6. oktober 1993

Vassula, Mit barn, Jeg, Jahve, giver dig Min Fred; hold dit blik fæstnet på Mig og du skal leve; er du villig til at forny dine løfter til Mig om i trofasthed at tjene Mig?

Jeg er villig til at indfri,
hvad jeg skal indfri
Jahve, Min Herre.
Jeg er villig til at tjene og være trofast
mod min Gud, Jahve, og Frelser.
Må Dit Rige komme
og Din Vilje ske.

er du stadig villig til at gå til dem, som Jeg sender dig til og være Mit Ekko?

Ja, jeg er villig, så længe jeg ikke taber Dig af syne, min Gud.

Jeg er altid med dig … sammen vil Jeg og du vandre, hold din hånd fast i Min; er du stadig villig til at plante vingårde, og forskønne dem, som ingen har taget sig af?

Jeg er villig, Abba,
så længe som det, der plantes,
er gjort med Din Hånd
lagt over min hånd for at lede den.
Jeg er villig til
at forskønne Dine vingårde,
så længe Dine varme Stråler
af Dit Guddommelige Lys
skinner over dem.

Jeg er foran dig for at vejlede dig, følg Mine Fodspor; Jeg vil åbenbare Mit Hellige Ansigt, og Jeg vil lyse på jer alle; er du villig til at vande Mine vingårde?

Ja, min Herre,
så længe vandet kommer
fra Din Egen Kilde.

vandet vil komme1 fra Min Egen Kilde, fra Min og Lammets Trone, og Mine vingårde vil bære frugt, og løvet vil aldrig visne;2 Jeg vil våge over Mine nye vingårde, Mine Øjne vil aldrig forlade dem; de vil skyde yndefulde skud, og deres grene vil bære frugt i overflod for at mætte enhver udsultet mund; Jeg vil forsørge alle levende skabninger;

har Jeg ikke sagt,3 datter, at Mine Ord, fra at være en lille bæk, vil udvide sig til en flod, og at floden vil starte med at strømme og vil vokse og blive til et hav, et hav af Kærlighed? se hvordan de tidligere forudsigelser gik i opfyldelse? har Jeg ikke sagt, at Visdom vil blive din Lærer og vil undervise dig, og at Min Undervisning vil blive udøst over dig som profeti? har Jeg ikke sagt,4 at Jeg, Gud, vil forme dig og lede dig i Mine Forsamlinger for at vidne for Mig, den Allerhøjeste? har Jeg ikke sagt, Vassula, Min datter, at Mine Ord5 vil dække hele Jorden som tåge? har Jeg ikke sagt, Mit barn, at Jeg vil tage dig med over havets bølger og hele Jorden til alle mennesker og lande for at forkynde Min Kærlighedshymne6 og herliggøre Mig? så jubl over Mig! kom, og pris Mig, barn; se hvordan alle Mine tidligere forudsigelser7 er gået i opfyldelse?

din Fader er din Hersker; Jeg er Hersker over Himmel og jord; Jeg er Hersker over hele skabelsen, vældig stor, ingen og intet overgår Mig; Jeg er tilstrækkelig selv; afkom? … Mine egne, ingen kan måle sig med Min herlighed; tror du på, at Jeg kan omstyrte konger og kongeriger, hvis de blev en hindring for Min Kærlighedshymne?8 Jeg har lovet dig alle disse ting længe før, end de vil ske, og i dag siger Jeg dig: Jeg, Gud, vil give dig Min Styrke og en hukommelse for at bevare al Undervisningen, du hører fra Visdommen;

selvom voldsomme beskyldninger vil ramme dig som hagl, bliv ikke bange, Jeg vil trykke dig endnu nærmere mod Mit Hjerte og beskytte dig; Satan har sat sig for at føre krig mod dig, og du er blevet hans højeste mål, fast besluttet på at stoppe dig fra at profetere; vær ikke bange for hans trusler, Jeg vil hjælpe dig, Jeg vil hjælpe dig, så fat mod! du vil gå uhindret, og de fornærmelser, han retter mod dig ved brug af mennesker, vil blot gøre dig stærkere;

Jeg vil udføre uventede mirakler i Mine Forsamlinger for at minde Mine børn om, at Jeg Er; Faderen, de har forladt, har aldrig forladt dem; Jeg vil minde dem om, at Mit Nærvær frelser, og at Min Hellige Ånd, som de har glemt, giver dem hvile; Jeg vil minde Mine børn om, at min Medfølelse ikke forbliver urørt, for jeg er Fader til dem; Jeg vil få deres hjerter til at synge for Mig, og de vil indse, at deres bord er tomt udenfor Min Helligdom; de vil forstå, at de vil stivne af sorg og byrder udenfor Min Helligdom; udenfor Mine Arme vil de møde Destruktion og Død;

din generation er privilegeret ved at høre Min Stemme; Jeg har åbnet Min Mund for at tale og undervise de ulærde; Jeg er fast besluttet på at give jer Min Fred og frelse jer; Jeg er fast besluttet på at lade jer få at vide, Jeg er jeres Fader og I — Min såsæd;

i dag er figentræets grene spændstige og dets blade springer ud; kan I stadig ikke opfatte Tiderne; hvorfor er det, at så mange af jer ikke kan læse og forstå Skrifterne? hvorfor er det, at de fleste af jer har mistet fatteevnen? har Jeg ikke sagt: hold jer årvågne? Mine børn, Mit Rige bliver budt jer i dag, gå ikke forbi det uden at ænse det; lad heller ikke Mit Rige overhale jer;

overse ikke Min Kærlighed; kom, Jeg er altid med jer;


1 Parallelt: mennesker (vand) vil blive genoplivet af Helligånden (Guds Kilde)
2 Vingården repræsenterer Guds folk. Kilden repræsenterer Helligånden. Bladene som aldrig visner repræsenterer guddommelighed og evigt liv.
3 Sagt i 1987 (20. marts 1987; 20. maj 1987; 5. november 1987)
4 Tilbage i 1986
5 Budskaberne.
6 Budskaberne.
7 De fleste forudsigelser var forudsat i 1986
8 Budskaberne.