26. juni 1994

Min Herre?

Jeg Er … hvorfor svinder du ind som en skygge?

Det ser ud til, at jeg er blevet
en, som man håner …
jeg ved, når nogle undgår mig;
hvor mange flere ondskabsfulde ting
vil de sige om mig?
Selv til gengæld for mit venskab
fordømmer de mig,
skønt alt, hvad jeg gjorde, var Din Vilje;
Jeg beder for dem, ofrer for dem.
Vil Du ikke forsvare min uskyld?

frygt ikke for jeg er dig nær; tillad at de ting sker, for med det offer får Jeg fat i sjæle, som er på vej til fortabelse; ah Vassula … en dag vil Jeg vise dig det store antal sjæle, som Jeg frelste gennem de sår, som dine kritikere har påtvunget dig, og gennem dine reparationshandlinger … Min Kærlighed til sjæle overstiger al mulig forståelse, og Jeg siger dig, Min tørst efter elendige sjæle er stor! hvordan kan Jeg så være ligeglad, Min Vassula? hvordan? når horder af nationer frafalder og gør oprør? nutidens oprør er endnu større end det Store Oprør, som kendes fra fortiden;1 forlader en hyrde sin flok? Jeg er jeres Hyrde, og Jeg elsker Min lille flok;

nuvel, Jeg og du vil fortsætte med at arbejde sammen; dit arbejde er ikke forgæves, og Mit Hjerte glæder sig, hver eneste gang dine Læber udtaler Mit navn; hver fiber i Mit Hjerte elsker dig;

… kom, støt dig til Mig, og sluk Min tørst ved at bringe Mig sjæle, og Jeg skal fortsætte med at sende dig ud til alle lande og forkynde Min Kærlighedshymne; og over dig, Min myrra, vil Min skygge hvile og bekræfte virkeligheden af Mit Nærvær, fordi Mine tegn vil følge dig;


1 Se: salme 95