15. januar 2023

Min Gud, Du er i alt, Du har skabt, og dog betyder det ikke, at Du ikke er udenfor (omkring) alle ting; Du er tilstede overalt, og dog uset af det blotte øje

Mit barn! hør Mig: se på dig selv … Jeg, der er Uskabt og Utilgængelig, er dog alligevel kommet til dig, simple skabning, for at åbenbare Mit Hellige Åsyn for dig, og gennem dig, mange andre; Jeg har forenet dig med Mig med kærlighedsbånd, og Jeg lever kun i din sjæl; har Jeg ikke bragt dig nærmere på denne uudsigelige måde? har du ikke set Mig i ånden, alt mens jeg har været gemt for dit blotte øje? hørt Mig gennem Min Hellige Ånd og dog uhørt af dit fysiske øre?

Jeg ved, at intet menneske kan beskrive Dig og dermed hævde, at de er kommet i kontakt med det Ubegribelige, og dog gjorde Du mig på en eller anden mystisk måde blind for denne verden og gav mig til gengæld syn for den Usynlige verden; ingen kan beskrive Gud, og dog kom Du og viste Dig for mig som vor Fader! andre har opfattet Dig som El Shaddai, andre som en Ild, og andre som Lys og så videre, men for os på vores Tid viser Du Dig som en Fader; det er Dit ønske, at vi lærer Dig at kende i fortrolighed og får Indsigt i Din faderlige kærlighed; disse to ting værdsætter Du så højt! 1 derfor beder jeg for, at Dine ønsker må opfyldes, og at alle skabninger vil lære Dig at kende og forstå Dig;

kom: jo mere du trænger ind i Mig, i Min midte, din Gud, desto mere vil du forstå Mig, og desto mere vil du kende Mig; du vil forstå Mine Motiver og Min Vilje; så bed, Min elskede, og kundskab vil blive givet dig; bønfald Mig med kærlighed, og Visdommens Ånd vil komme over dig, for at også du må lære Mig at kende; hold dig beslægtet med Visdommen, og Jeg vil velsigne dig ved at give dig denne Gave, der er Min Trones Dronning, kom da og gør Hende frugtbar, for Hun er dit Hjem;

byd Mig velkommen som din Fader, så du bliver Mit barn og tager del i 2 Mit Rige og dit Hjem; brok dig ikke over rester af sløvhed; Visdommen er tilgængelig for alle retfærdige hjerter; find Mig, Mit barn, og fejl ikke i at genkende Mig; søger du efter Mig, din Gud? er du begærlig efter at finde Mig? kom, gren på Vintræet, kom ud af din puppe, og Jeg vil lære dig at leve et uplettet liv; Jeg har skabt jer for at gøre jer til guder ved delagtighed, den Allerhøjestes adoptivsønner og -døtre;

husker du, hvordan alle helgenerne er blevet guder ved adoption? det er derfor, Jeg har undervist dig i at dø fra dig selv og ydmyge dig for derved at opnå den ydmyghed, der kræves, for at du kan blive guddommeliggjort: I er alle bestemt til at blive Mine venner og at herske og regere sammen med Mig; denne gave kan dog ikke gives, med mindre der finder en forvandling sted i jeres sjæl; af natur er I alle forgængelige, alligevel kan Jeg gøre hver eneste af jer uforgængelig, hvis I tillod Mig det; forstår du, Mit barn, de guddommeliggjorte vil blive i stand til at se Mig som deres Fader; ledt af Ånden vil de se deres Skaber og sande Fader; det er det, Jeg ønsker, at tillade alle at have del i Min Guddommelighed: da vil du måske spørge, ’hvad får man ud af at kende Gud?’ ved at kende Mig vil du blive forført af Min Store Kærlighed, som du aldrig vil glemme; da vil du få Livet; det vil du få ud af det;

til dig kommer Jeg på denne tid som en mor, der med vejledning lærer sit barn, hvordan det skal opføre sig, Jeg kommer også for at retlede dig og vise dig, at jeg er din overdådige Arv, og for at rette dit blik mod og fæstne det på det, der er godt og ikke skadeligt for din sjæl; Jeg kommer for at forhindre dig i at tilbede værdiløse ting;

hvad angår den gave, det er at have Kundskab om Mig, vil denne gave oplyse din sjæl, for Helligånden, der elsker at dele Sin Kundskab med dig, vil være Den, der vil give dig denne Gave, at forstå Mig og hvad der er bedst at skatte højt i dit liv, mens du er på Jorden; Han vil få dig til at forstå, at du vil værdsætte en forsagelse af al jordisk rigdom, en forsagelse af jordisk magt og ære, alle disse ting ville miste sin glans i dine øjne, og de vil blive usmagelige for dig, for Helligånden vil give dig en dømmekraft, der langt overgår dette, det, der tæller, er at være i stand til at komme nærmere til Mig, din Gud, og leve i Mig; din forståelse af Mig vil udvikle sig, og jo dybere du trænger ind i Mig, som Jeg sagde før, desto klarere vil din forståelse af Mig blive; og desto mere glæde og kærlighed og fred vil din sjæl få fra Mit Hjertes velduft, da vil intet i denne verden forstyrre den fred, du har fået i din sjæl, så, Min kæreste, lad dine tanker være fæstnet på Mig, din Gud, og de vil ikke give plads til andet end Mig;

rigtig mange af jer går i dag igennem trængsler, 3 fordi I, Mine kære elskede børn, i denne syndige tilstand, jeres sjæl befinder sig i, bliver ofre for en materialistisk verden, der ikke giver jer fred, ej heller glæde, ej heller kærlighed; I har ikke selv kraft til at udføre alt det, Jeg beder jer om, det er derfor endnu en grund til, at Jeg stiger ned til jer på denne måde i jeres Tid for at åbenbare Mit Hellige Åsyn for jer og for at opøve jer i Ømhed; Helligånden, Fortaleren, er jeres Lærer i dag, og gennem Ham vil I kende og forstå Mig, jeres Gud; og Jeg vil hjælpe jer alle ved Nåde …

hør Mig: Mit barn, kan du huske, hvordan Jeg sagde, at Jeg vil binde dig til Mig med kærlighedsbånd? disse bånd er evighedsbånd!

og det er jeg så lykkelig over!!!

har du noget, du gerne vil sige til Mig?

ja, det har jeg

hvad end du gerne vil sige til Mig, må det begunstige og gavne Mit folk, for at styrke deres tro og håb og kærlighed til Mig;

Jahve, Du er en Almægtig Konge, mægtig i Din Herlighed; først vil jeg gerne takke dig af hele mit hjerte for at have hørt, hvad jeg sagde til Dig under messen; ja, i Dine Engles nærvær; men nu

ja?

jeg mangler allerede ord

tillad Mig at hjælpe dig …

må Din Hånd være der og hjælpe mig

skriv nu; 4

når jeg har svært ved at finde ord til at udtrykke mine tanker,
kalder jeg på Dig, og Du svarer mig;
jeg kan sige, ”hjælpen kommer til mig fra Jahve”, der skabte hele kosmos, det er det, jeg gerne vil give videre til alle, et vidnesbyrd;
et overbevisende vidnesbyrd, jeg allerede havde fremført
i de fleste af mine forsamlinger;
alligevel føler jeg, når jeg gør det, at mit vidnesbyrd aldrig er fyldestgørende,
og selv nu er jeg ikke sikker på, jeg kunne sige, at det vil blive fyldestgørende og ordentligt,
fordi hvordan kan man beskrive Dig,
min Evige Gud, når du besøger en af os?

Guds Herlighed viste sig på mig utallige gange,
endda ved en lejlighed med escarchas 5,
jeg, der kun er en simpel skabning af kød,
en landflygtig, der stadig går på denne jord;
Du, Den Almægtige, viste synligt Din Herlighed på mig den dag,
og ved dette Ophøjede møde
blev min sjæl slået af ærefrygt over, at Guds Nærvær
vaskede mine pletter væk og klædte Mig i glæde;
Skaberen, hvis pragt og glans, kraft og skønhed,
der overgår alle kendte og ukendte undere,
var pludselig hos mig;
her var Han, Alfa og Omega,
uden varsel trådte Du i stilhed ind i mit værelse den dag,
et sted for lille til at rumme Dig, lige ved siden af mig!
steg Du, Alfa og Omega, der rummer hele universet indeni Dig, ned fra Din Kongetrone,
lod Spir og Kongekrone og al Din Herlighed tilbage,
for at komme og besøge mig i mit værelse?

Du bøjede Dig ned til mig for at få mig til at høre Dit Ord,
der, mens Det åbenbarede Sig, gav mig Lys i min sjæl;
ømt åbnede Du mit åndelige øre til at høre Dine Ord;
hvor salige de er, de, der hører Din Stemme!
Nåde er en dug på Dine Læber,
Højhed og Pragt lyser over mig;
Dit Nærvær vækkede en snarrådig ånd til live inden i mig igen,
derfor gjorde jeg ikke modstand, ej heller frygtede jeg eller løb væk,
for i Dit kærlige Nærvær og Din Faderlige ømhed
fortryllede du Mig, ved synet af Jahve,
som jeg inderligt holdt mig til, og stadig i vildrede
frydede jeg mig og råbte: ”åh! nu kan Jahve frelse os fra vores elendighed 6
og komme og hjælpe os i denne kummerlige verden”, kan du huske det?

ja, det kan Jeg! og jeg svarede, ”tror du på, at Jeg kan hjælpe dig?”

og jeg sagde, ’ja! Du kan’;

Jeg spurgte dig, ’hvorfor?’

og jeg sagde simpelthen: ’forbi Du er Gud!’ og så var Du tavs i et par sekunder

ja, det var Jeg, men det var Jeg nødt til, fordi Min Frelsesplan var at opfostre dig til at nedskrive alt det, Jeg havde gemt til jeres Tider, til denne døende tidsalder, og tilbyde Himmelsk Føde til de udsultede; befri fangerne fra syndens trældom, bringe Himlen nærmere Jorden, yde retfærdighed til dem, der var afskåret fra den; helbrede knuste hjerter og påminde dem om deres Sande Fundament, og at Jeg er deres Fader! dernæst kom Jeg dig nærmere for at løfte dit blik mod Mig, så din sjæl kunne genkende Mig og minde dig og andre om, at jeres Hjem er i Himlen og intet andet sted;

Jeg er jeres Hjem …

Du rev slørene, der dækkede mine øjne, væk,
Du afstøvede min hukommelse, og kun ved at høre Dit Ord
blev strømme af dynd vasket væk fra mit syn,
og jeg tog imod Dine Ord, der mindede mig om, at jeg var Din
og ingen andens, at jeg nedstammede fra Dig, at jeg kom fra Dig,
at jeg var Dit frø, og at jeg tilhørte Dig!

som de sølle skabninger, vi er, har vi en fantastisk Far,
og alligevel har så mange glemt, hvem der opfostrede dem!

da smagte jeg Din Sødme og Din Faderlige Kærlighed,
der overvældede mig med, hvor fortrolig Du var med mig,
og siden da blev Du min Sang at synge i Dine Forsamlinger,
for med din hjælp at vejlede folkeslag og lede dem
ind i Jahves Kongelige Hus og Jahves Hjerte!

Himlene og hele Englekoret erklærede da Din Herlighed:
”her kommer Jahve Sebaot stigende ned fra Himmelhvælvet
for at møde Sit afkom og ægte dem som en Brudgom,7
her kommer Han ligeledes som en Fader, den Allerhelligste,
der glæder Sig over at møde Sit afkom og tænde Lys i deres øjne,
idet Han former deres forhærdede hjerter til hjerter af kød;”

vor Far i Himlen er Hjertegod og glæder Sig over rene hjerter
og fryder Sig i nærværet af Sine børn, der er enkle af hjertet;

fra da af var mit hjerte spændt fast til Hans Hjerte
for at vandre med Jahve i de levendes land;
mit hjerte jubler, selve mit sjæl fryder sig over at vide, hvem min Fader er;
for Han er også mit Hjem, min Beslægtede, min Familie og mit Liv;
Han er min Sande Rådgiver og Underviser,
der underviser os i Visdommens ord;

Jahve, Allermest Trofaste, Vogter af vores sjæl,
Du vil udstrække Din Hånd i disse dage og nå alle,
så at de med glæde vil prise Din Godhed,
da vil de til gengæld forkynde Dit Hellige Navn
for kommende generationer;
for de vil bære vidnesbyrd om Din Mildhed og Din Barmhjertighed
til et endnu ufødt folk; Amen

er det det, du ønsker for dine brødre og søstre? at jeg strækker Min Hånd ud til dem?

Ja

hør Mig: det vil Jeg gøre, datter … lad alle bede på denne måde, og jeg vil strække Min Hånd ud på grund af jeres kærlighed til Mig,

Far, Du er så gavmild! Så betænksom jeg har ingen ord

Min trofaste Kærlighed har helbredt dig, og vil helbrede mange flere, datter, Jeg vil aldrig svigte dig; Jeg er din Tilflugt; så fat mod, datter, og støt dig altid til Mig; indånd Mit Åndedræt, der holder dig levende og stærk … lad Min Stemme gå ud over hele verden og udbrede Mine Budskaber til verdens ende; nu har du nedskrevet alt, hvad Min Ånd vejledte dig til at skrive …

Mit Ord vil komme ud af din mund i Forsamlingerne, og Det vil blive til Føde for de sultende; Det vil blomstre og aldrig vende tomhændet tilbage til Mig, men vil opfylde Sit formål;

find styrke i Mig, og du vil aldrig komme til at mangle; Jeg velsigner dig, Mit barn … Kærligheden elsker dig …


1 Jer 9:22-23 Dette siger Herren: Den vise skal ikke være stolt af sin visdom, den stærke skal ikke være stolt af sin styrke, den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig.

2 Samtidig hørte jeg: ’bliver budt velkommen i’

3Jeg hørte også samtidigt ordet ild.

4 Mange gange giver Helligånden mig ordene, hjælper mig med at skrive det, jeg i virkeligheden ønsker at sige, men ikke kan, da jeg er uduelig til at udtrykke, hvad jeg bærer i hjertet

5 Himmelsk glimmer.

6 Dette skete, mens jeg levede i Bangladesh, hvor fattigdommen var overvældende

7 Hentydning til Es 54:5 ‘For din skaber tager dig til hustru, Hærskarers Herre er hans navn’.