13. oktober 1994

Her er jeg Herre,
så parat, som jeg kan blive,
til at tjene Dig med ære og kærlighed.

fred være med dig, sjæl; Min Vassula, Jeg vil altid give dig muligheder for at forkynde Mine Budskaber, uanset hvor meget dine …1 eller formulér det hellere på denne måde, vore forfølgere vil prøve at stoppe dig, men de vil aldrig nå deres mål … Jeg er Himlens og Jordens Herre …

Min Sjæls velsignede, tillad Mig nu at bruge din hånd igen; Jeg vil fortsætte med at tale til landene igennem din mund, og for at opmuntre dig vil Jeg nu og da åbenbare Mit Hellige Ansigt for dem; og også på dig vil Jeg åbenbare dit forherligede legeme for dit samfund; disse nådegaver er skænket dig af Min Fader, som elsker dig, fordi du elsker Mig; Jeg vil vise dine omgivelser dit forherligede legemes stråleglans,2 dette legeme, som er uforgængeligt … tillad Mig at helliggøre dig for at vise dig Min Vej ind i Mit Rige;3

Jeg vil fortsætte med at helbrede jeres syge, og de vil prise Mit Navn; hør Mig: for at prise Mit Navn vil Jeg ofte vise Mig i dit sted som en påmindelse om Mine Undere, og at Mit Nærvær er virkeligt; Jeg vil åbenbare Mig på dig for at vise alle og enhver, hvordan Jeg er i dig og du i Mig, så de må tro at gennem dine ord, Er Jeg; den Kærlighed, hvormed Faderen elsker Mig, er i dig, Mit barn, det er derfor, Jeg er i Dig; idet du har vundet Min Fader i Himlens gunst, har Han givet dig denne gave, denne uudtømmelige gave, der er langt mere dyrebar end alle verdens rigdomme tilsammen;

Jeg kommer til jer igen, så I kan høre Guds Ord; Jeg er Gud; herliggør Mit Navn, og forkynd for denne verden, at Jeg har sejret: Mine Mirakler; Jeg ønsker at Mine Mirakler bliver kendt og udbredt; Himlen og Jorden skulle se Min Herlighed; tvivl ikke længere, men tro nu … – Jeg vil åbne en vigtig dør for dig;4

hør Mig nu, og skriv i Mit Navn: Jeg siger jer, frelsen vil komme til de forladte, og til dem, som aldrig søgte Mig, de fattige og de elendige, de forladte og udhungrede,5 som behøver vand, hvor der intet findes; deres tunge er udtørret af tørst; det er derfor, Jeg vil give dem vand med Min Egen Hånd; har du ikke bemærket, hvordan Jeg samler de elendige? de døende?

Jeg vil kalde på syndere og alle dem, som jeres præster6 fordømmer dagligt med deres hårde ord; Jeg vil vende deres sorg til glæde, og når de spørger: ”hvad med os? kan vi også arve Dit Rige? kan vi virkelig blive frelst?” vil Jeg svare dem: ”Jeg har hørt jeres indtrængende bøn, Jeg vil også frelse jer, selv i jeres utrolige elendighed vil Jeg frelse jer; Jeg er kommet for de syge, for de fattige, har du ikke hørt det før, Mit barn?” det er ikke dem, der kalder Mig: ”Herre, Herre”, og som ikke gør Min Vilje, det er ikke dem, Jeg vil høre; det er ikke dem, som dagligt taler om jeres ståsted, men som ikke selv har noget, som Jeg vil høre; ak for jer, som er rige! I har jeres ære nu, men på jeres begravelsesdag vil I blive fjernet fra Mit Rige og dit navn fra Livets Bog … og du, datter, lad ikke din sjæl flagre andre steder hen end Mit Hjerte;

frygt ikke at forkynde Mit Barmhjertige Råb, ær Min Ånd! Jeg skal vokse i dig, så længe du er parat til at formindske dig og udslette dig selv; Mit Arbejde i dig vil herliggøre Mit Navn, vi, os? Ic;


1 Herren tøvede her, men sagde så det der fulgte.
2 Mange mennesker i forskellige land bevidnede dette. De så mit ansigt meget lysende, som porcelæn, som lys der kommer indefra, og som en ung pige.
3 Ved renselse og prøvelser.
4 Han fortalte mig ikke hvilken dør. Men senere forstod jeg. Få dage senere lykkedes Fader O´Carroll på trods af hindringer at få et privat møde med Patriark Bartolomeus i Konstantinopel.
5 Jesus taler i billeder. Han mener dem, der ikke er omvendte, de herreløse får og de uåndelige.
6 Nogle som lige er blevet omvendte ved ”Sandt Liv i Gud” i Grækenland og for første gang er gået helhjertet til skrifte, og som er ivrige efter at vende tilbage til Kirken, tørstig efter Gud, bliver fordømt med hårde ord af skriftefaderen, hvis han finder ud af det med Budskaberne, og sommetider truer han dem med ekskommunikation.