14. oktober 1994

(Sankt Mikael taler.)

Kristi-Korsvejs-Vassula, Jeg, ærkeengel Sankt Mikael, hilser dig og velsigner dig;

– husk på, hvordan Gud kaldte på dig for at leve et Sandt Liv i Ham? Bare mindet om din åndelige opstandelse, rører Mig selv i dag til tårer … engang var du i krig med Gud, eftersom alle dine interesser var uåndelige, men nu, ære være Gud, den Retfærdige, den Allerhøjeste; Han har dækket dig med Sin Hellige Ånd og med Sin Magtfulde Hånd løftet dig for at blive Hans Hellige Ånds vidne, idet Hans Ånd har gjort dig til Sit hjem; og fra begyndelsen,1 har Hans Ånd, som har fundet Sit hjem i dig, forherliget sig selv ved at lytte til dit råb: ”Fader, Abba;” – det vil ikke vare længe nu, inden Han vil stige ned og fjerne al uretfærdighed, som har installeret sig i menneskers hjerter;

se her, gennem mere end tre år vil det Evige Offer2 blive trampet på; på grund af denne utrolige blasfemi, vil en tredjedel af alle Jordens indbyggere dø uretfærdigt; Herren har sværget dette ved sin Hellighed; forbered dig på at møde Gud nu…3 Jeg har fortalt dig alt dette uden glæde, for djævelen tildeles i dag i din generation stor ære; han var morder helt fra begyndelsen og en løgner, og nu dyrkes han som en fader; det er ham, som får al ære; i jeres dage bøjer I jer dybt for hans arbejde, og på den måde har jeres generation tiltrukket straffen over sig selv; jeres lande er hjemsøgt af legioner af urene ånder, som strejfer omkring alle vegne;

Satan er i dag tillokkende, selv for Guds udvalgte; det er derfor, at ulykker og besvær kommer ned over denne generation, som bygger sine tårne med uskyldigt blod,4 og grundlægger sit hjemland på kriminalitet; alene dette offer5 behager Satan … hav tillid til de Allerhøjeste, barn, og opmuntr alle mennesker til at bede om Min mellemkomst; Jeg, Sankt Mikael, Guds ærkeengel, vil aldrig blive træt af at forsvare Sandheden; stå fast,6 selv om slagene fra Fjenderne kan være traumatiske, er Jeg med dig; glæd dig over den Allerhøjestes begunstigelse;

(Herren taler:)

vær i fred; kom nær Mig og føl Min Fred; Jeg vil aldrig forlade dig; Jeg vil hjælpe dig, så Mit Hjerte vil triumfere i dig; tillad ikke Satan at vildlede dig, så du tvivler; Jeg vil forøge Mine Tegn på dig for at ære Mit Navn, Jeg vil gøre disse ting;


1 Begyndelsen af min omvendelse.
2 Den virkelig tilstedeværelse af Jesus i den Hellige Eukaristi
3 Da St. Mickael så, at jeg blev bedrøvet, fik Han tilladelse fra Gud til at blive lidt længere sammen med mig, for Jeg reflekterede bedrøvet over indholdet i Hans Budskab.
4 Abort er lovlig i mange lande.
5 Abort behager Satan, fordi Satan behøver menneskelige ofre for at få magt, og således praktiseres abort dagligt, uden at mange overhovedet er klar over, at de bliver en frit givende kult for Djævelen. Djævelen tørster efter blod, og han får det fra de uskyldige.
6 St. Michael prøvede at fortælle mig at ”kopiere” ham, det betyder, bliv aldrig træt af at skrive eller føle mig mismodig på trods af de slag, jeg modtog.