11. februar 2021

Du er Sandheden, og mit liv hviler i Dig;
forenet med Sandheden jubler mit hjerte og fryder sig,
for denne Sandhed har åbenbaret Livets sti for mig og mange andre;
Sandheden styrker mit syn,
åbenbarer mysterier og kaster lys over ordsprog;

Sandheden løfter min sjæl som en fugl, der flyver frit i luften,
befriet af Dit Lys; Barmhjertighed og Kærlighed ved min side;
den, der følger Sandheden, skal ikke gå i mørke;
den, der stoler på Sandheden, skal trøstes,
for han skal blive frelst;

Du lærte mig at være rodfæstet i Sandheden,
hvis Nærvær er uimodståeligt,
hvis duft beruser, og hvis stråleglans
genopliver min sjæl,

velvilligt vendte jeg ryggen mod denne forbigående verden, dette spøgelsesland,
og valgte at blive Sandhedens fortrolige ledsager, den Sandhed,
Som trygt vil føre mig til mit Hjem, Jahves Hus,

i ly af Sandheden frygter jeg ingen skade fra stormene, der raser omkring mig,
om lynet slår ned i mig, vil jeg stadig ikke blive bange,
for ved at holde godt fast i Sandheden hver dag i mit liv,
venter der mig Nåde og Sandhed på den sidste dag …

ja, Min Vassula, Jeg er fuld af Nåde og Sandhed, og Mit Ord er Sandheden, der vil lede dig på den Vej, du må gå, Sandheden vil pryde din sjæl i et blændende lys; Sandheden søger hjerternes enkelthed, for i de hjerter kan jeg virke, og der kan Jeg tale, Jeg kan så kærlighedsfrø og plante frodige Visdoms-vinplanter i knop;

Sandheden vil forvandle din sjæl til en enestående og fuldkommen væren, smukkere end månen, lysere end solen; Sandheden vil gøre jer til tapre krigere, når I forsvarer Mit Ord, urokkelige overfor jeres fjender, for evigt klippefaste, når I bærer på Mit Hus’ Tag, er I som en kyriatid, og Sandheden gøre jer til velduftende røgelsessøjler; selv når oprørte vande slår mod jer for at skylle jer væk, skal I ikke frygte, I vil undslippe, for I vil være dybt rodfæstede i Sandheden, som er Mig; så bliv i Mig, som er Sandheden;

med Sandheden som en munter Ledsager ved din side skal du intet mangle, du vil følge Mit Scepter, og Jeg, Jeg vil forsyne dig med alt, du mangler, og Jeg vil bevare dit hjerte uskyldigt og dine hænder rene og i alt, der er rigtigt; Jeg er kendt for at vejlede den sagtmodige og den ydmyge; som det står skrevet i Skriften: ’Herren er nær ved alle, der råber til ham, alle der råber til ham i oprigtighed’ ; og de skal kende Sandheden, for Sandheden skal sætte jer fri, som du sagde lige før, Min elskede, ’Sandheden løfter din sjæl, som en fugl der flyver frit i luften’,

mens jeg søgte svar i Dit Hus, 1 tænkte jeg over, hvor lidt vi kender Dig, men i vor dårskab tror vi, vi allerede kender dig godt, jeg tænkte over, hvor meget vi fortsætter med at begå fejl, men hvor meget mere Du hopper af glæde, når vi beder Dig om at blive tilgivet, da råber Dine engle omkring Dig: ’hør! hør! vor Herre har gjort en sort sjæl til pletfrit lys ved at tilgive ham, lovet være Hans Navn…’

som Jeg sagde før, er jeg rede til at tilgive og glemme, når du helhjertet angrer, for kun i Mig finder din sjæl hvile; Jeg er Kilden til dit håb og din tryghed; Jeg er dit Hjem;

led denne generation ved Din Sandhed og lær os den, for Du er vor frelses Gud;

der er intet, Jeg hellere vil! de, der stoler på Mig, vil forstå Sandheden; elsk Sandheden og søg den i hjertets enkelthed; hvis I har forvildet jer væk fra Sandheden, vil det kun bringe jer elendighed, og retfærdighedens lys vil formørkes for jer, I der forvildede jer væk og ind i glemslens og mørkets dal; ’hvad har rigdom og hovmod bragt mig, når alt kommer til alt?’ vil I spørge jer selv en dag; alt forgår som tåge, men Mit Ord og Sandheden vil aldrig forgå; De er jeres Klippe og frelse ; enhver, der tilhører Sandheden, lytter til Min Stemme og følger Mig; vær ikke som Pilatus, der forholdt sig neutral overfor Sandheden, for ved at være neutral overfor Sandheden, vil du afvise Den, som han gjorde;

datter, Kærligheden er ved din side; man kan ikke købes til at lære at elske Mig; Kærligheden kommer af fri vilje; af afståelse fra sig selv og sin vilje; således fryder Mit Hjerte sig af uendelig glæde, når der er én, der skænker Mig sin frie vilje;

nu ved du, datter, hvordan Jeg frelser Mine salvede, hvordan Jeg fører dem til Sandheden; har du bedt om noget, som Jeg ikke har skænket dig? du møder Mig, sølle lille skabning, med velsignelser, der er skænket af Mig;

Jeg er kommet til dit hus for at tage bolig i dit hus og fryde dig med glæden over Mit Nærvær; du har stolet på Mig hele vejen, og Jeg har til gengæld betroet dig med Min Kærlighedshymne hele vejen; her er Jeg nu, taler med stor glæde til dig og salver dig, mens Jeg finder hvile i dig, i dit hjertes stilhed, dette hjerte, der tørster efter Mig, dette hjerte, der for Min Skyld blødte for Mig over de kraftige forfølgelser, forvoldt af Mine egne; må du være et forbillede for alle de andre; ved at nedtone dig selv, udslette dig selv og stole på Mig i dine bestræbelser på at glæde Mig ved at gøre Min Vilje, har du fået Min Barmhjertighed såvel som Min Visdom; den Visdom, der underviste dig, opfostrede dig og åbenbarede en indsigt i Guds Ord for dig som en åben bog, som den ilt din krop behøver for at holde sig i live, og prægede Den i dit sind og din sjæl;

så, generation, luk Herlighedens Konge ind i jeres hjerter, slip Ham fri til at velsigne jer, lad Ham synge for jer og tage Bolig i jer; lad ham regere over jer og føre jer til Sandheden, og med fryd vil jeres sjæl kun leve for Mig, for evigt; vær Ét; ic


1 I Kirken