18. marts 1995

(Paris)

(På to uger indhentede jeg den seks måneder lange forsinkelsen af Hans Budskaber. Jeg skrev to uger uden pause, i syv til ni timer om dagen. Jeg forlod al administration, der tog al Jesus tid, og adlød Ham ved kun at skrive. Også telefonopkald blev korte. Breve forblev uåbnede og sendt til foreningen, som tog sig af dem. Programmer for møderne blev ikke lagt af mig mere, men af Foreningen for Sandt Liv i Gud, i Frankrig.)

Vassula, dine anstrengelser behager Mig; du er ikke alene; for det andet, glæder Jeg Mig over, at Mine ord, som tilretteviser, ikke bliver taget let eller forbliver upåagtede; tillad Mig at være din vejleder og din åndelige rådgiver; Jeg har etableret Min Frelses-plan i dig, så Mine Budskaber igennem dig vil blive gennemført efter Min Vilje; tillad Mig at bruge dig en lille stund endnu; vær udholdende i din opgave og glæd dig over den; Mit venskab med dig er det sødeste af det søde; hvis torne og vilde roser dukker op, så frygt ikke, de skal alligevel komme, Jeg vil løfte dig over dem; de skal ikke komme til at skade dig;

– udvid Min Vingård, datter, og Jeg vil forøge al frugten i Min Vingård, og dens grænse skal ikke have nogen ende; – Min Plan er at frelse jer alle, men Jeg har brug for gavmildhed for at sone denne generations skyld; stor er Min sorg, når Jeg iagttager dem, der går ind i ilden, som er forberedt af Min Fjende;

1Jeg Er Livets kilde! og fra Mit Bryst flyder der Levende Vand! kom! kom og drink, Jeg vil ikke opkræve betaling, enhver, der er tørstig, lad ham komme til Mig! Jeg er livet, og Jeg står foran jer og midt iblandt jer …

– datter, en vrimmel af engle vil være ved din side og ledsage dig2 i din mission; Jeg, Jesus, velsigner dig og siger dig: ”lo tedhal!”3


1 Pludselig råbte Jesus med en høj stemme.
2 Ved mit møde i Paris i ”Kongrespaladset”.
3 ”Frygt ikke!” på Aramæisk, Jesus sprog.