28. januar 1997

O Herre,
giv mig Din Styrke, så jeg
kan forkynde Dine Ord med iver,
så mange venter med længsel efter
at høre Dine Kærlighedsfulde Ord
og lytter i stilhed og med tørst.

Lad Dine Ord dryppe på dem
et efter et for at give dem nyt liv,
se, hvordan de er i Dine forsamlinger
med åben mund, som hvis de skulle gribe årets sidste regnskyl;
for Din store Kærligheds skyld
lad Din regn falde på jorden,
hvor ingen lever,
og skab haver ud af ufrugtbart land;
giv de ensomme brakmarker vand,
så græs bryder frem,
hvor alting var tørt;

Kom i Din Prægtige stil,
og driv de stolte hjerter til vanvid;
kom og styrt de hovne ned fra
deres troner med Dit Kongelige Scepter,
og ophøj de ringe og de ydmyge;
kast mig så dernæst ud i stormen,
for min tillid til dig er fuldstændig;
og ligeledes mit håb om sikkerhed;
jeg frygter intet ondt,
for du er ved min side
med Dit Majestætiske nærvær og
synger viser for mig om Dine Triumfer;

og medens Du ler, lyder Din latter
som strømmende vandløb,
Du løfter mig på Dine Vinger for at
ride på skyerne og være alene med Dig, så Du hvisker mig
Visdommens hemmeligheder;

Min Beskytter og min Glæde,
Du giver mig mere glæde i mit hjerte,
end andre nogensinde har kendt,
iblandt alle skatte
og kongeriger i verden

mit hjertes glæde,
vis os alle Dit Hellige Ansigts lys!

datter, Jeg giver dig Mine velsignelser og Min fred;

Jeg vil gøre vidunderlige ting, for Jeg vil hente vand fra Mit Hjertes kilder; og jeres febrilske ansigter vil blive udhvilet; Jeg vil blive jeres skygge for denne storms hede, som I befinder jer i; Jeg vil komme, datter, i Min Majestætiske stil og i Min herlighed for at omstyrte dem med stolte hjerter; og fordi Jeg har indsat Min trone i dig, datter, vil du ikke blive sønderrevet i denne storm; Din Elskede vil bære dig på Sine Vinger for at ride på skyerne og som regn øse Visdomsord fra Mit Hjerte1 over dig

og nu beder din Beskytter og din Fryd dig om at læne dig imod Hans Hjerte … åh, Min elskede, hvad er det, der får dig til at løbe væk fra Min indbydelse? Jeg er din Skaber, og har Jeg ikke ret til at indbyde2 dig til at hvile dig i Mig efter dit arbejde? din mund har uophørligt bekendtgjort Sandheden i alle Mine forsamlinger, og fra dine læber kom der pris og ære til Mig, din Gud; dine øjne vendte sig aldrig bort fra Mit Nærvær, men lagde mærke til Mine veje, må du være velsignet for at gøre din Skaber så lykkelig!

ved lyden af Mit Navn blev dit øre så åbnet, og ethvert ord, der kom fra Min Mund, blev hørt som en melodi i dig, som tusinde sangere, der synger deres hymner, således blev Mit Ord hørt i dit hjerte, da du åbnede dit øre for at modtage Mine sødeste salmer; ved at låne Mig dit øre bare en lille smule, modtog du Visdommens ord, så Jeg, Herren, må blive husket for Min Barmhjertighed mod jer alle; ikke én vil kunne sige, ”Han har efterladt os i Fjendens kløer… ”

åh … så bad Jeg dig om at være gavmild og give Mig dit hjerte som et tegn på din kærlighed; du var hurtig til at være gavmild, Min elskede, du gav Mig det, og lagde det hurtigt i Mine Guddommelige Hænder, så Jeg på Min måde kunne fylde det med kærlighed, standhaftighed og udholdenhed; siden da svor Jeg at beholde dit hjerte alene for Mig Selv og beskytte det som Min Øjesten;

og medens Mine Øjne så på dette skrøbelige hjerte, sagde Jeg: ”fra denne skrøbelighed vil Mit Ord blive hørt sige til alle nationer: ”Gud er dig nær, Han vil befri alle dem, som kalder på Ham; og alle dem, som tørster, vil Han give vand; Han vil have medlidenhed med de fattige og svage, og Han vil frelse manges liv før Hans store Dag kommer;”

på grund af din generøse offergave, lovede Jeg at gøre dit hjerte til et lovprisningsoffer; ”Jeg, hendes Skaber og Ægtemand,3 skal synge for det om Min nærhed, så dette hjerte kun vil søge Mit Hellige Ansigt, og ved at drage det ind i Mit Hellige Hjerte, vil det afvise alt, der ikke er Mig, men vil tørste og længes efter alt, der er Mig;”

da vil dit hjerte være ivrigt efter at vente på Mig, din Gud, og samle al din hengivenhed, du har haft andre steder, til Mit Kongelige Hjerte alene; ja, alle dine tilbøjeligheder og utilbøjeligheder, dine fornøjelser, dine sorger, dine glæder, dine bekymringer, din fortid, dine tårer, alt, ja alt ville blive givet til Mit Hjerte, som når nogen giver en buket roser til sin elskede; dette er, hvad Jeg fra dybet af Mit Hjerte længes efter fra hver eneste en af jer;

og da Jeg så havde vist dit hjerte vejen ind i Mit, vidste Jeg, at i dette tætte forhold ville Jeg finde Min trøst og glæde; for at glæde din sjæl, ville Jeg ikke skjule nogle af Mine hemmeligheder for dig; Mine Hænder, som du lagde dit hjerte i, er følsomme og medfølende, Min elskede, så frygt ikke …4stræk dine hænder mod Helligdommen …5

Jeg har givet dig et par hænder, som Jeg har kysset og salvet med en velsignelse, så de kan plukke de torne ud, der omkranser Mit Hjerte; Jeg har velsignet dem, så de ikke bliver trætte af at skrive men forbliver bundet til Mine i al evighed; Jeg har salvet dem, så disse hænder ved slutningen af ceremonien6 vil sætte en krone af herlighed på Mit Hoved; har du ikke læst: ”arbejde fra dygtige hænder vil tjene sin pris;”7 hvad kan Jeg give dig til gengæld, Min udvalgte, for alle de mil du har rejst for Mig, og for alle de timer du har stået på dine fødder for Min skyld, i Mine forsamlinger?

Til min sult gav Du mig
brød8 fra Himlen,
til min tørst tilbød Du mig levende
vand, der strømmer ud fra Dit Bryst;

Du har været nådig og kærlig mod mig
og givet mig Din godhed i overflod,
og Du har aldrig svigtet mig.

Jeg voksede i Dine Sale,
hvor Du lod min sjæl vokse, og
alt, hvad jeg har opnået, kom fra Dig;
Du talte hjerte til hjerte med mig
og tillod mig at eje Dig, og
som en lampe, der lyste over mit hoved,
lyste Du på min vej
for at vise mig, hvilken vej,
jeg skulle gå;

Velsignet være Du, min Herre og
Min Gud fra evighed til evighed;
Du har forsynet mig;
hvorfor skulle jeg så have den ære
at få noget til gengæld
for Dine egne gerninger?

sandt nok, Jeg har forsynet dig med alt, men dit arbejdes frugter har berørt Mit Hjerte; du har tjent Mig frivilligt, og gennem disse kostbare offergaver kan Jeg ikke andet end blive rørt; så lad Mig tilbyde dig en retræte og en pilgrimsvandring i Mit Legeme …

Er det, hvad Dit Hellige Hjerte ønsker?

ja! ja … du vil få dit hvil i Mit Legeme; glem dig selv i Mig, så du kan samle dine ressourcer fra Mine Fødder og opad; blot Jeg og du, kom nærmere til Mig, du, som ønsker Mig, og fyld dig selv op fra Mig; Jeg vil tilbyde dig denne retræte og denne pilgrimsvandring i Mit Legemes haver; Jeg vil ledsage dig overalt og hele vejen til Mit Hellige Hjertes brudekammer, som Jeg altid har ledt Mine Udvalgte for at udånde Min elskværdighed som duft af udsøgt myrra; medens de hviler deres hoved mod mit Hellige Hjerte, giver Jeg dem ny kraft fra Mit Brysts levende vand; og ligesom harmonien mellem brødre og søstre, som mand og hustru, der lever lykkeligt sammen, vil vi glæde hinanden ved vort nærvær;9

kom, Min elskede, skaf dig styrke fra Mine Fødder, så dine egne ikke vil føle, at nogen byrde er for tung at bære; når du vandrer i Mine fodspor, som viser dig vejen til at følge Mine Forskrifter, vil din gang være uhindret; når du er på pilgrimsvandring i Mine Fødder, vil du aldrig, medens du går, sætte dine fødder på de ondes sti, du vil heller aldrig gå den vej, som den onde går; men Mine Fødder vil lede dig, så du undgår alt ondt og vender ryggen til al ondskab, men blot går forbi; hold din pilgrimsvandring i Mine Fødder, hvor de vil lade dig betræde jævnede veje, hvor alle stykker er gjort solide; du vil hverken gå til højre eller venstre, men du vil holde dine fødder fri af ondt og langt fra at dreje væk fra Sandhedens vej;

og på denne pilgrimsvandring vil Min elskede udråbe til Mine engle og til Mine helgener:

”hvor er det rigtigt at elske Ham!”

så skal Jeg trække dig tilbage igen til Mit brudekammer for at vise dig, hvordan Jeg passer på Mine egne og lade dig smage Min søde Kærlighed … hvorfor denne skygge i dine øjne, Min elskede?

hvad vil mine egne Ortodokse sige til alt dette!10 Du udøser olie over mig, bagved og foran Dit Hellige Hjertes vægge, Du spreder Din velduft over mig, medens du omfavner mig med Din højre Arm. De er ikke vant til en sådan tale!

de vil vænne sig til det, så snart deres sjæl kommer til himlen … ønsker du, at Mine Budskaber bliver spredt hurtigt?

Ja, Herre, jeg ønsker ikke, at nogen skal blive forhindret i at høre Dine Budskaber; jeg ønsker, hvad du ønsker: jeg ønsker, at alle lægger øre til Dine melodier, så alle og enhver kan sige: ”jeg er ligesom en søn og datter til den Allerhøjeste, hvis kærlighed til mig overgår min moders”11

så kom og vær som en fornuftig datter og få din hvile og fyld din sjæl fra Mit Hellige Hjertes Kilder; har du ikke hørt før, hvordan Jeg tager Mig af Mine egne? Jeg ønsker at træne dig åndeligt i Mit Legeme for gøre dig stærk nok til at elske oprigtigt og for at lære selvbeherskelse; Jeg er som en moder, der giver sine egne børn mad og ser efter dem; du behøver næring lige nu, Min due, for at få styrke og vokse i Min Kærlighed …

Jeg har gjort dig ansvarlig for at sprede Min Kærlighedshymne til alle nationer, og du har stadig en lang vej at gå; men før du går ud igen, Min søster, må du blive en lille stund endnu hos din ældre Broder for at træne dit sind i Hans;12

Jeg inviterer dig nu til at træde ind i Mit Hjertes brudekammer; selv om du er ængstelig eller bekymret, Min elskede, så vil du i Mit Hjerte finde din fred, fordi Jeg vil minde dig om, at intet nogensinde kan komme imellem dig og Min Kærlighed; Jeg vil åbenbare Min skønhed for dig, så din sjæl falder for Min elskværdighed, og da, i din iver efter at eje Mig, vil du give dig selv til Mig, men Jeg ville da allerede have forseglet din pande med Mit ægteskabelige kys;

vis Mig dine hænder … og se så på mine … kom, og gå din pilgrimsvandring i Mine Hænder; Mine Hænder har gjort meget godt arbejde, som ikke er optegnet i Bogen;13 ingen konge har nogensinde været kendt for at have tjent sine underordnede, som Jeg, der er kongernes Konge, har tjent; ”Mit Legeme var guddommeligt, men alligevel klyngede Jeg Mig ikke til Min lighed med Gud, men tømte Mig Selv for at påtage Mig en slaves vilkår;”14 Jeg vil kende Mine egne på denne måde, når de vil tømme sig og følge Min guddommelige Vilje;

giv Mig dine hænder, Min Vassula, så Jeg i dem kan indskrive Min Undervisning og Arbejdet for jeres frelse; Jeg har salvet dem, så de til gengæld kan salve de syge og trætte; Jeg har velsignet dem, så de utrætteligt tilbyder Mig gode gerninger, og Jeg har kysset dem gang på gang for at give dem styrke, så de fortsætter med at snappe sjæle fra den Onde og bringer dem til Mig; Mine egne Hænder har formet og modelleret dine, så de tilbyder Mig røgelse og ofre; du vil lære på denne Mine Hænders pilgrimsvandring, hvordan Jeg trofast har tjent og udført gerninger, som ingen nogen sinde før har gjort;

Min elskede vil så igen hvile sig ved Mine Kilder;15 der, medens dit hoved læner sig mod Mit Kongelige Hjerte med din højre hånd i Min, vil Jeg krone dig med Min Kærlighed og Ømhed, Jeg vil fylde din sjæl med trøst og forny dig som en ørn, Jeg vil forfriske dig, så dine år ikke forsvinder væk som en skygge; og medens Mit blik aldrig vil forlade dig, glædes jeg over at elske hende, som elsker Mig, og mindes alle de øjeblikke, hvor du altid legede i Mit Nærvær; og andre gange, når du bevæget af Ånden ville råbe til Os ”Abba!” Jeg ville være sikker på, at du fortsat ville give Mig din udelte opmærksomhed og kærlighed;

i Mit ønske om at blive elsket, vil Jeg holde dig fanget i Mit Hjerte; og som en vagtmand på vagt i et tårn, vil Jeg holde udkig efter en hvilken som helst indtrængende; Jeg vil beskytte dig, Min elskede, ligesom Min Øjesten … og du ville, i din glæde over at bemærke Min ivrighed efter at beholde dig for Mig Selv, fare hen for at skjule dig i Mine vingers skygge, ligesom kyllinger løber for at skjule sig under deres moders vinger, du ville krybe sammen i Min varme, og Jeg ville bevare dig i Mit Hjertes varme;

da vil Jeg og du atter engang gå ud igen, Jeg vil tage dig med til Min Munds have, der skal du holde din pilgrimsvandring, og du vil under denne pilgrimsvandring lære, hvor fortvivlet Jeg vil kunne blive, når jeres munde, som modtager Mig,16 inficerer jeres ånd og jeres sjæl med giftige ord udtalt mod hinanden; lær fra Min Mund Sandheden, og bekendtgør kun Sandheden over alt, så lad din mund ære Mig og prise Mig nat og dag; lad din mund synge for Mig, smile til Mig, og lad det lyde som en million melodier i Mine Ører, som en salmedigters sødeste salme; lad din mund blive som et tveægget sværd, der omstyrter kætteri og vælter forræderne i Min Kirke, men blandt alle dem som tørster efter Mig, lad da din mund være Mit ekko og som sød vin, og undervis alle i, hvordan de kan vinde Mit venskab;

fra Min Mund, Min due, vil du modtage Undervisning i at tale, som Jeg ønsker, du skal tale, og udtrykke tanker i overensstemmelse med Min Ånd, siden skal du uden forbehold lade denne undervisning gå videre til andre; og så igen som en due, der vil krybe ind i sin rede for at hvile sig, vil Jeg kalde på dig, for at du kan hvile dig i Mit Hjertes brudekammer, medens Mit søgende blik vil søge efter dine øjne;

Min Herre, Du
passer på mig, som ingen anden gør;
Du er Min Uvurderlige Skat,
og ingen eller noget som helst
i hele verden
giver mig så megen glæde som Du.
Ét blik fra Dig
og min ånd brænder som ild,
og mit hjerte smelter som voks.
Ét blik fra Dig
og min sjæl er henrevet
af Din Kærligheds dybde;
Dit blik, min Hellige,
er som en kongelig bryllupssang,
det er som duften af en buket liljer
båret til mig på vinden,
Dit blik er som en Højborg med
elfenbenstårne hele vejen rundt …

datter-af-Kongen,17 se hvordan din Konge venter på at finde Sin glæde i dig? din Gud har salvet dig med Sine Læber; Mine Læber er fugtige med nåde, og Mine Læber vil synge sange om frelse for dig, så vi sammen vil synge dem for Kongens kongelige sønner og kongelige døtre, så de også må lære at give Os18 pris og ære på den rigtige måde;

så … vil dydernes19 dage blomstre og fylde himlene og Jorden med Vor Herlighed;20 Min søster! lad din ældste Broder nu bære dig for at holde din pilgrimsvandring i Hans Øjne, så din sjæl må betragte det fuldkomne lys, legemets vigtigste lampe; Jeg har sagt, at dit legemes lampe er øjet, og hvis dit øje er sundt, så vil hele dit legeme blive fyldt med lys, men hvis dit øje er sygeligt, vil hele dit legeme være i mørke; så pas på, at lyset inde i dig ikke er mørke, for ikke at blive oplært i det onde uden at vide af det; stormvinden selv er usynlig, og når det onde arbejder, arbejder det i mørke, for ikke at blive opdaget …

Mine Øjne har set mange af den slags ting; bed for disse og sig:

”O Herre over al hellighed,
bevar for altid Dine helligdomme21
fra al vanhelligelse
ved, med Dit Hellige Blod, at rense
deres indre for døde handlinger:
amen;”

– tillad ikke dine øjne at hvile på noget som helst, der er uredeligt, men løft dem mod himlen, og Jeg vil vise dig lyset af Min treenige Hellighed, for at du hvert eneste minut af dit liv kan betragte Vort Åsyn, der vil være vendt imod dig;

kom ind i Mine Øjne,22 så du må se ting på samme måde, som Jeg ser dem, tro ikke, Jeg vil skjule for dig de frygtelige syn, Jeg ser, og som fylder Mine Øjne med Tårer af Blod; eftersom Jeg har bragt dig til at leve et sandt liv i Mig, vil Jeg vise dig disse vederstyggeligheder, så du vil bedemere; i Mit Legeme bor guddommeligheden i sin fylde, og alligevel forfølger mange af Mine egne Mig på grund af Min guddommelighed; anvend Mine Egne Øjne23 for at læse Mine Ord for i dig at oprette den fuldkommenhed, der kommer ved at tro på Mig; tal nu til Mit Hjerte, Min udvalgte …

Hvad kan jeg sige?
Hvad kan jeg tale om til Dit Hjerte?
Det er Dig, som vurderede mig
langt over, hvad jeg var værd;
det er Dig, som helbredte Mine øjne;24
Min fuldkomne,
det var Dig,
der fortalte mig om Din trofasthed;
det var Dig selv, som bragte mig
til Dine Kongelige haver,
så jeg frit kunne vandre i dem;

hvor Jeg ønskede, at du hørte til blandt Mine egne, og at jeg kunne give dig Mit Legeme25 … Jeg ønskede så højt at helbrede din illoyalitet og at medregne dig som en af Mine brude … Mit brændende ønske var at gøre Mig Selv kendt for dig på den mest intime måde og vise dig den Sande Gud, den levende Gud, den evige Konge;

”lad26 ikke denne verden bringe Min lilje til tavshed, lad ikke deres sammensværgelser påvirke hende eller røre hendes sjæl, men lad Mine salmer fortsat være for hende og for alle dem, der hører dem som en bryllupssang, så de kommer til at kende den Treenige Sande Gud, som er Alles Fader;”

og nu, Min lilje, Jeg vil give dig en konstant anledning til at sige:

”Min Herre er stor!”

nu må du komme ind i Mit Hjertes brudekammer;27

har du ikke læst: ”glæde for alle, som søger ly i Mig, uendelige råb af glæde!”28 og ”min glæde er at leve nær Gud;”29 så kom til Mig, ægtefællen inviterer dig, du, som passer Min Egen Vingård, kom og blomstre i Min Nærhed, og du vil lovprise Min Kærlighed frem for alt andet; og igen, ved synet af Mit Hellige Hjertes herlighed, vil du bukke under for Min tiltrækning og som et ekko huske på Min tilsynekomst30 i din barndom, hvor Jeg brugte al Min charme for at drage dig til Mig; og medens Jeg drog dig til Mig, Mit citadel, sagde Jeg,: ”Jeg vil forfriske Mit citadel fra Mit Hjertes flod, og Jeg vil helliggøre dette citadel for at afholde Min bolig fra at falde;” og din Konge udåndede Sin Ånde over dig som enfin duft, og uden yderligere ophold indprentede Jeg Mit Hellige Ansigt på dit, Ansigt til ansigt, forseglet i al evighed;

tag en pause og tænk over disse ord … må Mine ord give dig glæde …

Du er min Herre nu,
og derfor bøjer jeg mig for Dig;
lær mig, hvad der glæder Dig,
så alt det, jeg vil gøre,
må blive godtaget af dig;
min tankegang er usikker,
og dette citadel, som du kalder det,
er lavet af ler,
og det nedtynger det myldrende sind ned;
Du siger, Min Konge, at du har
indprentet Dit Billede på mit;

ja;31 og medens jeg gjorde dette, anbragte Jeg så et kys på de læber, som skulle blive Mit Ekko og ville forkynde Sandheden, for at træne dem til at lovsynge Mit Navn og sige:

”syng til Fredsfyrsten,
syng til den Udødelige,
til den Almægtige Gud;
åbn jeres hjerter
og lad dem blive fortæret
af Hans nidkære Kærlighed:
syng til Herren og Kongen,
og jubl ved Hans ankomst;”

kom, lad dine øjne nu, Min elskede, feste i Mit Hjertes bundløse rigdomme, og da vil Den Almægtige bære dig, så du holder din pilgrimsfærd i Mine Ører … du vil lære at lytte og forstå skarpsindige ordsprog, Min kærlighed; hvis du lægger øre til, vil du lære af visdommen og vil tørste efter enhver udlægning, der kommer fra Mig; du vil lære i Mine Øres have, hvordan Mine Ører er åbne for hvem som helst, der påkalder Mig oprigtigt og kommer til Mig32 i hjertets renhed og angrer som en højlydt klagesang og insisterer på deres elendighed, deres uværdighed, og hvordan de har svigtet Mig; ved denne lyd giver Mit Hjerte et hop; dette angerfulde råb vil lede dem til Mine Sale;

for at dine ører skal kunne lytte til Min Stemme, må du dæmpe din stemme; kom og lær, hvordan Jeg svarer og befrier de elendige og fattige, som kalder på Mig; bed til Mig, og Mine Ører vil høre din bøn, og Jeg vil komme og frelse dig, Jeg vil høre, at du kalder; Mine Ører er følsomme; og du, bliv ikke hensynsløs eller døv som en dør for de nødlidendes råb, men åbn dine ører for deres bønner; rynk ikke din pande mod dem, men giv dem din hånd; ved du ikke, hvordan Jeg krymper mig, når en bøn er bedt, og Mine skabninger hverken hører eller svarer den, der bad; Mit Hellige Hjerte gør ondt i Mit Bryst;

i Mine Ørers haver vil du lære, hvordan din Gud ser ned fra Sin Trone på menneskenes sønner og døtre og læner Sig imod dem med Sit Øre anbragt mod deres læber; og du, som har set tusindvis af myriader af engle, der omringer Min Herligheds Trone,33 sig til dem:

”kom og lyt: jeg blev vejledt af den Hellige til at fortælle jer, hvad Han har gjort for mig: da jeg udstødte mit råb om bodfærdighed34 til Ham, og høj lovprisning var på min tunge, ville Herren aldrig have hørt mig, hvis jeg stadig havde været skyldig i mit hjerte efter min bod; men Gud ikke bare hørte mig, Han lyttede til min appel og besvarede min bøn; velsignet være Gud, treenig i Sin Hellighed, som hverken afviste mine bønner eller tog Sin Kærlighed væk fra mig;”

dette er, hvad du skal sige dem;35 kom nu, og gå ind i dit blivende Hjem, i Mit Hjertes brudekammer, hvor din Konge venter for at glædes over dig og du over Ham;

kom, Min engel og Min brud, Jeg længes efter at klæde dig med Mit Navn, med selve Mit Nærvær; dine klæder vil være Mig, for Jeg er alt; i Mit Legeme bor Guddommeligheden i al sin fylde, derfor vil du i Mig finde din tilfredsstillelse; Jeg vil have dig skjult i Mig, og på denne måde vil Jeg, når Tiden kommer, give dig til Min Fader;

Jeg er din søde duft, Vassula, og Jeg ønsker, at du skal blive som en klar lysende stjerne i denne generations mørke, som fylder den36 med Min vellugt; du vil fortsætte med at lyse, fordi du vil tilbyde verden, hvad der kommer fra Min Mund, du vil give det til alle og enhver: Livets ord; og mange vil se Mig i dig,37 eftersom Jeg har klædt dig med Mit Navn, så du bliver Min sande ledsager;

din Sande Gud, din Herre, Jesus Kristus, byder dig helhjertet velkommen i Sit Hellige Hjerte, dit Hjem … Jeg har åbenbaret Mit Herredømme for dig, Min søster, Min egen … Min nåde er med dig … ic;

38 og Min velvilje binder dig til Os …

39 og i Mig, Vi har begunstiget dig til at se, hvad mennesker ikke er i stand til at se på egen hånd; Vi giver dig Vor Fred …

(Ovenstående budskab blev givet til mig med mange ophold i mellem. Det strækker sig over 50 sider.)


1 Jeg så vor Herre og Konge, medens vi side ved side red på skyerne, og at Han lænede sig imod mig og dækkede mit hoved med det smukkeste slør af hvid blonde, der i sin hvidhed glitrede, som havde det diamanter på sig. Han lukkede sløret om mig, så kun mit ansigt kunne ses. Jeg forstod, at sløret symboliserede Hans Visdomsord, som Han udøste over mig, og som dækkede mig fuldstændigt.
2 Jesus henviste til Sin indbydelse til at holde enten en retræte eller en pilgrimsrejse i Sit Legeme (budskab fra den 26. januar 1997) Jeg havde ikke rigtigt svaret på Hans indbydelse.
3 Henviser til Esajas bog 54:5
4 Medens Han så på mine hænder og tog dem begge i Sine Hænder, sagde Han det følgende.
5 Ved at sige Helligdommen vidste jeg, Han henviste til Sig Selv. Han tog begge mine hænder, og medens Han holdt dem, sagde Han følgende.
6 Ved at bruge ordet ”ceremoni”, mente Jesus min ”opgave”.
7 Siraks bog 9:17
8 Betyder ”åndelig manna”.
9 Jeg begyndte at forstå, at Jesus ønskede, at jeg skulle være helt alene med Ham for en stund, og det er derfor, Han ikke tillod mig at aftale nogen møder for flere uger. Jesus ønsker, at alle holder en retræte i Ham nu og da.
10 Her holdt jeg mit hoved i mine to hænder.
11 Siraks bog. 4:1.
12 Jeg vidste nu, at Jesus ønskede, at Jeg hvilede mig i en retræte i Hans Legeme, for at få min styrke tilbage fysisk og åndeligt.
13 Jesus mener Biblen. Som Hans Elskede discipel sagde: ”Der er også andet, Jesus har gjort, og hvis det skulle nedskrives i enkeltheder, mener jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives.” Joh. 21:25.
14 Paulus’ brev til Filipperne. 2:6-7.
15 Jesus mener, at efter igen at have begyndt at gå ud og udbringe budskaberne, når jeg så kom hjem fra rejsen, ville jeg igen læne mig mod Hans Hjerte for at hvile mig og få genoprettet min styrke.
16 Jesus mener i Eukaristien.
17 Kristus kaldte mig med et navn, der lignede mit, fordi Vassiliki betyder også ”Kongens datter”.
18 Hele Guds skabelse. Han antyder her, at vi er af kongelig byrd, kongelig slægt, eftersom Vor Skab