2. maj 1991

(Budskab til en person)

fred være med dig;

Mit Riges komme på Jorden er nært forestående, og Min Vilje vil ske på Jorden, som den sker i Himlen,1 og i jeres hjerter vil Jeg genopbygge Min Kirkes enhed, Jeg vil ikke vente længere på menneskelig godkendelse, og Min Brud skal endnu engang klædes i strålende Herlighed; splittelsens forbandelse vil blive hævet, og Kvinden klædt i solens glans, som Jeg sender foran Mig for at undervise jer, vil opmuntre jer; Jeg har givet Hende magt over enhver race og ethvert land for at åbne en bred vej for Mig;

røgen, som trængte ind i hjertet af Min Helligdom og vanærede Alterkalk, Tabernakel og alt, hvad der er helligt, skal bortvejres med ét pust af Min Ånde; så skal nationerne tale ét sprog, og de skal alle tilbede Mig rundt om Ét Eneste Tabernakel; Offerlammets Tabernakel, det Evige Offers Tabernakel, som Mine fjender prøver at afskaffe og erstatte med deres ødelæggelsens vederstyggelighed; meget snart nu, Min ven, skal Jeg være hos jer alle igen; og Min ypperstepræstelige bøn til Faderen vil blive opfyldt; I skal blive ét ligesom Vi i den Hellige Treenighed;

Jeg har stadig mange skjulte ting i Mit Hellige Hjerte at afsløre for dig og vise dig, for Skattene, Jeg har inden i Mig, er utallige, men det vil være for meget for dig at klare nu,2 din sjæl vil ikke være i stand til fatte det hele, men lidt efter lidt vil Jeg brede Mit Hellige Hjertes Skatte ud for dig, og skridt for skridt vil Jeg lede dig ind i noget, der ligner et Fyrtårn: et Mysterium af Uudgrundelige Rigdomme, som har været skjult i generationer og århundreder; Jeg vil åbenbare Håbets, Visdommens og Kundskabens rige herlighed for dig, Min ven; vær rodfæstet i Mig, og du vil bære frugt; forbliv i Mig, og du skal leve; Jeg har fortalt dig alt dette, Min ven, for at du ikke skal vakle, når der kommer prøvelser;

Kærligheden er ved din side, Elsk Mig;


1 Da Jesus sagde dette, så Han op imod Himlen. Han sagde det meget majestætisk.
2 Jesus talte med humor.