29. oktober 1991

Min Gud!

Jeg Er; du er ikke alene; Jeg er til stede og sammen med dig; Vassula, tillad Mig at tale til dig, tro på Mig, Jeg er dig nær, kom, koncentrer dig og meditér over Mig; arbejd for Min Ære, datter, tal til dem1 på denne måde:

”salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres;” I er alle meget dyrebare for Mig, bed mere end nogensinde før, og Jeg vil sørge for de elendige, Jeg vil helbrede de blinde og lære hver eneste af jer om Min Lov, fra den fremmede til jeres egne;

Kærligheden elsker jer;

(Dette er et indledende budskab som en introduktion til hele min tur i England.)

(Senere)

Vassula, vær vedholdende i dine bønner; Jeg elsker dig, Mit barn, og åh! Hvor Jeg kender dine svagheder, datter; bring Mine børn ind i den sande tro, bring alle til Mig; det er også en del af din mission; åh, Mit barn, vær brændende for Mig, din Herre;

Min Herre, ikke alle lytter til disse budskaber, når jeg forkynder dem. Er det muligt, at de ikke har forstået? Jeg taler ikke blot om mig selv, jeg taler også om de nuværende åbenbaringer og om andre, som Du har brugt som dine redskaber på en overnaturlig måde.

Jeg vil spørge Dig direkte: Hvor mange i det høje hierarki lytter i dag og er positive? Hvor mange?

og hvor mange af ypperstepræsterne og de skriftkloge gav Mig opmærksomhed og var positive så sent som i går? – Vassula, der er en rest, som er udvalgt af nåde til at tro; Skriften siger: Jeg viste Mig for dem, der ikke spurgte efter Mig,2 dog har Jeg helt fra begyndelsen indbudt alle til Min Skole;

Min Helligånd
er din Vejleder, Din Ægtemand3 og din
– Mester –

Sandelig siger Jeg jer, at Jeg snart vil samle alle nationer i en ring af Kærlighed, og Min Ånd skal bo i jer og give de blinde synet, for Lyset, der vil blive givet jer, er: Mit Ophøjede Lys; men hvor svært er det ikke for dem, der har samlet sig rigdomme i ånden, at trænge ind i Mit Lys! hvor svært er det ikke for de vise at trænge ind i Ånden og fatte Dens dybder! hvor svært er det ikke for dem at gå ind i Mit Rige! sandelig siger Jeg jer, jeres samfunds udstødte og dem, I kalder uværdige, går ind før dem;

ja! de, som ikke kunne skelne godt fra ondt, de, som ikke kunne skelne deres venstre hånd fra deres højre! Jeg har indbudt, og Jeg indbyder stadig enhver til at sidde til bords med Mig, men mange har ikke svaret på Min invitation, de lo og vragede Mit Nådefulde Kald, og gennem deres undervisning har de fået andre, som ønskede at komme, til at snuble; sammenlign alt dette med Min lignelse om bryllupsfesten;4

Jeg vil vende tilbage,5

og de vil skælve; de vil skælve, når de indser, hvem de hele denne tid afviste; de fornægtede Min Ånd og lod sig lede af deres egen ånd, de fornægtede Mit Lys til fordel for deres eget, de fornægtede Min Himmelske Kundskab, som er givet af Visdommen, til fordel for en andenrangs filosofi og deres egen rationelle kundskab;

de er faldet fra

fordi de har forkastet Min Ånd, Mit Lys og Min Kundskab; Jeg vil tage Mit Rige fra dem og give Det til et folk, som kan bære frugt; derefter vil Jeg byde disse mennesker velkommen som Mine egne og bede dem om at komme med Mig og holde hus med Mig; i virkeligheden er denne time her allerede; Jeg har besluttet at drage de berygtede til Mig, dem, der hænger på ethvert gadehjørne, de uværdige, dem, der er mindre end ingenting, de elendige og dem, som aldrig har kendt Mit Navn; Jeg vil vende Mig til en ynkelig skare, som aldrig elskede Mig, og gøre dem til en nation af Kærlighed, en hellig nation, og de skal herliggøre Mig; de vil blive kaldt den Levende Guds præster, Amens præster, og i dette præsteskab skal Jeg genopbygge Min Kirke, i disse hjerter skal Jeg forene jer alle, og Mit Legeme vil hvile; timen er inde, og ingen kan standse denne Min Helligånds time;

når I ser verden falde fra hinanden under jeres fødder, når I ser til venstre og ser vaklende kongeriger og byer reduceret til en bunke støv, og til højre ser bjerge falde sammen, så skal I vide, at disse tegn er begyndelsen til Min Helligånds udgydelse; når I ser Mine elever, som Jeg Selv har formet, prædike frygtløst i Mit Navn, så afbryd dem ikke; modstå fristelsen og hør lyden af deres fodtrin; Jeg vil blive ved med at sende jer disse hellige, for at de på deres vej skal samle alle de afrevne lemmer af Mit Legeme, og ingen, ikke engang de urene ånder vil være i stand til at stoppe dem; disse vil i stedet falde ned for dem, fordi de ved, at Amen er deres Herre;

Amen er snart hos dig, Mit barn,
Han, som er din Trøster,
og hvis Bolig er i utilgængeligt Lys,
vil til sidst nedsænke dig i Sit Lys
og absorbere dig;
– Jeg er Kærligheden –

Velsignet være Dit herlige
og Hellige Navn,
priset og forherliget i evighed.


1 De mennesker jeg skulle møde i England.
2 Rom 10:20
3 Hentyder til Es 54:5
4 Matt 22:1-14
5 Den anden pinse: Udgydelsen af Ånden. Joel 2:28.