10. december 1995

fred være med dig; dit mål skal være at forblive i Sandheden og drage alle mennesker til Sandheden og ind i Mit Rige; Jeg er Sandheden, og Mit Rige på Jorden er Min Kirke, og Min kirke er Mit Legeme, som fylder hele skabelsen;1 og Min Kirkes Liv er Min Hellige Eukaristi, Vejen til evigt liv; – Jeg er Vejen, Sandheden og Livet;

Jeg er Kærligheden; elsk Mig, og du skal leve; gennem kærlighed vil din sjæl begynde at se efter himmelske ting; verden kan ikke give dig noget som helst, som tilhører Mig; klyng dig til Mig, og du vil forblive rodfæstet i Mig, og på denne måde vil du for dig selv vinde det evige liv, som Jeg har lovet dig; Jeg har kaldt på dig, Min Vassula, og Jeg har kaldt på dig, for at du gennem Mit Kald skal drage mange syndere til at angre;

i mange vidners nærvær har Jeg talt igennem dig og åbenbaret Mig i dit sted; nogle har set Mig og troede; salige er de, som ikke har set, men alligevel tror;

Jeg har i sandhed betroet dig med dette Budskab, fordi Jeg vidste, du ville drage god omsorg for Mine Interesser; Jeg sagde, Jeg har betroet dig med dette Budskab; dette Budskab lægger ikke noget nyt til Biblen; alt hvad Jeg har sagt i dette Budskab, er skrevet i Biblen, men I har ikke fuldt ud forstået, hvad der er skrevet;

I hørte Mig sige: Jeg vil sende jer Parakletos2 til at være med jer for altid og i dem, som elsker Mig, for at undervise jer i alt; Min Ånd vil blive jeres Rådgiver og Jeres Lærer; uden Ham forstod selv ikke Mine disciple Mig fuldt ud, heller ikke Min undervisning; men på den dag, Jeg vendte tilbage til Faderen, sendte Jeg Parakletos til dem, så Han kunne minde dem om alt, Jeg havde sagt til dem, medens Jeg var hos dem;

Jeg er nu fuldt ud forberedt på at komme til jer, men I har stadig ikke forstået hvornår og på hvilken måde; Jeg har ikke talt i metaforer; sandelig siger Jeg jer: Jeg vil sende jer Min Helligånd med fuld kraft over hele menneskeheden, og som fortegn vil Jeg fremvise tegn i Himlen som aldrig nogensinde før; der vil komme en anden Pinse, så Mit Rige på Jorden3 vil blive genoprettet; mange af jer spørger: ”hvornår? hvornår vil alle disse ting ske?” det er ikke for hvem som helst at vide tider og dage, som Faderen i Sin egen Autoritet har bestemt; i fortiden dræbte jeres forfædre alle dem, som forudsagde Min Ankomst; og nu, i jeres generation gør I det samme; i hvor lang tid vil I modsætte jer Min Nådes Helligånd?

angr denne jeres ugudelighed og bed om, at ingen af disse ting, I har talt om, må dømme jer; tvivl ikke længere, I vil snart modtage Min Helligånds udgydelse, så jeres styrke må komme tilbage; og du, Min søster, mød Hans ømhed, som formede dig; hvor du mislykkedes, lykkedes det for Mig; hvor du slog til, supplerede Min Helligånd; Min sympati for dig er enorm; fortsæt med at omsætte de lektioner, du har lært af Mig, til handling; lær, at Jeg vil fuldføre Mit Arbejde med sejr;

Vassula, vil du gå blot en mil længere med Mig?

Naturligvis vil jeg vandre med Dig, hvis jeg stadig har mine fødder til at gå på.

deres voldsomme behandling af dig vil ikke påvirke dig; Mit Budskab er blevet åbenbaret for Mine helgener og til dem, der har et barns hjerte; Visdom undviger de vise og de lærde, men alle dem, som løfter deres sværd imod dig, skal omkomme ved sværdet; Mine ord har ikke fundet sit hjem i dem, nej, fordi de ingen kærlighed har …

de skriftlærde kalder de sig selv … hvilken lov? Min eller deres? hvis de havde overholdt Min Lov, ville de have forstået Mit sprog;4 men de begriber ikke det, Jeg sagde;

oh, Vassula, gengæld ondt med kærlighed; tilgiv og bevar Min stilhed over for enhver bebrejdelse, de byder dig; ethvert menneske tager ud fra sit eget forråd; så ær Mig, eftersom du kommer fra Mig;

, hvor Jeg sender dig, gå som et vidne, og bekendtgør åbent alt det, Faderen og Jeg har lært dig; Satans time er her, men snart vil den Hellige Ærkeengel Mikael komme, og ve de, som ikke angrede deres synder! nu udspyr djævelen sit raseri over jer, og ugudelighedens brod mod alle Mine indgreb for jeres frelse, men Min Helligånd vil komme til jeres frelse, og Mit Budskab vil blive en uafbrudt lovsang for ørerne, som ønsker at høre;

bed, Min Vassula, for dine bønner glæder Mig; Jeg velsigner dig;


1 Efeserne 1:23
2 (Betegnelse for Helligånden (Trøsteren) Joh. Evangeliet)
3 Jesus mener Kirken.
4 Jesus mener i den Hellige Bibel.