3. april 1995

Mit Hjerte er din bolig, glem aldrig det! Mit barn, Jeg, som er den Højeste Ypperstepræst, siger dig: elsk Mine præster og bed for dem; lyt nu og skriv dette:

Jeg skal undervise din generation, så når de læser Min Bog1 vil de forstå den; Alter, tillad Mig at lægge Min Kundskab på dig, disse Mit Hellige Hjertes Uudtømmelige Gaver, så mennesker af alle folk, alle menneskeslægter, sprog, og lande må komme frem og betjene sig selv; og når de gør det, vil Jeg genoplive dem og åbne deres øjne; for Mit Ord genopretter;

hvis nogen elsker Mit Ord, lad ham komme frem, hvis nogen elsker Mig, vil han holde sig til Mit Ord, og Min Fader vil elske ham, og Vi skal komme til ham og bygge Vort hjem sammen med ham; træng til Min Helligånd, ligeså meget som I trænger til luft til at ånde; bed Min Helligånd, som er Livets Giver, om at komme til jer og udrette nye undere i jeres sjæl … bed Min Helligånd om at oplyse jer om Mine lignelsers skjulte betydning, om Mine ordsprog og profetierne i jeres tid;

en by2 kan ikke bygges uden et fundament,3 for der ville ikke blive plads til Min Helligånd indeni den; Kom og lær: De nye himle og den nye jord vil blive, når Jeg opretter Min Trone i jer, til den, der tørster, vil jeg give af Livets kilde for intet;4

tillad da Min Hellige Ånd at drage jer ind i Mit Rige og til Evigt Liv; lad ikke længere den onde få magt over jer, så I mister jeres liv; hvis det var nødvendigt, ville Jeg hvert eneste øjeblik og uden tøven give Mit Liv igen for at frelse jer; tillad Min Helligånd at dyrke jeres jord og skabe et jordisk Eden i jer;lad Min Helligånd skabe en ny jord at blomstre i — jeres jord, så den første jord, som var Djævelens ejendom, visner bort; da vil Min Herlighed endnu engang skinne i jer, og al den Guddommelige Sæd, der er sået i jer af Min Helligånd, vil skyde og vokse i Mit Guddommelige Lys; tillad Min Helligånd at komme til jer som en brølende ild og rense jer ved at brænde alle tørre planter,5 som er tilbage i jer og erstatte dem med himmelske spirer og dejlige vingårde;6 da fra den dag og fremover skal Jeg Selv blive deres gartner …

lad jeres gamle Jord, der ikke er andet end ødelæggelse og ruin, råbe til Mig nu, og Jeg skal forbarme Mig over jeres skam … de få af jeres træer, der er tilbage, er nu tørre og brækkede, kun tjenlige til at blive brugt som brænde, så tillad Min Helligånd at forvandle jeres sjæle til et andet paradis, en ny jord, hvor Vi7 vil skabe Vort hjem; for se, vinteren er forbi, blomsterne begynder at komme op af din jord; se? vingården har dannet sine første blomster, som udspreder sin vellugt; dette er Vort Paradis, Vor Himmel;

Vi vil komme ind i Vores Have for at samle al dens frugt; Vi vil komme ind i Vores Have og hvile os imellem jeres dyder, som vil være som fontæner, kilder af levende vand, frodige dale med røgelsesbærende træer, græsmarker og vingårde, bjerge af myrra; for ydmyghed fryder Os, og kærlighed glæder Os; fred ærer Os, og glæde fortryller Os, jamen, fordi alle disse frugter er dyder, som er behagelige for Vore Øjne;

tillad da, at Min Helligånd disciplinerer jer og viser jer, at sund undervisning er Liv; skab et rum, så Min Helligånd kan slå rod i midten af jeres sjæl, og plant Ham der, der hvor tidsler og torne plejede at være; Min Helligånd vil blive Livets Træ i jer, og Mit Rige, som I vil modtage gennem Min nåde, vil lede jer til at opnå uforgængelighed og guddommelighed for at få evigt liv;

sammenlign nu dig selv, Vassula, med dit gamle jeg; se? ser du, hvordan Min Helligånd forvandlede din gamle Jord til en Ny Jord? og hvordan kun Hans frø frembringer gode frugter i overflod? og uden Hans Nærvær ville din sjæls have være forblevet udyrket, tørlagt og som en ødemark?

Hvad med de Nye Himle, Herre?

De nye himle? De vil også være inden i jer, når Min Helligånd vil lede jer i hellighed; Min Helligånd vil lyse i jeres mørke som en strålende sol på himlen, fordi Ordet vil blive givet til jer for at udtrykke tanker og tale, sådan som Jeg vil ønske for jer, at I tænker og taler; alt, som bliver udtrykt, vil være i overensstemmelse med Mit billede og Mine tanker; enhver ting, I vil gøre, vil blive sådan, som Vi gør, fordi jeres Faders Ånd vil tale i jer; og jeres nye univers vil marchere sammen med Min Helligånd for at besejre resten af stjernerne8 for Min Herlighed og for at besejre dem, som ikke havde iagttaget Min Lov og havde trukket sig fuldstændig tilbage som en forbigående skygge ind i mørket uden nogensinde at have kendt håbet og den Hellighed, Jeg havde reserveret for jeres tid.

de Nye Himle, Alter, kommer, når Helligånden udgydes over jer alle fra den højeste himmel; ja, Jeg skal sende Min Ånd i jer for at skabe en himmel af jeres sjæl, så Jeg må blive æret trefold i denne nye himmel… og som stierne bliver rettet ud for dem, som har modtaget Min Helligånd, således vil også deres mørke og tungsindighed blive oplyst og helbredt til strålende stjerner og oplyse deres mørke for al evighed; snart vil denne jord og himmel forsvinde, for Min Trones strålende herlighed vil lyse i jer alle;

Jeg, Jesus, siger jer: Jeg, Ypperstepræsten, kalder på jer fra den højeste himmel, for at I skal komme og forene jer med Mig, ved at I nærmer jer Min Nådes Trone; den er inden for jeres rækkevidde; kom til Mig, og I vil arve Mit Rige i Himlen;


1 Den Hellige Bibel.
2 Et symbolsk ord for ”os”.
3 Det betyder at overgive os til Gud, så Gud bliver vores fundament.
4 Åb 21:6
5 Tørre vækster betyder: dårlige vaner, synder.
6 Disse himmelske planter er: dyder.
7 Den Mest Hellige Treenighed.
8 Symbol for mennesker.