30. april 1987

Jesus, i dag beder jeg Dig give mig, hvis Du vil, et særligt budskab til en, der er døende?

døende?1 hun er ikke døende, hendes sjæl vil blive fri, hun vil blive befriet og leve! hun vil komme til Mig; hendes sjæl vil blive fri;

skriv og fortæl hende, hvordan Jeg søger hver eneste sjæl; hvordan jeg ernærer udsultede sjæle; hvordan Mit Brød giver evigt liv; hvordan Jeg helbreder de syge; lad hende vide, at Jeg er Livets Eliksir og Opstandelsen;

(Jesus gav mig et budskab til denne person på et særskilt stykke papir.)


1 Jesus syntes lidt forbavset over mine ord.