1. maj 1987

Jeg, Gud vil give dig styrke nok, så du bliver i stand til at fuldføre Mine Gerninger; afvis Mig aldrig; søg ikke dine interesser, men Mine; giv Mig frie hænder, så Jeg kan bruge dig og gennem dig stige ned til Jorden for at åbenbare Mit Ord, indtil Jeg kommer og forløser dig;

Vassula, Jeg vil forudsige din død; ingen af Mine udvalgte sjæle har nogen sinde været bange for denne time; Jeg vil åbenbare dig endnu fem af Mine mysterier; kom nu og kys Mine fem sår;

(Jeg kyssede Hans sår. Først Hans hænder, så Hans fødder, derpå Hans side. Men jeg forstår endnu ikke, hvad Jesus mener med fem mysterier, og hvad de har med Hans fem sår at gøre. Men jeg ved, at når tiden er moden, vil Han lade mig det vide. Således lærte jeg ikke at spørge.)

Vassula, Jeg vil fortælle dig Mine hemmeligheder, når du er vokset lidt mere;1 bønfald Mig om Mine nådegaver, og Jeg vil give dig dem,

Min Gud og Fader
jeg vil bede Dig om en ting,
som har få klausuler;
og det er kun
for Dine interesser og ære:
Må Dit budskab
nå ud til verdens ende
og drage mange hjerter til Dig.
Må Din vilje ske
og Dit hellige navn blive herliggjort.
Må den Onde miste sin magt
og blive knust for evigt.
Dette er, hvad jeg ønsker nu,
og hver gang Du vil høre
min stemme med en anmodning,
vil det kun være til Din Ære.
Enhver tjeneste, jeg beder om,
vil være til Din Ære.
Ethvert råb om hjælp fra mig
vil være for Dine interesser
og intet for mig.
Al den styrke, jeg vil bede om,
vil være for Dine interesser,
Gud den Almægtiges.

du lille, sæt dine fødder i Mine fodspor og følg Mig;

det er Jeg, Jesus,

Jesus?

Jeg er; elskede, kald Mig Ægtefælle og også Fader; Jeg elsker dig; kom, lad os arbejde.2 elsk Mig brændende og gør godt igen for andre der sårer Mig;

Min Gud, jeg spekulerede på, hvordan jeg skulle kunne være som en due, der flyver over den ’onde verden’, hvis jeg selv er ond og fuld af synd? Jeg befinder mig i samme tilstand som alle de andre. Jeg vil ikke være i stand til at ’se og høre alt’, sådan som Du sagde, jeg skulle gøre, for jeg er ikke bedre end dem, der sårer Dig…

Vassula, vær i Mig; bestræb dig på at opnå renhed; drag fra Min Renhed som Jeg tilbyder; drag, sug til dig fra Mig, absorbér Mig; Jeg er Endeløs Rigdom, og hver sjæl kan øse af Mig;

Fordi jeg har modtaget så mange nådegaver, kunne jeg let blive forfængelig, og den onde ånd kunne med lethed friste mig!

Jeg vil altid minde dig om din elendighed og din fortids skygger; Jeg vil minde dig om, hvordan du fornægtede Mig, og hvordan du forkastede Min store Kærlighed, da Jeg kom til dig, og hvordan Jeg fandt dig død, liggende iblandt de døde i mørke, og hvordan Jeg ved Min Barmhjertighed og Min Kærlighed genoplivede dig og løftede dig op til Mit bryst;

kom, lad os bede, sig:

”Min Fader, led mig hvor end
Din vilje ønsker, at jeg skal gå,
tillad mig at leve i Dit Lys
og varm mit hjerte,
så det må gløde og give varme
til dem, som kommer mig nær,

velsignet være Dit Navn,
fordi Du giver mig alle disse nådegaver
på trods af min intethed,

velsignet være Dit Navn,
for det Gode, Du har gjort mod mig
og for den Barmhjertighed Du har vist mig
ved at løfte mig nær til Dit Hjerte, amen;”

lad os gentage det;

husk at alle de nådegaver, Jeg giver dig, er til gavn for Mine interesser; hold intet tilbage for dig selv; herliggør Mig ved at tage del i Min glæde;

Jeg ønsker, at jeg må blive i stand til at herliggøre Dig. Jeg ønsker, at verden må prise Dit navn. Måtte dens bønner stige op som røgelse og nå Dig. Måtte dens lovsange genlyde i himlen som en banken på Din dør.

Kærligheden vil besejre det onde;

elsk Mig af hele din sjæl og af hele dit sind; lad Mig være alt; Jeg, Herren, vil sørge for dig lige til det sidste;

Så tag mig selv om jeg intet er og gør med mig, som Du ønsker. Jeg er Din.

kom, lad Mig glæde Mig ved altid at høre disse ord om fuldkommen overgivelse; Jeg elsker dig datter;

Jeg elsker Dig, Fader.


1 Gennem årene, lærte jeg at trænge ind i Hans fem sår ved Helligåndens kraft. Disse var de fem mysterier.
2 Jesus udtalte disse ord så elskeligt og fredfyldt, som kun Gud kan gøre det.