27. maj 1993

fred være med dig; Jeg er Alfa og Omega;

forbliv i Mig, så du kan forkynde Mit Budskab så tydeligt, som du bør; lad Mit Ord gå ud, lad enhver høre Mit Kald og forstå, hvor meget Jeg elsker dem; lad dem vide, at Mine Fem Sår er vidt åbne;

mennesket har en grænseløs evne til at forråde og ramme Mig … med smerte og sorg i Mit Hjerte må Jeg fortælle dig alt, hvad Jeg ser i Mit Eget Hus; i dag tramper Tyrannen allerede på Mit Legeme og ønsker fuldstændigt at udslette Mit Evige Offer; en af dem, der bor under Mit tag forråder Mig; han forkynder fred, men søger kun det onde; han brænder røgelse, men det er for at tilkalde Satan for at opnå mere magt;

Åh Herre! Jeg kan næsten ikke tro, at dette virkelig foregår…

alligevel foregår det, det virker ikke, som om du forstår det … sammen med sine tilhængere er han besluttet på at indsætte sig selv på Min Trone og regere verden i profetklæder, og oh! … så mange af Mine hyrder bliver vildledt af deres falske lærdomme og vildfarelser; de forlader den rette sti og vandrer for at følge en tradition, der ikke kommer fra Mig; de forlader de hellige regler, som Jeg har givet dem;

Jeg har advaret jer imod disse falske lærere og falske profeter, Jeg har advaret jer om, at i de sidste dage vil Babylon blive oprejst i Min Helligdoms hjerte, så Min Helligdom vil blive til en tyvehule, et tilholdssted for djævle! O datter … en bolig for enhver ond ånd at holde til i og regere fra … de har travlt med at drive handel i Mit Eget Hus; disse handelsfolk fremmer deres egen sag i Mit Hus, mens de leder Mit folk til at leve i synd; de forfølger Mine profeter, de dræber Mine talerør og lader deres egne falske profeter, der udbreder kætteri og vildfarelser, slippe; de vanærer Mine profeter foran hele verden, og de lyver for verden, der elsker at lytte til bagvaskelser og fornærmelser; de flår Mine Traditioner fra hinanden og erstatter dem med menneskelige påfund og doktriner; alle disse ting gør de lige foran Min Trone … disse kræmmere fører mange bag lyset med besnærende argumenter; de indsætter deres egne på de bedste poster, så de kan regere med et Falskhedens scepter;

– Jeg har udvalgt dig til at være Mit Ekko, så gå ud og forkynd, hvad du har hørt; sig til dem, at I alle lever under det forudsagte Store Frafald; sig til Mine hyrder, at de skal åbne deres øjne og ører for Mine forpinte råb, for snart vil de være tvunget til at spise og drikke gift; kald jeres forsamlinger sammen og forbered dem på at holde sig vågne under bøn og faste; Satan er på vej for at sætte enhver på prøve; han kommer for at sprede jer og splitte jer; han er på vej mod Min Trone i Mit Tabernakel for at sælge Mit Blod og fjerne Mit Evige Offer;1

Mit folk … Min arv … Jeg råber til jer: præster og Mit Alters tjenere, I, som løfter Mig hver dag, opgiv Mig aldrig, sælg Mig aldrig 2 …. englenes klage kan allerede høres og himlene bæver for det, de ser komme, selv dæmonerne er forfærdede og blegner …

Fjenden, som påstår sig så meget større end noget andet, der tilbedes, vil krone sig selv i Min Helligdom; han er på vej, med en snare i sine hænder, på udkig efter den, der er udpeget af Mig 3 og som hindrer lovløsheden i at bryde ud; diskret og modig er han; og hans liv bliver udøst som et offer …4 Jeg velsigner ham for at have et fast greb om Traditionens uforanderlige Budskab, men Satan ønsker at bringe ham til tavshed, for at udsprede sine vildfarelser og fejl5 gennem munden på dem, som vil sælge Mit Blod og lede jer alle mod jeres undergang;

dette er Satans time; med afskyelige planer om at tilintetgøre Min skabelse; råb det ud, datter, for den dag er nær, og den vil komme for at ødelægge land efter land; Mit Hjerte er knust … Kærligheden var ikke bange for at dø, så frygt heller ikke, I, Mine venner og Mine hyrder, følg Mig; jeres opgave er at forsvare Mit Ord og Min Kirke til døden; sig ikke, ”lad mig først gå og sige farvel til mine egne;” Jeg siger jer: ”når hånden er på hyrdens stav, vil ingen, der ser sig tilbage, være Mig værdige eller egnede for Mit Rige;” følg Mig i Mine Blodplettede Fodspor, hele vejen til Golgata;

datter, Min velsignede, din Trøster er glad for, at du trøstede Ham; og at du tillod Ham at bruge din hånd; oh … Vassiliki, disse Tårer af Blod, som Jeg udgyder hver dag, skyldes uretfærdighed og ondskab; …6 generation! O, generation! hvorfor har du forladt din Gud?

(Her vender Kristus sig om imod mig og sagde:)

Min engel, formet af Mig, sår Mig ikke ved at slippe Min Hånd nu; nogle vil stene dig, nogle vil slæbe dig gennem mudder, nogle vil knytte deres næver og true ad dig, men frygt dem ikke; du nævner, at de dynger fornærmelse efter fornærmelse over dig, og bagvaskelse på bagvaskelse, Jeg siger dig, de samler kun belønning på belønning til dig her i himlen, og velsignelse efter velsignelse fra Mig på din pande, så forkynd Mit Budskab uden frygt; giv vidnesbyrd, Min engel, og Jeg skal afholde Mig fra at dømme mange sjæle for de sår, du modtager; Jeg vil belønne dig rimeligt for de sår, du modtager i Mine venners Hus; Jeg har udvalgt dig til at være Mit Lidelses offer, alteret, hvorpå Jeg vil lægge Enheden, så hvad mere kan du bede om? hvad mere kan Jeg give dig, som Jeg ikke allerede har givet dig?

Visdom er givet dig, og Min Ånd er med dig, for at du er i stand til at udholde verdens plage og oh … Jeg har givet dig den gave at tørste efter Mig og længes efter Mig, en uvurderlig gave; derfor: gå med Mig og tillad Mig bruge dig og sende dig fra land til land for at fortælle dem, at den Gud, de havde glemt, aldrig har glemt dem; mind dem om, at Herrens Hjerte er Barmhjertighed; ja, fortæl dem at Jeg er mild og ydmyg af Hjertet;

Jesus er Mit Navn; ic;


1 Jesus var i en sådan pine, at Han græd.
2 Flere tårer fra Jesus.
3 Paven: Johannes Paul II.
4 Paven
5 Satans
6 Øjeblikke med stilhed, så igen et meget sorgfyldt udbrud fra Herre.