19. marts 1993

(Jeg smølede denne morgen. Da så jeg Herren, og Han sagde: ”Og hvornår har du tænkt dig at komme til Mig?”).

Vassula, Jeg, Jesus, giver dig Min Fred; blomst, sig Mig, vil en blomst overleve uden vand? nej? Jeg er det Levende Vand, og det er Jeg, der holder dig i live;

Sommetider, Herre, er det som om, Du trækker Dig bort fra mig og efterlader mig i hænderne på Dine og mine forfølgere. Det virker som om, at de har magten til at slå ihjel. Gør jeg Din Vilje? Måske gør jeg ikke, måske gør jeg det modsatte.

og tror du, at Jeg vil tillade det?

Sommetider tillader Du ting, der overrasker os, og da kan vi kun sige dette: ”Nuvel, Gud har Sine grunde. Gud tillod dette at ske, og for os er det et mysterium.”

Jeg er glad for, at du er oprigtig mod Mig; det er sandt, at Jeg tillader visse ting at ske, men det er for Min største herlighed; siden Jeg og du indgik Troskabens pagt, vil Jeg ikke tillade noget at komme mellem Mig og dig; Jeg ønsker at helbrede denne generation gennem Mit Offer, og til Min Glæde har Jeg fundet, hvad Jeg altid søgte;

Jeg ledte efter et udelt hjerte, og da Jeg fandt dit hjerte, besluttede Jeg mig for at erobre det … (fat mod,) Jeg var ude at lede efter et opmærksomt øre, og Jeg fandt det; Jeg har altid givet Min Visdom til dem, der er som børn, som du ved, det er derfor, at Faderen fandt glæde ved at give dig Visdom;

Er det sandt?

(Dette var meget spontant).

tvivler du?

Nej!

Faderens Barmhjertighed er Stor, og selvom din opførsel var forfærdelig, så omstyrtede Han Sine fjender i dig, og lod skællene falde fra dine øjne, så du kunne se Min Skønhed, og af hele Mit Hjerte udbrød Jeg: kom! kom med Mig, Jeg vil dække et bord for dig, du skal ikke sulte længere, og Jeg vil dele Mit Bæger med dig; Mit Hus vil være dit Hjem, og vi skal vandre sammen for at besejre et gudløst folk; Jeg vil aldrig skjule Mit Ansigt for dig, men du skal også imødekomme Mine krav;

genopbyg Mit Hus med kærlighed1, så alle kan se Mit genskær i jer; lad alle læber sige om jer: ”sandelig, de er Guds hellige folk”; og sandeligt siger Jeg jer, som Jeg har sagt jer en gang tidligere: hvis din hånd eller din fod bringer dig til synd, så hug den af og kast den fra dig; det er bedre for dig at gå lemlæstet eller vanfør igennem livet end at have to hænder eller to fødder og blive kastet i den evige ild; åbn jeres hjerter, ikke jeres forstand! luk op for jeres Konge, og tillad Mig at komme ind i jeres hjerte, og Jeg skal fylde jeres hjerte med glæde!

forstå, Mit barn, at dit eneste våben mod fortabelse er bøn; Jeg spørger nu enhver af jer: hvem søger Mig oprigtigt? hvem af jer vil dele Mit Bæger? Splittelsens Bæger, Uenighedernes Bæger? Jeg er overmandet af smerte; Jeres Frelsers Hjerte er sønderrevet til ukendelighed;

når Jeg vender tilbage, hvor megen tro vil der så være tilbage? når Jeg kommer, vil Jeg så finde jer, Mine venner, anderledes end det, Jeg ønsker, I skal være? vil I stadig have sproget og Traditionerne, som Jeg overdrog jer? eller vil I tale som filosoffer og prædike fra et Babelstårn?

sig Mig, hvad er der blevet af Ånden, som Jeg skænkede jer? jeres gær er den samme som Farisæernes og Saddukæernes; I taler om Loven, men I bærer Den ikke i jeres hjerter; Min Lov er levende! mennesker af ringe tro! men I har gjort Mit Ord til intet i kraft af jeres sinds ræsonnementer; Jeg siger jer, jeres hjerte er så fjernt fra Mig, som himlen er fra Jorden, for I har negligeret den vigtigste betydning af Loven, kærlighed, anger, barmhjertighed, sand tro! hvem af jer, der prædiker i Mit Navn, elsker oprigtigt sine fjender?

Mine Børn, hvor svært det er, at komme ind i Mit Rige! Mit folk, hvad har I gjort ved Mit Kors’ Sprog? hvor længe skal Jeg finde Mig i falsk lære eller i den afskyelighed, som I har rejst i Mit Tempel? se, i dag lader Jeg jer se undere,2 selv hedningerne er begyndt at se dem,3 for endnu engang har Jeg fattet medlidenhed med jer; Jeg, jeres Gud, taler til jer i dag, luk ikke jeres dør foran Mit Ansigt …

Hvem taler Du om, Herre?

om dem, der deler Mit bord … og du, Min forkærlighedens stad, vrid og vend dig ikke i Mine Hænder; lad Mig lede dig, som Jeg ønsker, for at fuldføre Min Plan;

Kærligheden velsigner dig;


1 Jesus taler til alle.
2 Den Hellige Ånds udgydelse.
3 Åbenbaringer og syner for ikke-kristne.