18. februar 2021

for nyligt, ganske nyligt, hørte Jeg litanier for at fremskynde Min Genkomst med uophørlig lovprisning, Min Elskede; Jeg er opsat på at frelse Mit folk fra undergang, men se! ecclesia skal genopstå i prægtig skikkelse med folk, der endnu en gang trænges omkring Mit hellige Alter og rækker ud efter Mit Bæger;

når I kommer frem for Mig, vil Jeg skænke jer Livets Brød og Vin; fra da af vil Jeg ikke lade jeres bønner gå upåagtet hen, ej heller vil Jeg fratage jer Min Kærlighed; jeres Mægtige Konge, som gav Sit Liv for jer, siger jer endnu en gang: Jeg vil give jer den sikkerhed, I sukker efter; Jeg vil tage jer med Hjem! til Jahves Hus, hvor I altid har hørt til; i den store Forsamling vil Jahve modtage jer og tage jer i Sin Favn; Den Hellige vil lade Sit Lys skinne over jer, og I vil opleve Hans sødme;

hyld Mig, jeres Gud, ligesom Mine engle gør i Mine Hellige Sale, og tag ikke del i syndernes skæbne, hvor de forbliver splittede, men deltager i processionen omkring Mit Alter, for I er alle ét for Mig! ic