19. april 1992

Byer genoprejses
ved en enkelt Velsignelse fra Din Mund,
forfaldne altre genopbygges øjeblikkeligt
ved et blik fra dig,
og de døde får liv
ved et enkelt åndedrag fra Dig
til at lovprise Dit Hellige Navn,
og alle dem, som Du dækkede
med Din strålende dug,
skabte fred med Dig,
men alt er ødelagt af de ondes mund.
Død lovpriser Dig ikke,
det er de levende, som priser Dig
dag og nat.

du har sagt det vel, datter, sejrens pris er hos jer alle;1 fordobl dine bønner og dine ofre og din faste; håndtér dit legemes naturlige ønsker håndfast; håndtér dit legeme hårdt, og tillad det ikke at efterkomme dets længsler; lad dit legeme adlyde dig; vær i konstant bøn til Mig, og i alt, hvad du gør, hav Mig i dine tanker; Jeg er din Gud;

bed for dine brødre og søstre, som følger en falsk religion,2 et falsk billede af Mig; i raseri er djævelen steget ned til jeres generation; disse sekter blev profeteret i den Hellige Skrift; Vassula, som cancer i et legeme har disse falske religioner spredt sig ind i Min Kirke3; disse sekter er Mit Legemes cancer; de kan diskutere, om de besidder den sande visdom, men Satan prøver, hvis det er muligt, at narre hele verden, selv de udvalgte;

verdens stædige afvisning af at angre har ledt den til vildfarelse; din generation kendte Mig, og alligevel afviste den at genkende Mig; den foretrak at følge Satans lære i sin formørkede tilstand; Jeg tilbød Min Fred, men verden afviste Min Fred; i stedet har verden byttet Min Herlighed med en Løgn, den har byttet Mit Evige Offer med den katastrofale vederstyggelighed:

oprørets ånd

som er givet af Oprøreren;

verden har byttet Min Guddommelighed bort for en værdiløs imitation, et dødeligt menneske, der har opgivet Åndelig Sandhed for en løgn; men det er blevet sagt,4 at den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn5 og løgneundere og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod Kærlighed til Sandheden, så de kunne blive frelst;

årsagen til, at Jeg har sendt dem en magt for at vildlede dem og få dem til at tro, hvad der er usandt, er: at dømme alle dem, som afviste at tro på sandheden og valgte ondskab i stedet; Oprørerens magt6 er sådan, at han nu uden frygt har vist sig åbent for alle, det er ham, om hvem profeten Ezekiel7 talte, ham, der hovmodig af stolthed hævder at være Gud, ham, der efteraber Sandheden, ham som anser sig selv for Min lige og siger, at han sidder på Min Trone; oprøreren er virkelig Min Kirkes fjende, Antikrist, og det menneske, som afviser den Hellige Treenighed;

har I ikke læst: ”hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen; enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen; den, der bekender Sønnen, har også Faderen;”8

disse Satans doktriner lærer jer at tro på reinkarnation, men der findes ikke nogen reinkarnation; de opretholder religionens ydre aspekter, men fornægter dens indvendige kraft; Helligånden og Den Hellige Kommunion, Mit barn; Satan går klædt som en lysets engel for at narre mange, og sammen med Oprøreren9 vil han tildele stor ære til dem, som vil vedkende sig ham, ved at give dem stor magt og uddele land som løn;10

men jeg siger jer sandeligt, at snart vil himlen åbne sig, og Min Ild vil komme ned og fortære dem,

Trofast og Sand,
Er Jeg;
Dommer og Hæderlig,
Er Jeg;
Guds Ord,
Er Jeg;
Kongernes konge og herrernes Herre,
Er Jeg;

og Jeg gentager Mit Løfte til jer: Jeg skal virkelig være hos jer snart;


1 Det er: at sejren afhænger af os.
2 Sekter som Jehovas Vidner, New Age, Mormoner mv.
3 Vi er alle Herrens Kirke
4 Timoteus 2:9-12
5 Satan kan ved at efterligne Gud give stigmatiseringer, som han har gjort til nogen i New Age bevægelsen.
6 Frimurerne
7 Ez. 28: 1
8 1. Johannes: 2:22-23
9 Frimurerne
10 Daniel 11:39