12. januar 1995

Herre, lad Din Stemme blive hørt
dette år som aldrig før.
Hvor længe skal Dit folk
råbe til Dig efter hjælp?

Traditionen, du har overleveret til os,
mister sit greb.
Sandheden spottes dagligt,
og det frafaldne menneske
får overtaget over de troende.
Du ser helt sikkert alle disse rædsler.
Hvor længe, Jahve,
må vi råbe: ”Undertrykkelse!”
til himlene, medens Du ikke stiger ned?
Vore sår er dybe, og Du er lægemidlet,
så, vil Du ikke nok lade Din Stemme
blive hørt dette år
på den allerkraftfuldeste måde?

Frafaldet beslaglægger allerede
Din Søns Offer,
vil du stadig ikke komme
for at stoppe deres misgerninger?
Vi bliver langsomt berøvet vor Frelse,
og Du, min Herre,
vil Du fortsætte med at være tavs?

Vi er blevet befalet til
ikke at profetere i Dit Navn
og er tvunget ud af Dit Hus;
vi er udvist og tilintetgjort,
når vi vidner om Din Kærlighed,
tvinges vi til at være stille.
Ser Du, ser Du hvor stort et kaos
de skaber ud af Dit Hellige Fristed?
Se hvordan Din Ånd dagligt
bliver omtalt gudsbespotteligt?

Da Jonas i sin nød græd til Dig,
svarede Du ham.
Da han råbte til Dig fra dødsrigets indre,
svarede Du ham,
og han hørte Din Stemme.
I dag, min Gud,
bliver vore klageråb endnu ikke hørt?
Har de ikke nået Dine Ører?

Da Jonas blev slugt af fisken
forblev han i mørket
i tre dage og tre nætter.
Hvad med os, Herre?
Skal vi forblive i dette mørke for evigt?

Du er kendt for at tildele retfærdighed
til de fattige i ånden
og tage Dig af den retfærdige mands sag,
vend derfor dit blik mod vor elendighed og frels os!

Min fred giver Jeg til dig;

Mit barn, hør Mig og skriv: Jeg vil fremskynde Min plan for de trofastes skyld, så forbliv vågen, for I ved ikke, hvornår I vil høre Mig komme som ild … og Min Helligånd vil blive udøst over mange; når der er nogle, som gribes af fortvivlelse, så berolig dem, berolig dem med, at deres Fader i himlen vil fremskynde Sin Plan;

snart, og det er dit snart,1 vil Jeg tale, og Min Stemme vil være som en flamme af ild, der ødelægger dem, som ødelægger Jorden;2 hold jer vågne og vær tålmodige, det vil ikke vare længe nu, før Mine Ord går i opfyldelse;

Jeg vil dømme retfærdigt;


1 Mit snart er et menneskeligt snart, Guds snart kan meget nemt tage 1000 år.
2 Åb 11:18