2. marts 1993

fred være med dig;

vi hvert eneste minut af dit liv til Mig, det Hellige Hjerte; i dag, Min Vassula, siger Jeg dig: lev, som om det er din sidste dag på Jorden; du må gøre alt, hvad du kan for at leve helligt; enhver overtrædelse af Min Lov, som du begår, vil være en rædsel i Mine Øjne! Har du forstået, Min Vassula, en rædsel … genstand for synd, forlad aldrig nogen sinde Mine forskrifter;

ethvert offer, du giver til Mig med kærlighed, vil blive brugt for sjæles frelse; du er svag, støt dig til Mig, og tro på Min Evige Magt; vær rodfæstet i Mit Hellige Hjerte for at opnå styrke og lys; se, har Jeg ikke givet dig nåden at åbenbare Mit Ansigt for dig og vise alle Mit Hellige Hjertes Skatte? denne Min Kirkes Herlighed? og ved at åbenbare Mit Ansigt for dig, har Jeg åbenbaret det for millioner af andre; Jesus er Mit Navn, og du er Min, for altid, og nu vil Jeg kalde dig ved navn efter Min Lidelse: Vassula af Jesu Lidelse; og nu, Vassula-af-Min-Lidelse, bed med Mig, for denne Fastetid vil blive tung for Mig;

henvend dig til Faderen, og sig efter Mig disse ord:

Evige Fader,
må Dit Navn blive Helliget,
at kende Dig er evigt Liv,
at kende Dig er at kende Sandheden,
al Visdoms Fader,
helliggør mig med Din Hellige Ånd,
så mit hjerte vil ytre
ord fulde af visdom;

Enestående og Perfekt,
Kilde til Højeste Kærlighed,
Deres Majestæt, lad mit hjerte blive hengivent
for at prise Dig nat og dag;

Kildespring af Myrra og Aloe,
giv min stakkels sjæl vellugt
med Din fine vellugt,
så når jeg møder
Min Konge og Din Elskede Søn,
vil Han ikke tage Sine Øjne væk fra mig;

at kende Dig er at være i Dit Lys,
dette Lys, som vil vise Mig
Vejen og lede mig
i Din Elskede Søns Fodspor;

Kilde af Levende Vand, kom,
kom og nedsænk mig, Dit barn,
i Din Strøm, der rigeligt flyder
ud af Din Helligdom;

O Gud! jeg elsker Dig til tårer!
lad min elendige sjæl længes efter
alt, der er Helligt,
lad min sjæl smage Din Ømhed,
Jahve, Du er min Gud,
Jeg lovpriser Dit Navn,
for Du har set Min elendige sjæl
og fyldt den med
Din Herligheds stråleglans;

mit hjerte synger til Dig, Fader,
min ånd glædes i Din Ånd;
O Gud, min Fader,
tillad min sjæl at synke ned i Dine Kærlige Arme
ved at sætte Dit Segl på mit hjerte,
så min kærlighed til Dig
bliver stærkere end selve døden;
amen

vær som en kilde, Mit barn, som vander tørre lande;

Almægtige Gud,
tillad min sjæl at slå rod i Dig.
Jeg har fundet sand Fred i Dig, Fader.
Jahve, min Herre,
Hersker fra begyndelsen;

aften, morgen og middag
elsker jeg, tørster jeg efter Den Hellige,
hvis Finger har rørt mit hjerte
og med et enkelt et af Sine Blikke
henførte mit hjerte.
Herre, jeg står foran Dig nu,
ynkværdig at se på,
stadig fange i denne ødemark, kom og stå ved min side, for så mange
forfølgere har sat løsesum på mig …

vær som et træ, der er plantet ved en kilde, du er ikke uden opsyn; Jeg er Selv din Vogter;

Højt råber jeg til min Frelser nu,
Jesus! Hellige Hjerte!
Du, som har kastet min sjæl ind i en Kærlighedens dåb,
lad ikke min sjæl svigte Dig!

Jeg er også din vogter;1 Jeg er kendt for at forsvare de fattigste og frelse dem fra deres undertrykkere, Jeg har givet dig Mit Bæger for at drikke det sammen med Mig … ved du, hvorfor Jeg er kommet til dig? vær ikke bange, fred være med dig; Jeg er kommet til dig, for gennem dig, at udøse Min Uendelige Kærlighed ud over denne slægt;

Jeg er også kommet for at påminde jer om at Fredens Fyrste kommer; ad den vej, Han forlod, ad den samme vej vil Han vende tilbage; at Jeg vil komme, er lige så sikkert som solopgangen; Jeg er også kommet for at oplyse jer alle om, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog,2 og forklare jer i enkelte ord det, I ikke har forstået;

Min Fader foretrak dig til at bære Korset for Enhed og Forsoning sammen med Mig og krydse denne ørken sammen med Mig, side ved side; Den Almægtige har gjort store ting for dig; Jeg vil lade Min Stemme blive hørt over alt på trods af modstanden;

lyt, Vassiliki, på grund af de enorme sår, der er tilføjet dig af dine anklagere, som i virkeligheden er Mine anklagere, vil din løn blive stor i himlen; Jeg kan ikke skåne dig for den nåde;3 Min Retfærdighed vil komme til et højdepunkt overfor disse købmænd,4 for i sandhed er det disse købmænd, der har fået kirken til at frafalde, de har solgt Sandheden for en løgn;

Mine Øjne ser alt, og Mine Ører hører alt; Jeg har set rædselsfulde ting i Min Helligdom, begået af de selvsamme, som anklager dig; bed for deres sjæle, Mit barn; falskhed er deres vigtigste adfærd; oh nej, de har ikke forsonet sig; de holder aldrig pause for at tænke over, at Jeg kender alle deres synder! deres hjerter raser som en voldsom flamme i deres ophidselse over at lægge planer om at fortære dig sammen med Mine Budskaber; de deltager alle i sammensværgelsen;5 det er, datter, egeninteresser der får dem til at ønske at drukne Min Stemme, som kommer igennem dig! bedrageri og undertrykkelse fylder deres munde, de vil bøje deres bue og tage sigte mod dig, men de våben, de forberedte, vil dræbe dem selv, den ene efter den anden, med mindre de angrer og forsoner sig med Mig;

Jeg siger til disse købmænd: ”dine rigdomme vil blive beslaglagt … og klædt i rædsel vil du sidde nøgen på marken; om du overgiver alle de synder, som du har begået, vil du blive tilgivet; der er ikke megen tid tilbage! afstå fra at gøre ondt og vend tilbage til Mig; hvorfor er du så bange for at dø, Købmand? Jeg finder ingen glæde ved at ydmyge dig, du kommer fra Mit Hus — anger, og du skal leve! Faderens Hånd er løftet for at velsigne alle, som søger Ham, Købmand; skynd dig at bede Faderen om nåde, og Han vil lytte”;

og du, datter, Jeg siger dig: stå fast, vær stærk, og fortsæt med at være Mit ekko; vær som et tveægget sværd og forkynd Mit Budskab med kraft og ildhu; bed for verdens omvendelse med dit hjerte, så alle mennesker genkender Min Hellige Ånds Ømhed; lad dem se Min Kærlighed, Min Fred, Min Tålmodighed, Min Barmhjertighed og Min Trofasthed gennem disse Budskaber; vær frygtløs, og husk altid på, at Jeg er med dig og foran dig; omfavn Mit Kors, hvilket vil lede dig til himlen; opliv Min Kirke, og glæd Min Sjæl,

gå i fred og udfør dine andre små sysler; invitér Mig til at dele dem med dig; Jeg, Jesus, velsigner dig; velsign Mig og lovpris Mig;

Velsignet være Herren, Lovet være Herren.


1 Jesus svarer mig nu.
2 Jeg forstod, Biblen.
3 Jesus mener, at ved at tillade dem at angribe mig, gør de mig en tjeneste, fordi himlen vil belønne mig, og kompensere mig
4 Købmænd: Mine canadiske anklagere i denne sammenhæng. Købmænd: anklagere af Helligånden. Købmænd: Symbolsk mening. ”lakajer” som arbejder om ”natten.” Købmænd: kan også repræsentere det andet dyr i Johannes åbenbaring 13, og betyder det kirkelige frimureri. Købmænd: er den rationalistiske ånd, som er frafaldet og tør. Købmænd: er et bibelsk udtryk for personer, som bytter Sandheden ud for en Løgn. Det betyder også oprørets ånd, de falske lærere og falske profeter af i dag, de, som Jesus advarer os imod i de sidste dage, som nu er nær. — St. Paul sagde: ”Derfor underviser vi ikke på den måde, som Filosoffer underviser, men på den måde, Ånden underviser os: vi underviser spirituelt i spirituelle ting.” (1.Korinther brev 2:13).
5 Jeg forstod, de er som en klan.