29. juni 1994

(Ottawa)

Du er min Frelse.

Jeg er din Frelse, barn! og du, du er Mit adoptivbarn! så støt dig til Mig!
– i din svaghed arver du Min Styrke;
– i din lydighed arver du Min Vilje;
– i din totale udslettelse bliver du arving til Mit Billede;
– i din fattigdom arver du, hvad de kloge søger men aldrig finder, du arver Min Visdom;

erstat ikke dine gaver med noget som helst andet i denne verden, beskyt dem dyrebart, indtil Jeg kommer og henter dig; ligesom en brudgom løfter sin brud over dørtrinet, således vil Jeg også i den time løfte dig, Min elskede, for at gå ind i Min Herlighed … vogt derfor over alt det, Jeg har givet dig, og lyt ikke til dem, der forsynder sig imod dig, Min dyrebare sjæl …

Min-Kærligheds-Fange, men alligevel mere fri end nogen sinde før, er du lykkelig over at være sammen med Mig på denne måde?

Jeg er uværdig — hvad kan jeg svare? Du ved det, Herre. Du ved, hvor lykkelig jeg er.

kom, vi, os?

Ja! altid, vi, os.