17. maj 2021

datter, Jeg giver dig Min Fred!1

Du ved, søde Jahve, at jeg søger Dig dagen lang; jeg nyder at tale om Dig til mine venner og også i forsamlinger, hvor jeg fortæller dem, hvor faderlig og blid Du er, med en ubetinget kærlighed; Din kærlighed er bedre end livet selv og minder dem om, at der ikke findes hvile i vor sjæl uden accept af Dig i vore hjerter;

led hver skabning til sandheden, undervis dem nænsomt, som Du gjorde med mig, og hold dem væk fra fristelse!

Min datter, Jeg lægger øre til de fattige i ånden og til de beskedne; Jeg glæder mig over disse hjerter! højborg! Min højborg! tillad ikke dig selv at miste modet over situationen i dag, alle nationer ligger nu under for Min Nåde! Min vrede pådrages dem; løft din ånd, tillad Mig at udånde Min vrede over denne perverse generation, tillad Min Hånd at hvile tungt over dem, for de har gjort Mig uret og har stablet synd på synd over deres hoveder;

dette er Min Retfærdighed, der sker!

Nåde såvel som Vrede tilhører Mig, for Jeg er Almægtig til at tilgive og til at udøse vrede; Min Nåde er stor, men Min strenghed er ligeså stor …

se, om en dag eller to 2 skal Jeg komme forbi jer, generation, og Min Stemme vil nå ud til hele universet, for at I skal høre tordenbrag, mens mange stjerner vil falde og omringe jer med sorte skyer; torden og lynild vil kunne ses og høres af alle, selv i de fjerneste egne; nok er nok! indtil nu har Jeg holdt Min Vrede tilbage, ventet og observeret; men nej, der hørtes ingen lyd af anger, ingen!

denne jord blev gjort rede og givet jer som en gave fra Mig, så at I kunne være lykkelige og leve sammen i harmoni, men se, hvilken skændsel, skændsel, skændsel! den onde har trukket en afskyelig sky ned over jer; Jeg er ikke tilfreds med jer, generation; de gode såvel som de onde vil lide; denne generation opgiver aldrig sin forvrængede adfærd! er I ikke syndens yngel? udsvævelser og formålsløse spædbørnsdrab fortsætter alt sammen, og I kalder for at formilde Min vrede? Jeg vil hævne de myrdede spædbørns blod, Jeg vil hævne deres blod; ser I, hvordan tidligere forudsigelser er gået i opfyldelse?

og nu forudsiger Jeg jer, at lige rundt om hjørnet er Min Søn, Jesus Kristus, klar til at besøge denne jord; Han vil vise Sig, og Han vil bringe Retfærdighed til denne generation; Han vil jævne med jorden alle dem, der fremprovokerede krig imod Mig; og endnu engang vil sand Retfærdighed blive etableret på denne jord; tiden for frelse er snart hos jer …

Historien gentager sig: da denne jords beboere kun praktiserede mened, myrderi, tyveri, utroskab og gudløshed, greb Du ind for deres egen skyld …

Jeg er Barmhjertighedens Gud og kendt for også at tilgive forbrydelser;

Så forbarm Dig over denne generation, for vi ved, hvilken glæde det giver Dig at vise Din Barmhjertighed; vi ved, at Du ikke ønsker, at vi ser Dig for os med en tordenkile i Din Hånd, klar til at ramme os og slå os ned …

lad Mig afbryde dig; hvis bare, hvis bare du vidste, hvordan Mit Hjerte bløder; hvis bare du ville se sorgen i Mit Ansigt, og hvordan Jeg sørger over denne generation, og hvordan Jeg ynkes over alle disse stakler!

I Esters Bog, kapitel 5, vers 11 står der skrevet, at kongen, hvis hjerte var så koldt og ubarmhjertigt, at Ester frygtede ham meget, især da hun skulle møde ham for at bede om en tjeneste, står der skrevet: “men Gud ændrede Kongens hjerte” … så ser Du, Du kan ændre hjerter, og derfor kan Du også ændre hjerterne på dem, der støder Dig!

Jeg sagde til mennesket: Visdom, det er frygt for Herren; Indsigt? – undgåelse af alt ondt! Jeg vil frelse de elendige med deres egen elendighed; og Jeg har brugt sorg til at åbne kongens øjne …

Jeg elsker Dig, Jahve, og jeg ved, at der er noget godt på vej til os!

Jeg fryder Mig altid over lyden af dit hjerte! udfør dine pligter og overlad disse sager til Mig; det, Jeg har brug for fra dig, er, at du beder, mind Mit folk om, at bønner er våbnet til at triumfere over ondt!

Jeg giver dig Mine velsignelser, barn!


1 Faderen talte

2 Guds tid – Guds tid er ikke som vor tid