17. marts 1993

fred være med dig;

Mit barn, du skal undervise Mine børn i alt det, Jeg har givet dig; frygt ikke, for Jeg er foran dig, og Jeg er dit skjold; ingen vil nogensinde, lige meget hvor meget det onde vil prøve, komme imellem dig og Mig; på trods af at Satan forsøger at organisere mennesker for at forhindre dig, og skønt han får dem til at forene sine kræfter imod dig, frygt aldrig; Jeg er den Almægtige, og Mine Øjne ser al den uretfærdighed, du udsættes for; elskede, Jeg skal fylde dig med Min Styrke, og Jeg vil give alle Mine børn brød i overflod;

Jeg vil få din ildhu for Mit Hus til at fortære Mine fjender; Jeg skal lade dig blive en trussel for dem; så frygt aldrig, eftersom Jeg står foran dig; Mine velsignelser er over dig, og ethvert fiber i dit hjerte skal blive fyldt af Mod, Styrke og Fred; på den måde vil du gøre bod for sjæles frelse og for fornyelsen af Mit Hus på den mest fuldendte måde;

løft din stemme uden frygt og profetér; profetér, Mit barn, med det formål at udslette al synd fra så mange hjerter! lad dem, som har ører, lytte til, hvad Ånden siger til kirkerne i dag; lad alle, som er tørstige, komme: skriv, og fortæl Mine præstelige sjæle dette: “oprøret er allerede i gang, men i hemmelighed, og den, som holder det tilbage, må først blive fjernet, inden Oprøreren træder åbent frem;”1 Jeg siger jer, elsk Min Kirke, som Jeg elsker Hende, og som Jeg ofrede Mig for Min Kirke for at gøre Hende fuldstændigt hellig, gør også I det, Mine præster, giv jer selv som offer for Hende, imiter Mig;

Jeg siger jer alt dette, og Jeg ved, at Mine får, som tilhører Mig, vil lytte til Min Stemme og aldrig vil svigte Mig; i dag siger Jeg jer fra Mit Hjertes dyb de samme bitre ord, som Jeg sagde til Mine disciple ved Mit Sidste Måltid: der er en, som sidder ved Mit bord, som gør oprør imod Mig; Jeg fortæller jer det nu, før det sker, så I, når det er sket, må tro, at Jeg er Den, som taler i dag;”

Mine små børn, lad ikke jeres hjerter være urolige; tro på Mig, og frygt ikke; snart vil Faderen sende en Dåb af Ild for at brænde denne verdens forbrydelser; tidspunktet vil være, når magtens mænd går ind i Min Helligdom, mænd, som ikke kommer fra Mig; ja, i virkeligheden er denne time her allerede;

”Jeg, Jesus Kristus, ønsker at advare Mine præster, biskopper og kardinaler, Jeg ønsker at advare hele Mit Hus om en stor prøvelse; Min Kirke nærmer sig en stor prøvelse; husk at Jeg har udvalgt jer ved Min helliggørende Ånd for at herliggøre Mig; Jeg har udvalgt jer fra begyndelsen til at være Min Kirkes faste grundpiller og leve ved tro på Sandheden; Jeg har udvalgt jer til at dele Min Herlighed og vogte Mine lam;

”Jeg siger jer sandeligt, at I snart vil blive prøvet ved ild; bed og fast for ikke at blive sat på prøve; stå fast og hold traditionerne, som I har lært det; adlyd Min pave, ligegyldigt hvad der sker; forbliv trofaste mod ham, og jeg vil give jer den nåde og den styrke, I får brug for; Jeg beder jer indtrængende om at forblive trofaste mod ham, og hold jer væk fra alle, som gør oprør imod ham; lyt især aldrig til nogen, der afviser ham: lad aldrig jeres kærlighed til ham blive uoprigtig;

snart vil I stå foran en ildprøve af en grad, som I aldrig har oplevet før; Mine fjender vil prøve på at købe jer til sig selv med lumske taler, den onde er allerede i gang med sit arbejde, og Destruktionen er ikke langt væk fra jer; paven vil gennemgå stor lidelse; det er grunden til, at I alle vil blive forfulgte for at proklamere Sandheden og for at være lydige over for Min pave; det er også derfor, de vil hade jer, fordi deres handlinger er onde, og enhver, der arbejder for den onde, hader virkelig Lyset og undgår det af frygt for, at hans Destruktive handlinger skulle blive afsløret;”

Jeg siger jer sandelig, alle fibre i Mit Hjerte er sønderrevne; hvis nogen kommer på din vej og bringer en anden lære end den, Jeg Selv har indført, lyt ikke til ham; disse mennesker kommer fra Bedrageren; Jeg har lagt Min grund på Peter, klippen … og dødsrigets porte skal aldrig få magt over den … hvis nogen kommer til dig og siger: ”opgiv din trofasthed mod denne Pave og gå til en andens sunde bevægelse”; vær da urokkelig! vogt jer! surdejen fra Bedrageren kan være kraftig og smager måske godt, men i virkeligheden er den et dødelig bedrag! tillad ingen at bedrage dig; modstå djævelens taktik, for i dag, Mine præster, må I bekæmpe det onde med den styrke, som I modtager fra Mig, som er Sandheden; I vil befinde jer i en åndelig krig som aldrig nogensinde før, mod en hær, som er skabt af Mørkets magter;

bed, mine elskede, hele tiden; Jeg Er med jer; Jeg elsker jer alle; et menneske kan ikke have nogen større kærlighed end den, som giver sit liv for sine venner, som Jeg har gjort; I er Mine venner; vær oprigtige imod hinanden, elsk hinanden og forbliv urokkelige uden frygt, når den store Prøvelse, som nu svæver som en sort sky over Mit Hus, vil dække det som et sort slør; Jeg har fortalt jer alt dette, før det sker, så I, når det sker, må tro;


1 2. Timoteus brev 2:7