Blandt Sandt Liv i Gud læsere har der været mange, der har været bekymret for en eventuel COVID-19 vaccine med en slags indbygget chip. Det gjorde nogle mennesker bekymrede og bange for, om dette ville være “dyrets mærke” som omtalt i Johannes’ Åbenbaring. Som svar har Fr. Joseph Iannuzzi skrevet denne artikel.

 

Tak fordi I har informeret os og bedt om et svar på udbredelsen af videoer blandt nogle Sandt Liv i Gud medlemmer vedrørende et muligt truende chip-implantat i menneskekroppen og det såkaldte “dyrets mærke”.

Det er mit ønske at svare på dette ønske for sjælenes bedste. For det første, påminder Jesus os igen og igen i Sandt Liv i Gud budskaberne om, at vi ikke skal være bange, aldrig nogensinde, sålænge vi lever under Guds nåde og adlyder hans bud (SLIG, 4. juni 1987; 31. oktober 1989). For det andet må vi stole på Hans guddommelige forsyn, der vil sørge for alle vores behov (SLIG, 27. december 1988). For det tredje refererer Sandt Liv i Gud budskaberne ikke til udtrykket ‘dyrets mærke’. Hvad de refererer til, er nummeret ‘666’ i forbindelse med alle “dem, der i deres frafald har gjort oprør imod Mig” [Jesus]” og er blevet beseglet “med dyrets navn eller nummeret 666” (SLIG, 20. juli 1992).

Hvad angår ‘dyrets’ natur i forbindelse med ‘mærket’, åbenbarer Jesus, at der er tre urene ånder, der samvirker om at efterabe den Hellige Treenighed:

“…som du så i din vision, som Jeg gav dig i begyndelsen; slaget på Min Store Dag 1 mod de tre urene ånder, som efteraber Min Hellige Treenighed, og som har formet sig som en triangel 2 disse tre urene ånder, som sidder i hvert sit hjørne, har dæknavnene dragen, det første og det andet udyr; dragen, urtidens slange, kendt som Djævelen eller Satan, vil fortsætte, men kun for en meget kort tid nu, med at lede verden på afveje; og den magt og autoritet, han giver dyret sammen med det andet dyr, som også kaldes den falske profet, vil blive knust, og Jeg skal sejre” (SLIG, 7. december 1994).

“folkeslag efter folkeslag har fraveget alle Mine ti Bud og har tilføjet gudsbespottelse til oprør; med dragens vælde sætter det sorte dyr3 sammen med det andet dyr, som også kaldes den falske profet, gudsbespottelige pæle op for sig selv på enhver bjergtop og under et hvilket som helst skyggefuldt træ for at erobre verden og blæse det svage lys ud, som er tilbage i den: på hvert af dets syv hoveder har dyret lavet afguder, som repræsenterer dets egne guder; disse afguder er med dragens magt anbragt på betydningsfulde poster… Jeg siger jer: velsignet er de, som tror på Mig og tilbeder Mig; velsignet er de, som følger Mig; velsignet er de, som tror på, at Mit løfte er på vej til at blive opfyldt; for hos disse vil Mit kærlighedssuk være indprentet på deres pande;” (SLIG, 5-29. august 1990. Jf. også SLIG budskaberne fra 31. januar 1991, 20. og 28. december 1993, 31. maj 1994, 7. december 1994, 28. april 1995, 10. maj, 1995, 22. oktober 1996).

Lad os huske på, at Johannes’ Åbenbaring, hvori udtrykket ‘dyrets mærke’ findes (Åb 19:20; 13:16-18; 16:2) er en bog, der er gennemvædet med symbolsk billedstil, allegorier og skildringer, der ikke begrænser sig til en enkelt begivenhed. Af denne grund er udtrykket ‘dyrets mærke’ gennem århundreder blevet fortolket i følgende forskelligartede sammenhænge, hvoraf ingen af dem officielt er godkendt af Kirken. Nogle hævder, at dette udtryk henviser til Cæsar og/eller en fremtidig global kejser, og andre til hans kejserlige segl. Nogle hævder, at den er blevet kronologisk parallelt sidestillet med islams fødsel uden at antyde religiøst nag, da vi alle, som Jesus åbenbarer i SLIG budskaberne, er Guds børn; andre tildeler betegnelsen ‘dyret’ og/eller ‘skøgen’ til personer så som Paven, Muhammed, Napoleon osv.

I den teknologiske revolutions moderne tider, og ved begyndelsen af Covid-19, der har fået mangfoldige regeringer til at indsætte droner for at overvåge sine borgere og andre til at overveje en national påtvungen vaccine, har nogle identificeret ‘dyrets mærke’ med et nutidens chip-implantat, f.eks. Micro-chip, Bio-chop, RFID chip eller digital tatoverings-chip. Endnu andre hævder, at det er et konsortium af teknologiske virksomheder, der samarbejder ved brug af mobilmaster og satellitsystemer til satellitovervågning, laser-lytteudstyr, stemmeafkodning, interface til nerceceller, smart cards, ufejlbarligt ID, og listen fortsætter. Jeg behandlede dette parantetiske emne i en bog, der er kan findes på TLIG hjemmesiden, og som blev udgiver i 2005 under titlen Antichrist and the End Times.

Da Åbenbaringen er gennemvædet med symboler og allegorier og ikke er begrænset til en enkelt historisk begivenhed, kan et enkelt udtryk af Guds åbenbarede Ord, f.eks. ‘dyrets mærke’, i virkeligheden henvise til mere end én fortolkning. Kardinal Ratzinger (Pave Benedikt XVI) illustrerer dette punkt, når han bekræfter, at udtrykket ‘Antikrist’ “ikke kan afgrænses til noget enkelt individ. Som en og samme person bærer han mange masker i hver tidsalder.”4

Hvad angår den bibelske betydning af udtrykket ‘dyrets mærke’ er det originale “Koine” ord for ‘mærke’ Káragma (χάραγµα), der slet ikke betyder “mærke”, men mere kraftfuldt et “slag der efterlader et indtryk”, eller et “mærke i kødet”. Og Johannes’ Åbenbaring åbenbarer skæbnen for dem, der modtager det:: “Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden. Lede og ondartede bylder ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede.” 5

Hvad dyrets mærke end må være, åbenbarer Johannes, at de, der modsætter sig dette mærke, vil blive sat på prøve, men guddommelig hjælp vil give dem styrke. Guds engle vil forsegle dem for at beskytte dem mod hans vrede. Faktisk åbenbarer Johannes’ Åbenbaring 7:4 og 14:1, at et åndeligt og guddommeligt segl vil blive præget på panden af dem, der nægter dyrets mærke for at beskytte dem og udstyre dem til at udstå de syv trompeter. Og i Sandt Liv i Gud budskaberne forvisser Jesus os om, at der vil blive passet på dem, der modtager dette guddommelig segl:

i dag mere end nogensiden før, beder Jeg jer om at indvie jer selv, jeres familier og jeres lande til Vore To Hjerter; tillad Mig at forsegle din pande med Min Helligånds segl;timen for udskilningen er inde, regnskabets time er kommet; Jeg sagde til alle, at Jeg skal komme over jer som en tyv, når Jeg kommer tilbage, vil ingen mistænke noget; så tages den ene af to mænd med, den anden lades tilbage, den ene af to kvinder tages med, og den anden lades tilbage; Høsten er næsten klar til at blive høstet, og utallige lig vil lades tilbage, når jeg siger:

“Jeg er her!”

derpå vil Jeg sige til Min Engel:6 ‘timen er kommet til at sortere og udskille alle, som ikke er Mine, udskil alle dem, som ikke har villet følge Min Lov, udskil dem, som tillod og tog imod Min Helligånd til at være deres Vejleder og deres Fakkel, fra dem, som i deres frafald gjorde oprør imod Mig;7 udskil dem, som er mærket med Lammets Segl på deres pande, fra alle dem med dyrets navn eller med nummeret 666;’ tiden er inde, og Jeg mærker Selv Mit folk med Mit navn og Min Faders navn;” (SLIG, 20. jui 1992).

Afslutningsvis forvisser Jesus os empatisk om, at uanset hvor meget forbigående magt, Han tillader Satan at udøve gennem dyret, så

“…frygt ikke for Jeg Er foran dig, og Jeg Er dit Skjold, ingen vil nogensinde, lige meget hvor meget det onde vil prøve, komme imellem dig og Mig … frygt aldrig eftersom Jeg står foran dig; Mine velsignelser er over dig, og ethvert fiber i dit hjerte skal blive fyldt med Mod, Styrke og Fred; på den måde vil du gøre bod for sjæles frelse og for fornyelsen af Mit Hus på den mest fuldendte måde; løft din stemme uden frygt og profetér; profetér … “oprøret er allerede i gang, men i hemmelighed, og den, som holder det tilbage, må først blive fjernet, inden Oprøreren træder åbent frem;8 ’… Jeg siger jer alt dette, og Jeg ved, at Mine får, som tilhører Mig, vil lytte til Min Stemme og aldrig vil svigte Mig; … Mine små børn, lad ikke jeres hjerter være urolige; tro på Mig og frygt ikke …” (SLIG, 17. marts 1993).

Jeg håber, denne information har været nyttig.

Rev. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.


1 Åb 16:14.
2 Dyrets mærke, hvor vi ser dette delta på bygninger og i bogstaver på bygninger så vel som andre steder.
3 Åb 13.
4 Johann Auer, og Joseph Ratzinger, Dogmatic Theology, Eschatology 9 (Catholic University of America Press, 1988), s.199-200.
5 Åb 16.2.
6 Hentydning til ligningen om ukrudtet: Matt 13:24-30
7 Dette afsnit bekræfter Paulus’ profeti i 2 Thess 2:1-12. De to tegn, der forudsiger Tidernes Ende: Det store frafald og Oprøreren (Oprørets ånd)
8 2 Thess 2:7.