28. september 2000

Hør fra Dit tempel, min Herre,
min stemme, og lad mig høre Din;
lad denne generation åbne sine ører
for at høre Dine ord,
der er sødere end honning, selv den
honning, der drypper fra bistadet;
David siger: ”Dine tjenere
formes af Dine Ord … ”1

og det bliver de, for se! hvad har I alle set? hvad har I hørt? en elite som går rundt blandt eliten? en filosof eller et højt rangerende medlem i det teologiske akademi? har I set nogen klædt i kongelig purpur og rigdom, som har tilegnet sig jordisk kundskab? nej? men I, som gik ud for at høre, hvad hørte I? en autoritet udstedt af mennesker? oh nej, for de, som indsætter sig selv og regerer over jer, er ikke salvet med profetiens olie; så hvad har I hørt igennem alle disse år?

et hjerte? ja det er, hvad I kom for at se og høre! et hjerte formet af Mine Ord, som trodser de onde magter og den Ondes herredømme, men ophøjer Mit Navn i lovprisning og ære og trøster de modløse og bedrøvede og ernærer de sultne med Mine ord; I kom for at høre et mildt hjerte formet af Mig og Mine Ord; ja, Mine tjenere er formet af Mine ord, og indtil denne dag sidder Jeg på Min Trone og regerer over denne stad og indbyder alle, der går forbi:

“hvem har besluttet sig til at tilrette sit liv til Mig? hvem har bestemt sig til at blive tilrettevist af Mig og komme og bo i Mig? ve de svage hjerter, ve det uinteresserede hjerte, ve det stolte og stædige hjerte, vægten af deres synd skal drage dem ned til helvedet! Jeg kommer til jer igen i dag, generation, for at forme jer med Mine Frelsende Ord og salve jer alle til at gøre godt; forbliv ikke som et vissent træ, kom til Mig, og Jeg vil lade jer blomstre, og I vil bære god frugt; kom til Mig, og når Jeg rører jeres læber, vil de dryppe af venlighed, og I vil blive befriet fra døden;”

Jahve led vore skridt,
hvordan skulle vi ellers på egen hånd kunne se, hvor vi går?
Jahves Trone kan kun være
rejst på godhed,
det siger Den Hellige Skrift;

og sådan er det … så sig ikke, ”med hvis autoritet er hun2 kommet for at tale til os?” Jeg er hendes Autoritet, og denne Autoritet er kommet for at sige til spotterne,3 ”Jeg vil fordrive jer fra jeres sæder, men Jeg vil løfte de ydmyge for at sende dem ud og prædike evangeliet for afkristnede mennesker; ”Jeg tog et langt åndedrag og sukkede, medens Jeg gik forbi spotterne; som i deres ånd fuldstændigt er overgroet med brændenælder; da Jeg så på Vingården,4 som Min Søn, Jesus Kristus, havde efterladt til dem,5 tog Jeg endnu et langt åndedrag; ”hvor er festmiddagen med de fine vine? med rigelig og velsmagende mad og fine klarede vine? er det her, hvor tusinde vinstokke plejede at vokse?”

oh generation, hvor har Jeg medlidenhed med dig! fattigdommen er ved din side og beder som en tigger om at;6 ”spise honning,7 fordi det er godt; honning, som drypper fra bikagen, smager sødt og vil frelse dig!” siger Jeg; men der er ingen, som oprigtigt lytter, kun en lille rest er ivrig efter at lytte;

et Hus blev bygget på Visdom, købt med Dyrebart Blod; pludselig rejste Satans hævn sig for at ødelægge Det; ”hvem skal Jeg sende for at udføre denne nedrivningsopgave? jamen, lad mig sende Udyret og hans følgesvende for at rive ned og så splittelse, vanhellige og ophæve det, som er Allerhelligst… ”

da modgangen kom, kom Jeg for at frelse, men ingen af Kirkens embedsmænd lyttede; ”det er bare en personlig åbenbaring, I behøver ikke at lytte til den;” ville de sige;

at skjule Min Stemme er en dødssynd; at granske Mig for fejl igen og igen er en afskyelig synd i Mine Øjne; I vil en dag med skepsis sige: ”men se, vi vidste ikke; vi vidste ikke, at vi krænkede Din Barmhjertighed;” I har i sandhed krænket Min Barmhjertighed; I har ikke blot krænket Min Barmhjertighed, men I har på grund af jeres vantro tilladt de onde magter at vinde terræn og ødelægge Huset, Min Søn købte med Sit Dyrebare Blod; og se! se, hvor opfindsomt I bøjer Mine ord for at retfærdiggøre jeres vantro!

forstår I ikke, at I har indtaget Min Plads? forstår I ikke, at I er blevet hele menneskeslægtens fjende? eftersom I har forhindret og forringet værdien af Mine Ord, udtalt gennem Mine profeter, lægger I hindringer i vejen for dem for at forkynde Min Vilje til Mit Folk og for at samle dem og forene Min Søns Hus?

har I ikke hørt: ”der, hvor der ingen åbenbaring er, farer folk vild; velsignede er de, som overholder Mine Forskrifter;”8

Jeg beder for den, som kaldte på dig: ”Jeg er blevet fortvivlet over alle de anstrengelser, jeg har gjort mig under solen.”

og Jeg siger ham: ”du har ikke slidt forgæves; Jeg finder ingen glæde i denne splittelse, som er en alvorlig synd, men enhed er ikke uden for din rækkevidde”; mange fordrejede ord vil komme fra mange hjerter, men kalder Jeg ikke på jer i mellemtiden? hvis I taber modet, så kom til Mig …

“Mine tjenere er formet gennem Mine Ord”, sagde Min Ånd til David; og I vil genkende dem igen på deres tale og det, de siger; denne generation sygner hen, så skulle Jeg ikke gribe ind mod et sådant frafald? ødelæggeren ødelægger Vore Vingårde, udplyndrer Den Hellige Skrift, og I ved det; skulle Jeg ikke gribe ind? se! Mine Abel’er klager i ørkenen; Mine fredsambassadører græder bittert over jeres hjerters hårdhed, ligesom Min Søn bittert græd over hjerternes hårdhed, i Jerusalem som forfulgte enhver profet …

Hvor længe, Herre?

indtil de lærer, hvordan man råber:

”velsignet være Ham,
som kommer i Herrens navn!”9

og hvad angår dig, Vassula, siger Jeg dig: Jeg finder Min glæde i dig, når du bevarer og ikke glemmer Mine Ord, som formede dig og gennem dig, andre; hold dine øjne åbne og tænk dybt over Mine uvurderlige skatte og Mine Ords undere; Jeg har sagt, Min Vassula, at være i kontemplation over Min Herligheds lys er ud over al teologi; jamen, er der noget i verden, som er større end at trænge ind i Gud og glæde sig i Hans Nærvær? hvad er større i verden end at se Mig, jeres Guddom? Han, som er klædt i Majestæt og i Magt, taler til dig; Jeg overskrider og hersker i Herlighedens højder, så det er deroptil, I konstant skulle vende jeres blik, og I vil blive frelste;

dette er, hvad du skulle fortsætte med at undervise denne generation i; gå ud og fortæl om Mine gerninger, så denne generation åbner deres hjerte for Mig og fortæl om, at Jeg til gengæld vil åbne dydernes porte for dem; råb ud til hyrderne, der våger over Kirken, og spørg dem: ”er der nogen derude, som har smagt vor Herres sødme og godhed? er der nogen derinde, som brillerer i kundskaben om Gud?”

hvis I svarer ”ja” til det første spørgsmål og ”nej” til Mit andet spørgsmål, hvorfor forfølger I Mig så? Jeg bønfaldt, og I fordømte; Jeg besøgte jer og lod Min godhed lyse over Jer, men arrogance og fjendskab var alt, hvad I tilbød Mig; Jeg bankede på jeres dør, men I åbnede den ikke for Mig og sikrede jer, at også jeres vinduer var tilgitrede; I gjorde ikke plads for jeres Herre; skal Jeg nu prise jeres diskussioner og jeres strømme af ord til Mig i Mine Forsamlinger? eftersom alle disse ord er tomhed på tomhed; hvilket formål tjener I? ydmyg jer, før I bliver syge; lad Mine Ord være jeres underviser, jeres rådgiver og jeres glæde; og I skal leve …


1 Salme 19:11
2 Tilsyneladende mener Gud mig …
3 Gud lod mig forstå, at Han mener hyrder, som opfører sig som ”Kain” og ikke passer på fårene, som han er blevet betroet. Det er dem, der er som ulve klædt i fåreklæder; nogle af dem har en høj position, og forfølger ”enhver Abel”, de gode og trofaste hyrder og alt deres Gode Arbejde.
4 Et symbolsk navn for Kirken.
5 Gartnerne, som betyder præsterne.
6 Ordsprogenes Bog. 24:34.
7 Symbolsk for Guds Ord.
8 Ordsprogenes bog 29:18 ”Åbenbaring” er højst sandsynligt en profetisk gave: ”Forskrifter” er måske profetens undervisning eller også Loven …
9 Mattæus 23:39