7. januar 1995

(Ortodoks Epifani)

Min Gud, Jahve, Evige Fader,
Du, som så tålmodigt venter
på vor omvendelse, kom!
Kom og mæt os alle
med Din Himmelske Mad
for at tilfredsstille vore behov;
Du er kendt for at have
en gavmild Hånd, Retfærdige Fader, kom, og frels os!
Omvend det onde menneskes hjerte
til et venligt hjerte,
så også han må forkynde Din storhed.

Jahve, min Hjertevarme Far,
verden kender Dig endnu ikke fuldstændigt, ikke sådan,
som Du virkelig er,
og kun ved en demonstration
af Din Helligånds magt
vil menneskene indse Dit Navns storhed
og ophøje Din herlighed og Din ære.

Jahve, alles Fader,
lad menneskene lære om dine gerninger
af barmhjertighed, ømhed og nåde;
påmind dem, Fader, om, at
Dit Riges majestætiske herlighed
også tilhører dem,
hvis de har hjertet på rette sted.

Jeg har ladet Dine Ord gå videre,
til alle de lande, Du har sendt mig til,
og jeg har fulgt Dine befalinger.
Jeg har, med mine begrænsninger,
ladet Dit Kærlighedsfulde Billede
blive kendt for dem igen,
på samme måde,
som Du åbenbarede Det for mig,
så at de vil glæde sig og forstå,
at de er Dit afkom og Dine frø.
Jeg fulgte Din vejledning
og påmindede dem om,
at også de er af kongelig æt.

Hellige Fader,
idet Du vedvarende sender mig ud
for at forkynde Din Kærlighedshymne,
ved min røst, som et ekko,
for at dele Din Kærlighedshymne
med mine brødre og søstre,
beder jeg for dem,
som stadig er uvidende og lever
i en verden af ubevidsthed og mørke,
at Din Helligånd i deres sjæl må stråle som tusinde sole tilsammen.
Ja, lad Din Helligånd, som overstråler
alle stjernebilleder tilsammen,
forvandle hver sjæl
til et pletfrit spejl, et billede af godhed,
før de forsvinder,
som om de aldrig havde været til.
Når de er genoprettet, vil de også gå ud
med iver i fuldkommen dyd,
for at forkynde et synligt billede af
Din Herlighed og Din Overhøjhed,
for de ville have erkendt det,
der er mest guddommeligt.

Fader, Livets Kilde,
det Evige Livs Fontæne, Brudgom,
Din nærhed til mig opvækker alle fibre
i mit stakkels hjerte
og gør det muligt for mig
at trænge ind i Dine mysterier
og ind i Dine uudtømmelige rigdomme.
Hvordan kunne Jeg i min elendighed blive regnet som en af Dine arvinger?
Jeg syndede, så snart jeg var født,
og jeg holdt op med at ære Dig,
jeg syndede
og holdt op med at eksistere.
Leret, som Du skabte,
forvandlede sig til Din fjende.
Dit alter var blevet til et tilholdssted
for øgler og edderkopper,
et tegn på uvenlighed og ondskab,
helt klart forvildet bort
fra den Guddommelige Sandhed.
O svage sjæl!
med den korte tid at leve på Jorden!
hvad er du blevet til!
Retfærdighedens lys var parat
til at ramme min sjæl;
Men i Dit ønske om at befri og frelse,
var Du meget stærkere end Døden selv,
Mørkets magter og Forgængelighed,
og Du gennemstrømmede mig, Fader,
som en Flod,
helbredte det, der var dødeligt såret;
oprejste det, der var antaget for
at være dødt og i forrådnelse

Og Din undervisning, Herre,
som følger med dine besøg,
overgår allerede nu
min menneskelige forstand.

Min Fader,
Du er medfølende og barmhjertig,
tålmodig og tilgivende,
vend ikke Dine øjne bort fra os,
men led os alle tilbage til Dig
på den rette vej.

Min udvalgte datter, Jeg giver dig Min Fred … Jeg vil opfylde dine bønner, men når Min Kærlighed bliver afvist, hvad kan Jeg så gøre? Jeg forsøger på alle mulige måder at frelse jer fra den brølende ild, og Jeg ser i alle retninger og søger efter de måder, hvormed Jeg kunne frelse jer alle;

Din Helligånd er Livets Åndedræt.
Han løfter os, fornyr os,
og nådigt lader Han os
trænge ind i Dine mysterier.
Din Helligånd forvandler os
til levende og Hellige Tabernakler,
en Trone for Din Søns majestæt,
en genspejling af Dit Billede,
og arvinger til Dit Rige

Fader, tillad nu himlene
at åbne sig dette år,
og at man, som aldrig før, lader
Din Helligånd strømme ned over os,
så, vil vi alle lære at elske himmelske ting,
og vi vil glæde os over Dit Nærvær.
De døde knogler vil blomstre igen
og endnu engang lovprise Dig
og tilbede Dig.

oh,1Mit barn, Jeg er glad for at høre din ivrighed angående din elendighed; Jeg vil holde Mit Løfte: Jeg vil udgyde Min Ånd som aldrig før i historien over alle mennesker for at anvende Dens magt fra den ene ende af verden til den anden, og for at beordre en fornyelse og genoplivning af Min Helligdom …2

men, Min Vassula, ikke alle er værdige til Guds Rige; Min tålmodighed er stor, men Min Retfærdighed er lige så stor; Jeg bliver nødt til først at slippe en flammende hed ånd løs for at genoprette Retfærdighed; Jeg må, Min Vassula, ødelægge Udyret og dets tilhængere ved fra Min Trone at udslynge tordenbrag og stråler af lyn for at knuse de gudløse og de rige i denne verden; Min Retfærdighed skal forfølge alt, der ikke kommer fra Mig;

Jeg er mild, når Jeg fælder dom; havde Jeg ikke været det, ville ingen af jer have været i live i dag, Jeg kunne have ødelagt jer alle på et øjeblik; men, ser I, hvor sen Jeg er til vrede? hvem ville så driste sig til at sige: ”hvad har Du gjort mod os?” når Min dom over denne Jord vil falde, når Jeg passerer forbi? i alle disse år har Jeg tilrettevist jer lidt efter lidt, og Jeg har givet jer alle muligheden for at angre, men så mange af jer har helt fra begyndelsen vist større ære til døde ting, end til Min evige herlighed; guld og sølv3 lokkede jer, og I har fattet kærlighed til disse ting og udelukket den ære, som tilkommer Mig …

men, Jeg skal beskytte alle dem, som vil angre, og Jeg vil bevare spirerne af en ny generation for tiderne, der kommer; de, som elsker ondskab og den fordærvede menneskehed, vil ikke gå ustraffede hen … alle vil blive kaldt frem for Min Trone for at lægge regnskab for, hvordan de har levet deres liv;

datter, dette korte afsavn fra at modtage budskaber,4 var for at du skulle gøre bod for syndere; udhold smerte5 uden at beklage dig, Jeg har brug for godgørende handlinger, Jeg har brug for gavmilde sjæle, ser du ikke, hvor gavmild Min Søn var mod dig? i forvejen meddelte Han dig det,6 så tvivl ikke på Hans gavmildhed; kom, tillad Mig at bruge dig til at genopbygge Mine nedbrudte altre; Jeg vil mangfoldiggøre Mine gaver, så længe du passer på Mine Interesser og Mit Hus;

Gud-er-med-dig, så frygt ikke; Jeg er med dig; Jeg er forenet med dem, som elsker Mig; kom, Jeg velsigner dig;


1 Et suk.
2 Jeg forstod det som: Guds folk.
3 Gud mener: penge.
4 Gud forhindrede mig i at være under diktat, hvilket på en måde er et middel for mig til at tale med Gud.
5 Såret i min højre side.
6 26. december 1994, sagde Jesus, Han ville give mig et tegn på Sin Lidelse over mig.