24. januar 1991

Min Herre?

Jeg Er; Jeg giver dig Min Fred; skriv:

(Budskab til bedegrupperne.)

fred være med jer;

elskede, I, som Mit Hjerte uden ophør søger at tiltrække; I, som Mit Hjerte elsker til vanvid; I, som Jeg skabte på grund af Min Sublime Kærlighed; I, hvis legemer Jeg gjorde til Mit Tempel, lev helligt … og I, som synder konstant og krænker Mig, Mit Hjerte har tilgivet jer;

fryd jer! vær fyldt med glæde! for jeres Mester er ikke langt borte; jeres Herre er på vej Tilbage; kom og pris Mig, kom … selv stenene og klipperne vil ved Min Genkomst snart udråbe: “velsignet være Kongen, som kommer!” hvem som helst, der kommer til Mig, selv i hans eller hendes tilstand af synd, men er angrende, vil Jeg ikke afvise;

men til denne dag er der nogle, som ikke tror på Min Barmhjertighed eller på Min Kærlighed; ikke blot tror de ikke, men det er dem, som forråder Mig; i dag siger Jeg jer, som Jeg engang sagde: “ingen kan komme til Mig, hvis ikke det er givet ham af Faderen;”1 det er derfor, Jeg beder jer om at bede om, at alle gennem Faderens Barmhjertighed må modtage: Nåde; Nåde til at blive omvendt; ja, for at “komme” til Mig, er det nødvendigt, at man bringes af Nåde, som gives fra oven; Jeg vil aldrig afvise nogen, som tager imod denne Nåde; så spild ikke jeres tid på at lede efter indvendinger for at afvise Min Ånds Gerninger; hvis Jeg kalder, og I ikke svarer, så reagerer I ikke på Nåden; Mine elskede, Jeg beder jer om at bede om, at alle må modtage denne Nåde til at tro og blive omvendt;

Ordene, Jeg giver jer, er Ånd; de opløfter, de genopliver, og de giver Lys i jeres indre mørke; Mine børn, Jeg har givet jer mange tegn, for at I må tro, at Ånden er aktiv og levende, så vent ikke på materielle tegn; Min Ånd kommer med fuld kraft i disse dage for at hjælpe jer nu, hvor natten åbner sit mørke omkring jer; hvor Mit Hjerte ynkes over jer, når Jeg ser jeres små hænder famle sig vej frem gennem denne nat! Jeg giver jer mange tegn, for at I må tro, at disse er dagene, hvor Min Ånd bliver udgydt over hele menneskeheden som aldrig før, så I, som stadig vakler mistroiske og tvivlende og beder Mig om at give jer et tegn, som viser jer, at disse Budskaber, imellem andre som spredes i verden, kommer fra Mig, sandelig siger Jeg jer igen: det var ikke Moses, som gav jeres forfædre brød fra Himlen, men Min Fader; det var Ham, som gav dem brød fra Himlen; det er Min Fader, som giver jer føde, for Guds Brød2 er det, der kommer ned fra Himlen og giver verden liv;

jeres forfædre spiste manna i ørkenen; og Jeg gav allerede skarerne en forsmag på Min Eukaristi, Jeg mangfoldiggjorde brødene for at bespise dem; som Jeg giver jer Mit Legeme for at give jer Liv, mangfoldiggjorde Jeg også fiskene, et symbol på Mit Navn, et symbol på Den-Som-Giver—Jer-Føde, et symbolsk tegn på Mit Navn:  som betyder: Jesus Kristus, Guds Søn og Frelser; så Jeg siger jer i dag med alvor, at Budskaberne, som Min Ånd øser ud over alle nationer, er ikke bare ord, de er Ånd, og de er Liv; har I ikke læst, hvad Skriften siger: “nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra Himlen;”3 er disse tegn ikke nok til at overbevise jer? i dag nærer Jeg jeres indre ørken med Himmelsk Brød, endnu en mirakuløs føde, en Mirakuløs Føde, som ikke går til grunde, men opliver jeres ånd, for som jorden får friske ting til at gro, som en have får sædekorn til at skyde op, sådan genaktiverer Min Herlige Mad i jer: Liv, iver og hengivenhed; ligesom en gnist kan give ild, sådan kommer Min Helligånd ned over jer for at genoplive denne blafrende flamme inden i jer til en fortærende Kærlighedsild;

Skriftens Ord siger: “et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds Ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok;”4 de Nye Himle og den Nye Jord står lige for døren nu; men mange af jer har ikke forstået det og ser det hele som nonsens; disse uåndelige mennesker foretrækker at tage alle Mine Tegn på en overfladisk måde og håner Mine Himmelske Budskaber; men Skriftens Ord opfyldes, for den har virkelig forkyndt, at i de sidste tider vil der være mennesker, der vil gøre grin med Mit Løfte;

da Jeg vidste, at mennesker har en uendelig evne til at synde, og at Fjenden ved tidernes ende ville sætte sig på tronen i Min Helligdom, har Jeg af samme grund beholdt en rest for Mig Selv, Førstegrøden af Min Ånd, til at bygge Min Nye Helligdom; ligesom Jeg engang beholdt syv tusinde mennesker for Mig Selv, som ikke havde bøjet knæ for Baal i Elias’ dage, sådan har Jeg også i dag ved Min Nåde beholdt denne rest for Mig Selv, et hundrede og fireogfyrre tusinde mennesker,5 alle med Mit Navn og Min Faders Navn skrevet på deres pander;6 det er dem, som aldrig tillader en løgn at komme over deres læber,7 disse er Min Førstegrøde af de Nye Himle og den Nye Jord, disse vil blive livets træer,8 som vil bære frugt tolv9 gange om året, én gang hver måned, og bladene er til lægedom for hedningerne;10

for at opfriske jeres hukommelser vil Jeg endnu engang forklare det, profeten Ezekiels bog11 siger: “på begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer,” dette betyder: Ånds-salvede, fra præster til lægfolk, “hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet12 til dem kommer fra Helligdommen,”13 da dette vand vil komme og have sit udspring fra Guds og Lammets trone og flyde krystalklart ned midt i byens gade,14 ” deres frugter tjener til føde og deres blade til lægedom”, som et træ skal I være, fornyet ved Min Helligånd, som aldrig svigter jer, og jeres blade skal være til lægedom; ja, jeres vidnesbyrd skal helbrede de syge og omvende nation efter nation, men ikke af jeres selv; det vil ikke være jer, som taler, men Min Helligånd, som lever i jer;

og som håndværkere vil Jeg sende jer fra Jordens ender med et rør i hånden som en målestok15 for at genopbygge Min Helligdom og altrene, som ligger i ruiner og er blevet hjemsted for dæmoner;16 bed, Mine elskede, at enhver må få tid til at omvende sig; bed om, at Nåde kommer over dem, så de genkender og anerkender Sandheden; bed for dem, som har vendt sig til myter snarere end Sandheden; bed for verdens omvendelse; bed om, at Jeg må bo i hver en sjæl, og at Jeg må gøre den til Min Ejendom; bed om, at Jeg må flyde i disse sjæle, ”i midten, med gaden på den ene side og floden på den anden,”17 bring ofre for disse omvendelser, Mine børn; bliv nær hos Mig, for en panter18 ligger på lur meget tæt ved, vær Mig nær i konstant bøn: en uendelig bøn;

tillad Mig at efterlade Mit Kærlighedssuk på jeres pander og velsigne jer alle; vær ét under Mit Hellige Navn,

sådan, Min Vassula, dette vil give føde til mange;

Jeg elsker dig, Mit barn; Kærligheden velsigner dig; velsign Mig;

Herre, jeg velsigner dig: Maranata!


1 Joh 6: 65
2 Jesus mener Helligånden.
3 2 Mos 16: 4.
4 1 Kor 2: 14
5 Et symbolsk tal: Fra hele verden, et perfekt folk. (Åb 14. 1)
6 Åb 14: 1
7 Åb 14: 5
8 Livets træer = de genfødte = førstegrøden.
9 Symbolsk tal: Den nye Kirke. Guds Folk.
10 Åb 22: 2. De nye disciple som ved Åndens hjælp vil gå ud og omvende gudløse mennesker.
11 Ez 47: 12
12 Vand, der kommer ud af Kristi Hjerte.
13 Vand, der kommer fra Kristi Hjerte.
14 Åb 22: 1-2
15 Åb 11: 1
16 Åb 18: 2
17 Åb 22: 2
18 Åb 13: 2 – Dan 7: 6 – Hos 13: 7