9. december 1992

fred være med dig; velsignet af Min Fader, vær Mit ekko!

opret Mit Rige i Australien, så Kærlighedsfrø alle vegne og i alle retninger; tøv ikke, og svar på alle anmodninger, som du vil få; Jeg vil give dig tilstrækkelig styrke til at udbrede Mit Budskab …

vis Min Ånds overbevisende kraft; vis, hvordan Min Ånd opløfter, lærer og afslører Sandhedens dybder og dybden af den Evige Gud; vis for de ulærde de åndelige tings virkelighed, som er givet af Ånden, og afdæk Kundskaben givet af Min Ånd; vis Min Ånds fulde kraft, hvordan Han opelsker, bevidner og forsyner de fattige, de enkle, de ydmyge, men undviger de rige, de kloge, de stolte, som bedømmer Min Ånd med deres naturlige forstand og vurderer alting efter deres egen ånds betingelser; Vassula, læg mærke til din åndelige vækst, og tvivl aldrig på Min nåde;

Jeg, Jesus, er din Lærer og din Herre; tvivl aldrig; ic, modtag Min Fred;