21. marts 1987

det er Jeg, Jesus; Vassula, vil du øve dig, elskede? i at opfatte Mig med dit sind?1 Vassula, se på Mig;

(Det gjorde jeg.)

ja, rigtigt;

Har Du anbragt Dine hænder på bordet?

det har Jeg;

Nu har Du lagt Dine arme over kors?

det har jeg;

Nu har Du løftet en arm, og Din hånd når Din kind med Din pegefinger på Din kind, den anden arm blev, hvor den er? Som om Du tænker?

rigtigt! Jeg fremhæver Mit nærvær; Vassula, se på Mig;

(Du har en bog? som Du med Din højre hånd tog ud fra Din kappe fra den venstre side?)

Jeg har en bog;

(Den er ikke særlig stor.)

netop; du ser rigtigt, Vassula; se i den og læs, hvad der står;

(Jeg prøver, men er ikke god til det.)

Der står …

Mit alter, det er dig;

Jesus, jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ud af resten!

prøv igen; Mit alter, på hvilket Jeg vil …

(Jeg kan ikke se. Jeg tror, jeg læser forkert!)

du lille, hvad ville du gøre uden Mig? du må opløfte din sjæl mere til Mig; Vassula, Jeg vil hjælpe dig; overlad dig fuldstændigt til Mig, bliv aldrig modløs; Jeg vil komme tilbage senere med Min bog;

(Jeg følte mig virkelig modløs, idet Jeg troede, at jeg skuffede Ham ved ikke at løfte min sjæl højt nok. Jeg gik så langt som til at tro, at Han vil udskifte mig med en anden sjæl, at Hans tålmodighed har grænser!)

Vassula, du må aldrig nogen sinde tro, at Jeg vil udskifte dig; vil du tro Mig? kom, vi vil prøve næste gang; prøv at opfatte Mig mere med dit sind, som du gjorde nu; Vassula, lad hele dit væsen trænge ind i Mig og fuldstændigt blive opløst i Mig;

elsk Mig og gør godt igen for andre; 0pløft dig, Jeg vil lære dig at opløfte din sjæl; lad os gå;


1 Jesus ønskede, at jeg skulle bruge gaven at kunne opfatte ånder, som Han havde givet mig.