2. november 1997

(Søndag)

(Medens jeg var til messe i den græsk ortodokse kirke, blev jeg pludselig grebet af frygt, og jeg tænkte, at jeg måske ikke var beredt til at modtage Vor Gode Herre i den Hellige Kommunion, og hvis det var tilfældet, kunne jeg måske fremkalde Guds vrede og Dom over mig.

Medens disse tanker for frem og tilbage i mit hoved, oplevede jeg pludselig i mit hjerte sådan en glæde og fryd, at selv om det først og fremmest kom fra mit hjerte, syntes det at sprede sig som en varm lindrende væske inde i mine knogler. Medens jeg oplevede denne trøst, blev min sjæl forvandlet, så den kom ud af dens frygt og mørke, til glæde og lys. I denne glæde lovpriste min sjæl Herren, og jeg sang til Ham i stilhed. Jeg fik nyt liv.

Så så jeg lige pludselig vor Herre åbne Sin Mund for at sige noget til mig. Jeg kunne ikke lade være med at se, hvor glad Han var, og med glæde sagde Han til mig …)

kom til Mig …

(… medens Han på samme tid åbnede sin grøn-blå kappe. Denne håndbevægelse drog mig til Ham, som når jern drages til en magnet. På den samme måde blev min sjæl uimodståeligt draget til Hans Hjerte. Og jeg fandt mit hoved læne sig mod Hans Bryst. Så sagde menneskehedens Elsker umådeligt ømt til mig …)

åh, hvor håbløs og ynkelig du kan være!

(… Jeg tænkte: ”kan nogen trykke ild mod sit bryst uden at sætte det i brand? her er jeg og omfavner det Hellige Hjerte, hvordan kan det være, at mit eget hjerte ikke bliver antændt af kærlighedens ild?”

Da jeg lænede mit hoved imod Hans Guddommelige Hjerte og stadigvæk lænede mig imod Hans Bryst, følte jeg, at Hans Bryst smeltede bort, og mit hoved blev optaget ind i Hans Legeme. Mit hoved trængte igennem Ham og igennem Hans Hellige Hjerte, og jeg fandt mit hoved omsluttet af Hans Hjerte, og jeg hvilede på denne måde i Sønnen, som er nærmest til Faderens Hjerte …)

dette Hjerte er din hvileplads; Mit-Lys-kar, dette Hjerte er enestående, det Første og det Sidste sted, hvor jeres plagede sjæle vil finde en evig og kærlig fred og sød harmoni;

(… medens min Elskede sagde disse søde ord til mig, lagde Han Sine Arme omkring mig, strammede dem om mig og pressede mig nu endnu tættere til Sit Bryst ligesom en, der ville beskytte en fra at fryse. Han skjulte mig fuldstændig i Sin Kappe. Den måde, jeg blev holdt på, var nøjagtigt som en, der var bange for at miste den, han holdt om. Jeg tænkte på, medens jeg havde den oplevelse i Kirken, om jeg skulle skrive det ned eller ej, og Han sagde …)

skriv det til gavn for sjæle, og Jeg vil også være med dig, medens du skriver, for at nedfælde Min del;

(… Herrens Hjerte havde nu fuldstændig absorberet mit hoved. Det var ligesom en port til Himlen, og gennem disse herlige øjeblikke, medens min sjæl glædede sig over denne ubeskrivelige blidhed og ømhed i denne himmelske hvile, var mit hoved konstant dække med kærtegn…)

Jeg har overøst din sjæl med Mine nådegaver; Jeg beder dig nu om at forblive i Mit Hjerte på denne måde; forbliv hos Mig, Min elskede;

(…da, medens min sjæl følte sig beruset som af vin, lod Herren mig smage selve Sin sødme i Sit Hjerte og mindede mig om den søde smag af vor Hellige Kommunion1 og på samme tid var mit hoved dækket af en sød vellugt, igen ligesom under den Hellige Kommunion.

Da, medens jeg stadigvæk var i den fred, noterede jeg, at mine omgivelser blev fyldt med røg, den søde røg af brændt røgelse. I disse fredfyldte omgivelser blev jeg ved med at høre min Herre og Elskede gentage disse ord…)

forbliv her, forbliv i Mig, kom så frem og modtag Mig; glæd Mig, og forbliv herinde;

(… Jeg sukkede og undrede mig over, hvad det var, der fik Vor Herre til at glæde sig så meget over en skabning som mig. Et nul blandt alle nuller. Han, den mest Fuldkomne, Han, som er tilstrækkelig i Sig Selv, hvordan var det muligt at forestille sig, at Han ville se nærmere på mig? …)

din fuldkomne elendighed bevæger Mit Hjerte og hele Mit Væsen i en sådan grad, at Mine Øjne blive fyldt med tårer hver gang, Jeg ser på dig,

(… Jeg var på vej til at sige noget.)

nej; tal ikke; absorbér Min Fred og mæt dit hjerte i denne stilhed, nyd disse øjeblikke af nåde og absorbér sødmen, som din Herre byder dig; opfrisk dit hjerte, Min elskede, og forbliv i Min omfavnelse, og tillad dig selv at blive elsket; tillad ikke dit sind at vandre væk i denne verden, eftersom du ikke vil modtage noget som helst fra verden; kom til Mig og smag Min søde kærlighed, som Jeg har til dig, og altid har haft til dig;2 sig i stedet for: en ubeskrivelig svaghed for dig;

kæreste juvel i Min Hånd, salvelsen af Min Kærlighed for dig er så mægtig, at i disse kærlighedsflammende øjeblikke kan Mine Øjne ikke andet end at være fæstnet på dig; tænk alvorligt over dette, indtil Jeg kommer og henter dig;

Jeg finder ingen anden glæde andre steder end i disse øjeblikke, Jeg er sammen med dig, og du er som en åben bog for Mig, så Jeg i dig kan skrive Min Nye Kærlighedshymne; vær altid disponibel for Mig og positivt indstillet, og på denne måde vil du både frelse dig selv og dem, der lytter til dig; Jeg har formet dig til at blive Min elev;

Herre! når jeg tænker over det,
har Du formet mig
på den mest forbløffende måde;
Du har formet mig i stilhed
igennem Din Hellige Ånd
ved at ånde disse
guddommelige åbenbaringer
fra Dit Hellige Hjerte ind i mig!
Det var ikke ligesom, da Du formede
dine disciple med hørlige ord!

ja! Jeg ønskede, at du helhjertet vendte dig til Mig, så Jeg kunne drage dit hjerte til Min Kærlighed og Styrke; Jeg ønskede at forberede din sjæl til at bære Mit Guddommelige Budskab; oh Vassula, alt, hvad Jeg siger til dig nu, vil du høre igen, når Jeg viser Mig åbent for dig til den fastsatte tid; nu glæder Min Sjæl sig ved at se på Min have,3 og Jeg glæder Mig over at ånde i dig; ethvert skridt, du tillader Mig at tage i Min have, vil blive taget med blidhed, og det vil være trøstende for dig;

Da Dit Guddommelige Blik
så ned på Jorden
for at henrive mit hjerte,
hvordan var det muligt,
at Du ikke flygtede
ved det blotte syn af mig,
men derimod gav min uværdighed Dig
så megen glæde
og drog Dig til mig?

Jeg er kendt for at kalde på de mindste af Mine skabninger; så Jeg så på dig og elskede dig …4

Jeg fortalte dig i begyndelsen, at hvis du lod Mig forme dig, ville Jeg ved Min nåde lede dig med kærlighedens bånd, og i din sjæl indprente Mit Guddommelige Billede, og med dette Guddommelige Segl, som er et aftryk af den Hellige Treenighed, vil du blive draget ind i Vor Guddoms Fylde og på den måde gøre din intime enhed med Os fuldkommen i Vor Guddommelige Kærlighed;

Jeg har stadig til hensigt, kæreste du, at fortsætte med at hviske Mine hemmelige åbenbaringer i dit øre, og Jeg vil til Min store glæde i rigelige mængder overøse dig med Mine gaver og Min velvilje, Jeg vil blive ved med at minde dig om, at ved at have draget dit hjerte så uadskilleligt ind i Mit, ville vor forening være fuldkommen ved denne Min høflige handling, og at din ånd ved Min nåde ville blive ét med Mig;5

Jeg har givet dig en bøn6, hvori du indvier legeme og sjæl til Mit Hellige Hjerte, så dine tanker vil blive Mine tanker, dine handlinger Mine handlinger, idet du frivilligt giver Mig din vilje, så Min Vilje sker i dig;

Jeg minder dig om, at ved at hvile dit hoved mod Mit Hjerte, ville Jeg i disse øjeblikke af indre glæde blive dit hjertes bevægelse og din tales veltalenhed og charme, Jeg vil blive dine øjnes lys for at give gode råd til dem, som behøver det; enhver af dine bevægelser, hver handling vil komme fra Mig; du vil lytte til alle Mine suk, forstå7 deres mening, så du ville handle efter Min Guddommelige Vilje; ved nåde vil du indånde Min sødme, som du gjorde, da dit hoved hvilede sig ved Mit Hjerte og smagte Dets søde indhold;8

mindes du, hvordan Min Fader underviste dig?9 Han fortalte dig, at hvis du tillod Ham at forstærke båndene, som forenede dig med Ham, ville din sjæl blive så forenet med Ham og din ånd så indesluttet i Min, at alle ting, du ville gøre, ville være i overensstemmelse med Mit Sind; dit arbejde ville være rodfæstet i Vor Godhed og din præstation i Vor Ånd; så gav Min Fader dig et eksempel på den måde, dit legemes lemmer arbejder: ”du fortæller ikke blot din hånd, hvad den skal gøre, men den arbejder ved din vilje;” det vil blive på den måde, Vi vil vejlede dig;

Herre, tilgiv mig for min mangel på tillid til Dig og til alle de uendelige nådegaver, Du frit har givet mig i min fuldkomne uværdighed. Jeg har skjult Dine nådegaver. Jeg har syndet af frygt for, hvad andre ville tænke.

verden vil altid forsøge at bedrage dig og såre den, som er så værdifuld for Mig; og når du lytter til verden, der fjerner dine tanker fra kontemplation, sårer alene dét Mit Hjerte;10 af nåde har Jeg trukket dig ind i Mit Hellige Hjerte, så du blev Min alene og af nåde har Jeg til hensigt at holde dig i denne hvile; når denne kolde verden angriber dig med sine fristelser og forsøger at skamfere din sjæl for at ligne dem, så løb hen til Mig og tag din tilflugt inde i Mit Hjerte; stol på Mig og betro Mig alle dine problemer; Jeg venter kun på at være nådig imod dig, Min udvalgte;

verden vil altid forsøge at drage dig tilbage ind i sine indvolde, ind i en mørk dal, hvor der kun er trøstesløshed; men Jeg har valgt dig blandt tusinder, så hvorfor bedrøver du Mig med din mangel på tillid? Min forening med dig i Lyset af Min Guddommelighed er så fuldkommen, at du ikke mere må miste din tillid, men anbringe dit hoved mod Mit Hjerte og ikke længere tvivle på vor velsignede forening; kom nu, og sig til Mig:

”min Jesus,
Guddommelige Barmhjertighed,
jeg har manglet tillid til Dig
og på den måde
bragt Dit Hjerte til at lide;
jeg beder Dig nu
i min intethed og al ydmyghed
om at blive tilgivet,
så Du i Din Uendelige Barmhjertighed
og Godhed må genskabe
min ynkelige og sårede sjæl;
ynkelig og såret
af verdens behandling af mig,
og det, de siger;”11

Jeg har modtaget din bøn med glæde;

i din ufuldkommenhed vil Jeg til gengæld forherlige Mit trefoldigt Hellige Navn; lad Mig fra nu af aldrig mere synke ned i en bedrøvelse eller sorg, der gør alle Mine helgener og engleumådeligt bedrøvede, fordi de er ude af stand til at lindre Mine smerter; hvis verden bliver ved med at drage Mit valg i tvivl, så lad deres synder falde på deres egne hoveder; det er med retfærdighed, Jeg vil gribe ind; hvis de behandler Min udvalgte, som det behager dem, den som Mit Hellige Hjerte holder særligt kærligt af, så vil Jeg irettesætte dem kraftigt;12 men hvis du ville gøre bod for dem, så vil Jeg i Min Uendelige Barmhjertighed få dem til at indse deres synder;

Jeg har i Min kærlighed, som Jeg har fortalt dig i begyndelsen, bundet dig til Mig på en sådan måde, at det ville blive vanskeligt for dig at løsne disse bånd;13 Jeg foretog denne handling efter dit ”lad det blive gjort” til Mig af ren kærlighed; Min nidkære kærlighed ville aldrig kunne bære, at vi nogen sinde skulle skilles og vor forening blev brudt;

Jeg har i en stund i en glædesrus, givet dig endnu en nådegave: en ægteskabelig forening,som drager dig endnu dybere ind i en tilflugt fuld af sød kontemplation i Mit Guddommelige Hjerte; i denne dejlige forening mellem dig og den Hellige Treenighed ville du blive Vor Harpe, og Vi ville bruge dig med glæde for at opnå store triumfer gennem dig; til gengæld vil du glæde dig over at dele vore Sale med Os; i Vor Guddommelig Nåde ville du blive Vor Litani;14 Mit Hjertes lilje, Uendelig Nænsomhed blev vist dig, så andre ville lære af dig og opnå lige så meget, som du har opnået; Mit Hjertes lilje, Vor nærhed til dig er din lyksalighed;

Min Guddommelige Vilje, som er rodfæstet i dig, er den største gave, Jeg kunne udveksle meddig, for du har givet Os din vilje; Med Min Guddommelige Vilje i dig kunne Jeg kompensere for din ufuldkommenhed og din utilstrækkelighed; ordene, du ville udtale, vil være Mine, fordi Jeg ville være din messedragt, og du ville have Min Tankegang; skønt du ofte bliver beskyldt for din strenghed, er din strenghed i virkeligheden ikke din men Min; de, som bebrejder dig for dette, har ikke helt givet afkald på deres synder … de bliver ved med at glemme, at når først en sjæl har forenet sig med Gud, bliver den én ånd og én sjæl med Ham; alle disse gaver har Jeg skænket dig for din mission på grund af den Kærlighed, Jeg har til dig, men også for at genoprette Mit Hus;

oh Vassula, nogen kunne spørge: ”hvordan kan det være, at Herren lægger så stor vægt på Sin forening, Hans gaver og nåde?” hvis Jeg minder jer alle om disse ting, er det fordi, verden vil blive ved med at forsøge at tvinge Min udvalgte til at tvivle på de gaver, Jeg giver til hende; Jeg havde, Min Vassula, advaret dig i begyndelsen af din mission, om at dine kærlighedshandlinger ville blive misforstået, og at du ville blive jaget som vildt, og at du ville få modgang, men også hvordan Min faderlige beskyttelse altid ville dække dig, og Jeg ville komme dig til undsætning for at trøste dig og løfte dig fra den ondes gifttænder; Jeg fortalte dig, at Mine kongelige Budskaber så ofte ville blive spyttet på, afvist og latterliggjort, men også, hvordan Jeg altid ville stå ved din side for at opmuntre dig; du lever stadigvæk på Jorden, men Jeg bor dybt inde i dig; så frygt ikke; så længe du er på Jorden, vil verden i sit mørke blive ved med at forsøge at gøre dig fortræd og skade dig;

Jeg mener ikke, du skulle tage afstand fra dine venner, men husk, betro dig ikke til mennesker;15 nogle ville tvinge din hånd til at gøre, hvad der er i modstrid med dine ønsker, hvilket også ville være i modstrid med Mine Egne ønsker;

andre ville antyde, at Mine ærefulde gaver, som bliver givet til dig, så vel som Min velvilje, ikke er guddommelige, og at de ikke kommer fra Mig; til disse har Jeg noget at sige: ”hvis I siger, de ikke er af guddommelig oprindelse, så kunne de ifølge jeres antydning kun være fra løgnens fader, eller fra underbevidstheden; har det aldrig slået jer, at ved at dømme Mit Arbejde som ondt, synder I imod Helligånden, og en sådan en synd kan ikke blive tilgivet? hvis I siger, at hele dette guddommelige Arbejde kommer fra underbevidstheden, så forklar Mig kundskaben oglærdommen i disse budskaber fra en, som ikke havde nogen indsigt i Visdommens arbejde og ikke havde nogen uddannelse, selv ikke i den grundlæggende katekismus;” indtil nu16 har Jeg givet dem beviser nok, og Jeg vil ikke give dem flere beviser end det, Jeg allerede har givet;så vil der være dem som på trods af, at de har spurgt om dit råd, vil ignorere det, fordi deres sjæl stadig ville stræbe efter deres personlige ønsker og vil underkaste sig deres egen menneskelige vilje og ikke Min;

Jeg fortalte dig, at så længe dit hoved hviler mod Mit Hjerte, ville du i disse øjeblikke af hvile kunne aflæse Mine Hjerteslag, til gengæld skulle du så være i stand til at give gode råd til dem, der behøver det; men endnu engang ville verden, som endnu ikke har fået bugt med sine onde tanker, undervurdere Mine gaver, som er udøst over dig, under påskuddet af at du ikke er godkendt17

få nu bugt med din mangel på tillid til de gaver og gunstbevisninger, Jeg så generøst har budt dig, og gentag med hele dit hjerte bønnen, Jeg har givet dig …

(Det gjorde jeg.)

vær ikke længere bekymret, Jeg vil fortsætte med at dække dine forskellige behov;

Jeg bad, Herre, men hvordan kan jeg være sikker på, jeg ikke vil svigte Dig igen?

Jeg er her for at påminde dig; Jeg vil altid komme og bringe dig tilbage fra en hvilken som helst farlig vej, du måtte være fristet til at tage; Jeg vil blive ved med at vise dig Min mest hensynsfulde omsorg, Jeg udviser for Mine udvalgte; kom, i dag ønsker Jeg, at du skal føle dig lykkelig, for Jeg kan med sandhed sige: du har gjort Mine Ord til dit hjem, og du er blevet Min elev og er sandelig Min;

Min Gud,
Du har lokket min uværdige sjæl
til at følge Dig, og Du har
overdraget mig uvurderlige rigdomme,
som jeg ikke har fortjent,
og igennem en ubegrænset Kærlighed
har Du opløftet Min sjæl.

Jeg opløftede din sjæl til gavn for Min Kirke;

Vassiliki, Jeg har givet dig Budskaber, som er yderst alvorlige; Jeg har gennem alle disse år åndet Guddommelige åbenbaringer ind i dig, og de kommer alle sammen fra Mit Hellige Hjerte; Min Ånd har været og er din Vejleder og dit Lys; Jeg har i sandhed udøst guddommelige nådegaver over dig, så mennesker også kan få fordel af dem;

alle Mine Gerninger er gode, og de rene af hjerte og de ydmyge byder dem varmt velkommen, men lovprisning for Mit Arbejde er usømmeligt i en synders mund; Jeg har, som Jeg sagde, givet jer alle sammen tilstrækkeligt bevis på denne Guddommelige Skat, der kommer fra Mit Hellige Hjertes skattekammer, så I ikke skal tvivle;

Vassula, bortset fra, at Jeg har givet dig ydre tegn på Min Kærlighed, har Jeg også givet dig Kundskab og Undervisning og konstant beriget dig og andre gennem disse værker; er du, Min due, klar over alle disse Guddommelige inspirationer, som Min Hellige Ånd har indåndet i dig?

(Jeg sukkede og følte mig så rørt over Hans Stemmes ømhed, at jeg kunne ikke finde ord for at beskrive det.)

her er Jeg i dag med dig, for at hjælpe dig med at overkomme alle dine svagheder; Jeg kunne ikke længere holde ud at se, at du i din beskedenhed holdt Mine Guddommelig gaver hemmelige, dem, som Jeg har givet dig;

I Din ekstreme Godhed
har Du nedladt Dig
til at give os tilstrækkelig Manna, som
vore sjæle i dag kan glæde sig over;
Den er immateriel,
men når først ens sjæl optager den,
sulter den efter mere, og så,
her er jeg, stadig ufuldkommen,
og ønsker kun at reparere
for det, jeg gjorde, da jeg
bedrøvede Dit Guddommelige hjerte;

Lad mine fejl og mine forsømmelser,
som bragte Dig sorg,
blive lutret til iver, tillid
og en hel masse myrra.

dyrebare ven, Jeg er ikke ufølsom for alt det hårde arbejde, du i kærlighed har udført i Mit Navn, og heller ikke for alle afsavnene båret med tålmodighed for Min Skyld, Min due; Jeg er heller ikke ufølsom for det, du beder om nu, og Jeg er glad for, du stoler på Min Nåde;

Det gør mig lykkelig at lide for Dig.

bliv ikke træt af at gå vejen for Mig;

Giv mig, min Herre,
muligheder for at åbne min mund
for at lovprise Dig uden frygt
og uden tvivl.

det er derfor, du må stole på Mig og fylde din ånd fra Min Ånd for at fortsætte med at synge og gentage Min Kærlighedshymne til landene; det er derfor, Jeg inviterede dig til at holde din pilgrimsrejse og retræte i Mit legeme, Min loyale hjælper; nyd Min nåde og glæd dig over Mit selskab i dette fortrolige nådens lys, som er givet til dig af Min Fader, og acceptér ved at smage, som du har gjort, Mit Hjertes søde smag;

(Medens min Herre sagde disse ord, følte jeg, at mit hoved stadig var omsluttet af Hans Hjerte, jeg smagte og optog igen en substans, der mindede om den Hellige Kommunion.

Pludselig var det som om, Jesus vendte Sit hellige Ansigt væk fra mig og så på læseren. (Den som læser disse linjer.) Hans Ansigt var højtideligt, Hans indtrængende Øjne så fast på læseren. Medens Han da omfavnede mig med Sine Arme, dækkede Hans kappe mig fuldkomment, og det gav indtryk af en, der beskyttede et offer fra enhver yderligere aggression, Han sagde:)

må hjertet af den, som har læst disse linjer åbne sig! må hans øjne og ører, åbne sig! helt op til denne tid har du ikke fuldstændigt fattet Mine Himmelske Skatte, du har heller ikke fuldstændigt værdsat Min gave18 til dig; du er stadig ikke trængt ind i det, der er uvurderligt ud over al pris, og som Jeg har tilbudt dig alle dage i dit liv:

den ufattelige nåde at kende Mig i en fortrolig forening og i Mit Hjertes brudekammer smage Mit indre, Min sødme og Mine Guddommelige kys; salige er de, som lytter til Mig og opnår denne nåde; ve dem, som i deres usle tilstand og i deres formørkede sind gør modstand imod denne nåde; de vil græde i deres elendighed en dag;

det er godt at gøre gode gerninger for Mig og følge nogle andagtsstunder såvel som kærlighedsgerninger, taksigelser samt reparationer, men Jeg ville blive meget skuffet, hvis I skulle dø, før I kendte Mig;19 Jeg ville være meget bedrøvet, hvis I skulle dø, før end I havde forstået Mig;20 mange af jer har travlt med jeres daglige gerninger, som glæder Mig, hvis de bliver udført med kærlighed og er i overensstemmelse med Mit Sind, men alt dette ville være ufuldstændigt, hvis ikke I åbner jer for nåden og erkender Mig i Min fortrolighed; så kom og accepter Mig i Mit nære venskab, og Jeg vil i Min store glæde føre jer ind i Vort Hjertes mysterier og skjulte hemmeligheder;21 I og Vi vil blive uadskilleligt forenede i Vor Kærlighed for evigt og altid;

(Jesus vendte sig til mig, og med et alvorligt blik i Sine Øjne sagde Han:)

nu har Jeg som tidligere talt til dig fra Mit Hjerte for at minde dig, Mit barn, om Min Grænseløse Kærlighed og især om at tage de frø væk, som verden har kastet ind i dig; Jeg kunne ikke længere bære at se Min adopterede datter, Min lykkelige budbringer, blive fuldstændig ødelagt af de bange anelser, verden forsøger at plante i hendes sind:22 din frygt for, at Jeg har kastet en isterning ind i dit hjerte i stedet for Min Guddommelige Nåde, Vassula, nedvurderer Mig og har ingen grundlag i Sandheden … modgang har ikke fået dig til at miste Freden, Jeg har givet dig i dit hjerte, og det er godt; men for Min Skyld, Min due, tvivl aldrig nogen sinde mere på Mine nådegaver og den grænseløse Kærlighed, Jeg altid vil have til dig;

mist ikke din tillid til Mig; kan du ikke se, hvordan Jeg i dårskab er guddommeligt forelsket i dig? derfor beder Jeg dig indtrængende om at stole på Mig; forbliv i Mig, så længe du stadig er på Jorden for at gøre din forening med Mig fuldkommen og modtag Mig så ofte, du kan i den Hellige Kommunion, idet du lovpriser din kærlighed til Mig, og overgiv dig til Mig; forbliv i dette Hvilested23 for evigt, tillad Mig at holde dig i denne Ild af Kærlighed, for at du kan smage Min Kærligheds sødme;24


1 Den Ortodokse Hellige Kommunion.
2 Medens Vor Herre og min Guddommelige Mester sagde disse ord, så det ud som om, at honning dryppede fra Hans Mund. Jeg forstod at Han havde en speciel svaghed for mig, helt fra begyndelsen af mit liv.
3 Min sjæl.
4 Hans Munds ord var som honning; det er Ham, min Ven, til hvem søde samtaler bandt mig til Hans Hjerte.
5 1. Korinter brev 6:17.
6 26. januar 1992, indvielse til Jesus.
7 Jeg hørte på samme tid ordet ”oversætte og udtrykke”.
8 Mit syn i Kirken.
9 Budskab, 16. marts 1987.
10 Jeg forstod, at ved at skjule vor Herres nådegaver og selv ikke helt at indrømme disse under påskud af, at jeg er værdiløs, bliver Jesus oprørt og ked af det.
11 (Jeg sagde det.) Jeg forstod, hvordan den onde altid gennem verdens mund forsøgte at indprente i mig, at dette Arbejde, så Guddommeligt fra Gud, var mindre vigtigt end dets virkelige værdi og på den måde undervurdere dets værdi, og altid forsøgte at formindske dets betydning. Jeg ville finde mig selv i en konstant kamp og prøve at holde de falske beskyldninger væk og aldrig falde for dem.
12 Så så Han på mig.
13 Budskab fra den 16. marts 1987.
14 For mit liv ville blive en uafbrudt bøn.
15 Johannes 2:24.
16 Herren vendte sig og så på mig.
17 At Sandt Liv i Gud endnu ikke er anerkendt af Kirken.
18 I bogen, Min Engel Daniel, budskaberne fra 10, januar 1987, side 23 og 28; 25. januar 1987, side 41; 31. januar 1987, side 69, – Faderen taler: ”Jeg vil sende dig ud til hele menneskeheden; Jeg vil give dig til dem som Min gave, så de bliver i stand til at forstår Mig mere, for dette er Min Vilje:”
19 Mattæus 7:21-23.
20 Jeremias 9:23.
21 Den Hellige Treenighed.
22 En bemærkning: ”Sandt Liv i Gud budskaberne er én ting, men budbringeren er en helt anden.” Som om de to ikke gik sammen. Jesus er imod den teori.
23 Det Hellige Hjerte.
24 Salme 90:17.