7. december 1992

(Australien)

(Lige før mødet, gav Gud Fader mig dette budskab)

skriv: fortæl dem, at Jeg er den Kærligste Fader; fortæl dem, hvordan Jeg bøjer Mig ned for at nå dem, nu;

Kærligheden og Trofastheden stiger ned nu for at omfavne jer alle, for at forny jer, genoplive jer og løfte jer ud af den sløvhed, der dækker denne jord; sig ikke, at Jeg er for langt væk til at kunne nås og uberørt af jeres fortvivlelse og uimodtagelig for jeres kalden;

hvis flammerne besejrer jeres lande, og ild fortærer Jordens mennesker, er det alt sammen på grund af det store frafald, der har indtaget land efter land og er trængt ind i hjertet af Min Lov; dette frafald gjorde jer til tiggere, og fik jer til at tro, I er faderløse … hvor har Jeg ondt af jer! O generation, hvor længe må Jeg vente? Mine advarsler og Mine kald lyder over hele verden, og skønt Min sorg er akut, og Min Retfærdighed nu flyder over, kan Jeg stadigvæk give efter, og Jeg kan godtage den hyldest, I måtte skænke Mig;

Jeg er rede til at tilgive jer ved Blodet, som blev udgydt af Min Søn og ved Hans Offer, hvis I tager Mine Ord til hjertet; Jeg, som skabte jer af Kærlighed, spørger jer: vil Jeg høre fra jer jeres råb om anger? …

datter, forherlig Mig, og åbenbar for alle Mit Hellige Ansigt med kærlighed! Jeg velsigner dig og alle, som ledsager dig;