10. januar 2003

Helligåndens Nåde
er givet os dagligt;
ja, der er en lang rejse foran os
for at nå vore mål
og blive forenet med englene;

men er vi ikke dagligt blevet mættet
med Guddommelig Kærlighed?
kan så nogen som helst sige,
at vi ikke er blevet kaldt
til at blive guder ved at delagtighed?

kan nogen fornægte at have hørt
at vor Brudgom har inviteret os
til at komme ind
i Sit Hjertes brudekammer?
er du ikke blevet inviteret
til dette bryllup og mættet
med den mystiske kop?

kan du virkelig sige til Gud,
at du ikke har modtaget
ubeskrivelige velsignelser,
velsignelser der overskrider al herlighed?

kan du sige til Brudgommen
”jeg er ikke blevet inviteret
til denne mystiske enhed med Dig?”

Han bragte de landflygtige tilbage,
så hvorfor skulle Han glemme dig?
kom og modtag Ham så at du kan sige:
”Se, jeg er i Herrens tjeneste …”

Jeg har i sinde at synge for dig, Paraskevi, og fortælle dig, at din uskyldighed glæder Mig …

men din tid at tjene Mig, er endnu ikke ovre; der er stadig meget tilbage at gøre bod for, og meget at arbejde for; der er tilstrækkeligt arbejde til at forbinde sårene på Mit Mystiske Legeme; der er stadigvæk mange områder at dække foran dig for at antænde Min Ild, for at så fredens, kærlighedens og forsoningens frø; der er meget endnu, der er uden opsyn, og som behøves at se til … udmat ikke dig selv; fæst dit blik på Mig og strål, når Jeg er Nærværende!

vær ved godt mod, fordi kirken vil blive fornyet; dette er Mit højtidelige løfte; skyer dækker Hende måske nu, men Min magtfulde Hånd er over Hende, og velsigner Hende konstant; hele hensigten med disse Oder er at forny Min Kirke og drage Mit folk ind i Hende; Jeg er Den, som ofte har sagt: ”lad Hende blive beboet af Min Ånd;” Jeg lover dig, Paraskevi, at selv flygtninge fra fjerne lande vil Jeg bringe for at fylde Min Kirke; selv dem uden identitet, og som befinder sig i skjulte hjørner, Jeg vil finde dem og drage dem alle sammen derhen, hvor Helligånden bor, for de er også Mine børn; ikke én vil blive ladt tilbage; disse vidundere vejer mere end guld og sølv, for disse er tegn på Mit nærvær iblandt jer;

Men se på verden af i dag.

i din mund har Jeg lagt Oder, der kommer fra den højeste himmel, og Jeg har sunget Mine Hymner for jer alle; Jeg har sagt jer alle, at Jeg er jeres Frelser; Jeg har kaldt til bod, reparationshandlinger, kaldt til bøn; har Jeg ikke undervist jer alle for at lede jer til et retskaffent liv? har Jeg ikke vist jer alle Min Barmhjertighed og Min grænseløse Godhed alle disse år? der står skrevet:

”tænk på Guds undere, alle de forbløffende ting Han har gjort i verden; over hele verden ved alle Jordens grænser afslutter Han krige …forstår I? Jeg behøver ikke jeres arbejde brødre, Jeg behøver jeres kærlighed, og ligeledes fra jer, Mine søstre, behøver Jeg jeres kærlighed som kærlighedsgerninger til næsten; Jeg har bragt jer et budskab om fred, og Jeg har vist Min Venlighed, selv til dem der ikke fortjente det, men verden er døv; jorden, Vassula, denne Jord som verden har opdyrket vil snart afgive sin skamløse høst … ic;