage til Mig; kundgør Budskabet om anger og fortsæt med at påminde alle om de sandheder, Jeg har givet dig; led Mit folk til at leve et Sandt Liv i Mig; hav tillid, for Jeg er ved din side ic

kom!2 tilbed vor Herre; Jeg er Daniel, din skytsengel og vogteren af Retfærdighedens dør; Herren vil give dig styrke til at overvinde dine forfølgere; den Mægtige og Ærefulde vil med Kærlighedens bånd lede dig til at sejre over dem, og de, der undertrykker alle Hans Gerninger; Emmanuel vil for evigt holde dig i Sin Brændende Omfavnelse, medens du fortsat vil næres ved Ham; og Jeg vil fortsætte med at glæde Mig over at se dig for evigt knyttet til den Allerhøjeste, og idet Jeg ser på dig, fyldes Mine øjne med glædestårer, glæd dig! for du har ingen idé om, hvad Herren, Gud, tilbød dig den hellige dag, da Han nærmede Sig dig, skælvende af sindsbevægelse, medens Hans Blik aldrig slap dig, og Hans Hænder dryppende med salvende olie for at salve dig; og da Jeg iagttog det vældige syn af Frelseren, der nærmede sig Sin elskede, med Sit Ansigt fyldt af nåde, skælvede også Jeg af sindsbevægelse ved dette ærefrygtindgydende syn; derefter lænede Kongen sig umådeligt blidt henover dig og salvede dig og genoplivede dig; – Han fik dig til at blomstre; –

O Gud, så barmhjertig og hjertensgod! Jeg ærer Dig, Min Herre! enhver Gerning, som Du gør, er fyldt med Herlighed og Majestæt, og Din Retfærdighed kan aldrig forandre sig! lykkelige alle de, der søger ly hos Dig! for Du udvirker underværker for alle dem, Du elsker …

Vassiliki, Jeg er også din vogter; hvor hårdt de gudløse end plager dig, vil Jeg altid trøste dig og velsigne dig … de inderlige bønner fra hjertet af en salvet er meget stærke; så bed med overbevisning; Jeg, Daniel, bringer dig vor Herres Fred; føl dig elsket af Ham! Daniel


1 Mørkets magter som konstant er i hælene på os for at friste os og ødelægge os: ’efter alle’ betyder her: bagved alle, jager alle etc…
2 Min Engel Daniel talte.