23. april 1993

(Vor Velsignede Moder.)

Jeg velsigner dig, Mit barn; Christos anessti!

Alithos anessti!!1

Ecclesia vil komme til live igen! fat mod! Satan kan lægge forhindringer på din vej, men Jeg er nær dig og fjerner dem; når nogen beslutter sig for Gud, bør man efterlade alt for at følge Ham; alt hvad du gør, er ikke forgæves;

Vassula, en dåb vil komme, og hvilken stor dåb det vil blive! Jesus vil døbe Jorden med Ild; indtil da vil Jeg blive ved med at vise Mig; så nu er det omvendelsens tid, og det er forsoningens tid; Jeg siger jer, kære børn, dét offer, som Gud beder jer om i dag, er at ændre jeres liv og leve helligt;

Gud beder alle sjæle om at omvende sig; sig ikke, at I er alt for elendige til, at Gud kan tilgive jer, og at Den Højeste ikke længere vil være barmhjertig; Gud kommer til jer alle, selv til de mest elendige; vend tilbage til Gud, og Han vil vende tilbage til jer; kom og tag bolig i Hans Hjerte, som Han tager Sin i jeres;

lad det blive kendt, at uden indtrængende bønner fra hjertet vil I ikke være i stand til at se Guds Rige; Hans Herredømme på Jorden er forestående; husk, hvad Gud ønsker af jer, er hjertets omvendelse; vær ikke bange for at indrømme jeres synder; lev og praktiser skriftemålets sakramente;

Mine børn, Jeg velsigner jer alle.


1 Vor Velsignede Mor hilste mig på græsk, efter ortodoks skik efter påske. Blandt ortodokse har vi efter påske den skik, at når man møder hinanden, hilser man ved at sige: ”Kristus er opstanden”. Den anden svarer: ”Han er sandelig opstanden!”.