9. maj 2011

Min Vassula, foren dit hjerte med Mit og hør Mig: husker du, hvordan Jeg udrettede undere før i tiden? så vær ikke ængstelig, Jeg vil udrette Mine undere, for Jeg er Skaberen af dette pragtfulde Værk; bliv ved med at give de fattige i ånden, hvad Jeg har nedskrevet, så at himlen hører deres lovprisning; hold dig ikke tilbage, Min datter, smil og fortsæt, din hånd i Min Hånd, hvil dit hoved mod Mit Hjerte og lyt til Mine Hjerteslag….hvad hører du, datter? klagesang?

ja, en klagesang, et hulk …

Mit hjerte græder som lyden fra en fløjte, det hulker over jeres ynkelige samfund, og hvordan flammerne vil fortære dem som menneskefakler, hvis ikke de vil forandre sig og vende angrende tilbage til Mig; ak! fra prinser til tiggere er de bestemt til at dø, ligesom den nuværende himmel og jord er bestemt til at fortæres af ild; selv et dumt æsel ville have lyttet, forstået og handlet hurtigt, da Jeg gav gentagne advarsler om, at med mindre denne generation angrer, beder med hjertet og vender sig til Mig og indstiller sit liv efter Min Lov, Mine forordninger, Mine Bud og Kirkens lære, forenes og lever i fred og kærlighed med hinanden, vil Min Fader tugte dem; Hans flammer vil brede sig og fortære hele nationer og fuldstændig udslette dem fra landkortet; Jeg siger dig, himlen vil rulle væk og vil opløses til et hav af ild;

at fordømme Mine Advarsler vil ikke hjælpe dem med at løse deres1 indre problemer; her forsyner Jeg denne generation med åndelig føde og bringer Mine Ord hele vejen foran deres fødder for at råde dem og give dem håb, og alligevel vender de sig sløvt bort;

da jeres forfædre udfordrede Mig og provokerede Mig, hvad gjorde Jeg da?

ingen af dem nåede frem til deres hvilested …

deres døvhed og ulydighed har forstyrret dem i at fatte Mine veje og lytte til Mig; Jeg er deres Ypperstepræst, og de burde have vidst, at enhver, der adlyder Mig, vil leve i al evighed; Jeg er Frelsens Kilde, Begyndelsen og Enden; mange er faldet fra Mine Veje, fra manden der sidder på troner til staklen og dem, der undertrykker; fra den, der er klædt i linned, til den, der er barfodet og i pjalter; deres handlinger er foran Mig; men ikke alle har været utro og sløret deres øjne;

du skal sige til dem: vend om hver og en, vend om fra jeres onde veje; tjen Gud og ikke Mammon; tjen Gud og ikke mennesket; enhver som har, vil blive givet mere; men den, som ikke har, fra ham skal der endog tages den smule, som han har (Luk 19:26); trængsler ligger forude i Min Kirke2, hjerter vil blive knust, og de vil mase hinanden og kaste sig for Satans fødder; deportationer vil forekomme i skyggen; en gave blev dem tilbudt, men blev ikke gengældt, hverken med kærlighed eller respekt; – de lytter ikke og har aldrig lyttet til Min Stemme; datter, græd over din generation; se, hvordan den visner væk i håbløshed;

kom, Jeg elsker dig;


1 hierarkierne
2 Vi oplevede en del af det i marts 2013, da Pave Benedikt XVI fratrådte efter de stjålne dokumenter