7. oktober 1991

Jeg ønsker at give dig alt, hvad jeg ejer,
til Din Ære. Jeg har ikke meget,
i virkeligheden har jeg nærmest ingenting,
fordi jeg er utilstrækkelig,
fattig, svag og yderst elendig,
og dog, hvad jeg end måtte have,
tag det, min Herre.

Min nærhed1 har tændt en ild inden i dig og frelst dig og andre;

– Jeg ønsker din frie vilje, giv dig selv til Mig, og Jeg skal få strømme til at flyde ud af dig; Jeg behøver ekstrem fattigdom for at bringe Mine Værker op til jordens overflade; Jeg vil sørge for din sjæl, fordi du er Min brud;

Vassula, jeres byer er fyldt med døde, og deres stank når hele vejen op til himlen; de er ved at rådne i millionvis; bed, bed om fred, kærlighed, tro og enhed; Den Hellige pines over det, som skal komme, og er bedrøvet ud over al beskrivelse; Jeg bliver nødt til at lade Min Hånd falde på denne onde slægt;

datter, tag for Min skyld Mit Enhedens Kors og bær Det over hele verden; rejs fra land til land og fortæl dem, der taler om enhed, men aldrig holder op med at tænke det modsatte og fortsætter med at leve det modsatte, at deres splittelse har adskilt Mit Hjerte fra deres; råb højt, og Min Stemme vil til sidst bryde igennem deres døvhed; Jeg er med dig i denne trøstesløshed, så frygt ikke;

Jeg har betroet dig Mit Kors; dette Kors vil helliggøre dig og frelse dig; bær Det derfor med kærlighed og ydmyghed; påkald Mit Navn uden ophør; din Opgave, Mit barn, er at vidne om Kærligheden og at vise Min Hellighed i deres mangel på kærlighed og troskab, gå fremad uden frygt og vær Mit Ekko; vidn med glæde, med iver, vidn med kærlighed for Kærligheden;

når Mine fjender gennemborer dig, så glæd dig! og giv alle dine sår til Mig, så vil Jeg med det samme lindre din smerte; hver gang du løfter dine øjne for at søge Mig, vil Mit Hjerte, der er rigt på Barmhjertighed, ikke kunne modstå dig; du er Mit barn, som Jeg adopterede, opfostrede og gav føde, så frygt ikke mennesker, de kan ikke ødelægge dig; snart skal Jeg befri dig; indtil da, rejs rundt med Mit Kors, Enhedens Kors, og herliggør Mig, vær

forsvarer

for Sandheden og for den Ene Kirke, som Jeg Selv har grundlagt;

rejs til alle nationer og præsentér dig selv for dem; fortæl dem, at Jeg ønsker Fred og Én Kirke under Mit Hellige Navn; sig til dem, at den, som hævder at være retfærdig og dog forbliver splittet, vil spise af den frugt, han har sået, og vil gå til grunde; fortæl dem også, hvordan Jeg afskyr falske hjerter; deres ceremonier og deres foredrag trætter Mig; fortæl dem, hvordan Jeg vender Mig bort fra deres stolthed og deres ubøjelighed; deres dømmekraft synes virkelig stor og imponerende for mennesker, men ikke for Mig, Jeg kan ikke lykønske en døende kirke, som er nær forrådnelse; sig til dem, som ønsker at høre, at:

medmindre de dæmper deres stemmer,
vil de aldrig høre Min
;

hvis de dæmpede deres stemmer, så ville de begynde at høre Min og således gøre Min Vilje; Jeg er Én, alligevel har hver enkelt lavet sin egen Kristus; Jeg er Mit Legemes Hoved, men alt, hvad Jeg ser, er deres hoveder, ikke Mit; bed dem om at sænke deres hoveder, og så vil de se Mit; bed dem om at bøje sig ned, så Jeg kan blive i stand til at løfte dem op til Mig;
– lad dem ikke skræmme dig, Mit barn, vær tålmodig, som Jeg er tålmodig; vær klog ved at forblive ved Min side; du skal bære Mine Juveler,2 så at du forbliver tro imod Mig, de vil blive ved med at minde dig om Mig;

bed, Min brud, bed til din Brudgom, og Jeg vil til slut belønne dig; herliggør Mig, og Jeg siger dig: hvis du slider og opofrer dig, vil ingenting være forgæves; fortæl alle og enhver, at Jeg vil oprette Mit Rige midt i

fattigdommen,

dem, som har tid til at lytte til Min Ånd, til at tilbede Mig og gøre Min Vilje; I dem glæder Min Sjæl sig!

datter, Jeg elsker dig på trods af din elendighed; tillad Mig at fortsætte Mine Gerninger i dig; tilpas dig til Mig, som Jeg tilpasser Mig dig, og gennem dig vil Mit Nærvær kunne mærkes, og gennem dig skal Jeg drage denne generation til enhed;

vær tillidsfuld, for Jeg er med dig; Mit Segl er på din pande, og med dette Segl og med Min Nåde skal Mit Rige på Jorden blive oprettet, som Jeg ønsker det;

tag imod Min Fred, husk: Jeg er med dig hele tiden; kom, gå ind i Mine Sår;


1 Hans fortrolighed.
2 Hans Kors, Nagler og Tornekrone.